Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2014-04-23

Sammanträde 2014-04-23

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen

1 Förslag till justerare: Elisabeth Lindström-Johannesson (MP).

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

DIVERSE ÄRENDEN

3 Medborgarförslag om att alla nämnder ska lägga offentliga ärenden först i dagordningen.

Yttrande till kommunstyrelsen - Anna Andersson

4 Driftbudget 2015.

Förslag till budgetberedningen - Anna Andersson

5 Miljö- och byggnämndens mål 2015.

Förslag till kommunfullmäktige - Anna Andersson

6 Miljöpolicy för fett- och oljeavskiljning.

Upphävande av policydokument - Ann-Sofi Persson

7 Policy för kemikalie- och oljehantering vid lantbruksverksamheter.

Upphävande av policydokument - Ann-Sofi Persson

8 Policy för lagring av gödsel på gårdar med högst tio djurenheter.

Upphävande av policydokument - Ann-Sofi Persson Information och frågor - Diverse Miljö ärenden:

MILJÖ ÄRENDEN

9 Skeen 2:6, ansökan om strandskyddsdispens för brygga samt föreläggande om att vidta vissa åtgärder.

Ansökan om strandskyddsdispens - Thomas Hultquist
Återförvisat ärende från länsstyrelsen

10 Bäck 3:18, ansökan om undersökningskoncession avseende torvbrytning på Bäck och Kånna mosse.

Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län - Thomas Hultquist

11 Kånna 8:2 med flera, ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftpark Kånna.

Yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län - Thomas Hultquist

12 Kånna 8:2 med flera, ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftpark Kånna.

Yttrande till kommunstyrelsen - Thomas Hultquist

13 Lidhult 2:6, nedskräpning inom fastigheten.

Upphävande av föreläggande med vite - Thomas Hultquist Information och frågor - Miljö Bygg ärenden:

BYGG ÄRENDEN

14 Romarehyltan 1:3, nybyggnad av ett enbostadshus samt rivning

av befintligt.
Ansökan om bygglov - Sarah Cederström

15 Hå 4:4, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om bygglov - Sarah Cederström

16 Bassarås 2:5, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om bygglov - Sarah Cederström

17 Källshult 1:21, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked - Sarah Cederström

18 Torg 1:84, tillbyggnad av ett flerbostadshus med balkong.

Ansökan om bygglov - Therese Lindström

19 Bolmstad 2:44, nybyggnad av en komplementsbyggnad samt rivning av befintlig.

Ansökan om bygglov - Therese Lindström

INFORMATION OCH FRÅGOR - BYGG OCH PLAN

20 Meddelanden

21 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (188 kb)

§59 Godkännande av dagordning

§60 Medborgarförslag om att alla nämnder ska lägga offentliga ärenden först i dagordningen Yttrande till kommunstyrelsen

§61 Driftbudget 2015 Förslag till budgetberedningen

§62 Miljö- och byggnämndens övergripande mål 2015 Förslag till kommunfullmäktige

§63 Miljöpolicy för fett- och oljeavskiljning Upphävande av policydokument

§64 Policy för kemikalie- och oljehantering vid lantbruksverksamheter Upphävande av policydokument

§65 Policy för lagring av gödsel på gårdar med högst tio djurenheter Upphävande av policydokument

§66 Ansökan om strandskyddsdispens för brygga samt föreläggande om att vidta vissa åtgärder Ansökan om strandskyddsdispens

§67 Ansökan om undersökningskoncession avseende torvbrytning på Bäck och Kånna mosse Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län, ärendenummer 543-5458-13

§68 Ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftpark Kånna Yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län, Dnr. 551-1929-13

§69 Ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftpark Kånna Yttrande till kommunstyrelsen

§70 Nedskräpning inom fastigheten Upphävande av föreläggande med vite

§71 Nybyggnad av ett enbostadshus samt rivning av befintligt Ansökan om bygglov

§72 Nybyggnad av ett fritidshus Ansökan om bygglov

§73 Nybyggnad av ett fritidshus Ansökan om bygglov

§74 Nybyggnad av ett fritidshus Ansökan om förhandsbesked

§75 Nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av befintlig Ansökan om bygglov

§76 Meddelanden Godkännande av redovisning.

§77 Delegationsbeslut Godkännande av redovisning.