Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2014-06-18

Sammanträde 2014-06-18

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammträdesrum Bolmen

Mellan klocka 10.00-11.00 ser vi på en webbsändning där Boverket informerar om vad nyheter Läs mer...na i plan- och bygglagen innebär.

1 Förslag till justerare: Lars Nordqvist (M).

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärenden

3 Val av ersättare till miljö- och byggnämndens arbetsutskott - Anna Andersson

4 Val av ersättare till miljö- och byggnämndens representant till Ljungby kommunala tillgänglighetsråd (KHR) - Anna Andersson

5 Svar på motion om att begränsa totalhöjden 150 meter för vindkraftverk inom Ljungby kommun - Ulla Gunnarsson

Miljö ärenden

6 Kånna 8:2 med flera, ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftpark Kånna.

Yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län - Thomas Hultquist

7 Kånna 8:2 med flera, ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftpark Kånna.

Yttrande till kommunstyrelsen - Thomas Hultquist

8 Skäckarp 4:1 med flera, ansökan om villkorsändring i tillstånd för etablering av vindkraftpark Skäckarp.

Yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län - Thomas Hultquist

9 Kånna 9:11, nedskräpning inom fastighet.

Utdömande av vite och nytt föreläggande med vite - Linda Bergqvist

10 Värmsjö 2:14, klagomål på buller från sädesfläkt.

Föreläggande med vite - Josef Larsson

11 Trotteslöv 1:8, Össlöv 2:7 och 2:12, spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde.

Beslut om tillstånd - Victoria Kullenberg

12 Bolmsö-Horn 1:4, krav på åtgärder på avloppsanläggning.

Föreläggande med vite - Ann-Mari Åhlander

13 Hov 2:7, krav på åtgärder på avloppsanläggning.

Föreläggande med vite - Ann-Mari Åhlander

14 Visslaryd 2:9, krav på åtgärder på avloppsanläggning.

Föreläggande med vite - Ann-Mari Åhlander

15 Bolmsö 1:6, krav på åtgärder på avloppsanläggning.

Föreläggande med vite - Emelie Gustavsson

16 Skeen 3:23 och 3:24, nedskräpning inom fastighet.

Föreläggande med vite - Emelie Gustavsson

Bygg ärenden

17 Skeen 3:24, ovårdad byggnad.

Åtgärdsföreläggande med vite - Sarah Cederström

18 Mästaren 13, rivning av komplementsbyggnad.

Ansökan om rivningslov för redan utförda åtgärder samt byggsanktionsavgift - Bengt Larsson

19 Bolmsö-Skeda 1:22, nybyggnad av två fritidshus.

Ansökan om bygglov - Therese Lindström

20 Åby 1:69, ovårdad byggnad.

Rivningsföreläggande med vite - Therese Lindström

21 Kvänarp 1:2, olovligt uppfört byggnadsverk.

Upphävande av föreläggande med rättelse - Therese Lindström

Plan ärenden

22 Detaljplan för Bolmstad 2:10, Mjälens camping.

Beslut om godkännande - Ulla Gunnarsson

23 Detaljplan för Höjden 1 i Ljungby.

Beslut om samråd - Ulla Gunnarsson

24 Detaljplan för Pumpan 2 i Ljungby.

Begäran om planuppdrag - Klara Alexanderson

25 Detaljplan för Solrosen 2 i Ljungby.

Beslut om samråd - David Karlsson

26 Detaljplan för Torpa 1:19 med flera.

Beslut om upphävande av detaljplan - David Karlsson

27 Meddelanden

28 Delegationsbeslut

§92 Godkännande av dagordning

§93 Val av ersättare till miljö- och byggnämndens arbetsutskott - Anna Andersson

§94 Val av ersättare till miljö- och byggnämndens representant till Ljungby kommunala tillgänglighetsråd (KHR) - Anna Andersson

§95 Svar på motion om att begränsa totalhöjden 150 meter för vindkraftverk inom Ljungby kommun - Ulla Gunnarsson

§96 Kånna 8:2 med flera, ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftpark Kånna.

§97 Kånna 8:2 med flera, ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftpark Kånna.

§98 Skäckarp 4:1 med flera, ansökan om villkorsändring i tillstånd för etablering av vindkraftpark Skäckarp.

§99 Kånna 9:11, nedskräpning inom fastighet.

§100 Värmsjö 2:14, klagomål på buller från sädesfläkt.

§101 Trotteslöv 1:8, Össlöv 2:7 och 2:12, spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde.

§102 Bolmsö-Horn 1:4, krav på åtgärder på avloppsanläggning.

§103 Bolmsö 1:6, krav på åtgärder på avloppsanläggning.

§104 Skeen 3:23 och 3:24, nedskräpning inom fastighet.

§105 Skeen 3:24, ovårdad byggnad.

§106 Mästaren 13, rivning av komplementsbyggnad.

§107 Bolmsö-Skeda 1:22, nybyggnad av två fritidshus.

§108 Åby 1:69, ovårdad byggnad.

§109 Kvänarp 1:2, olovligt uppfört byggnadsverk.

§110 Detaljplan för Bolmstad 2:10, Mjälens camping.

§111 Detaljplan för Höjden 1 i Ljungby.

§112 Detaljplan för Pumpan 2 i Ljungby.

§113 Detaljplan för Solrosen 2 i Ljungby.

§114 Detaljplan för Torpa 1:19 med flera.