Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2015-02-25

Sammanträde 2015-02-25

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bolmen

1 Fastställande av dagordning, anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

• Österås 1:31, yttrande till länsstyrelsen gällande överklagan av bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

2 Godkännande av redovisning av meddelanden och information

3 Godkännande av redovisning av delegationsbeslut

4 Miljö- och byggnämndens bokslut 2014 med verksamhetsberättelse och måluppfyllnad. – Ann-Sofi Persson

5 Uppföljning av miljötillsyn 2014. – Ann-Sofi Persson

6 Beslut om planuppdrag detaljplan Eka 3:3 med flera, nordvästra industriområdet i Ljungby. – Ulla Gunnarsson

7 Beslut om samråd för detaljplan Näckrosen 2 med flera i Ljungby. – Hilda Lagström

8 Beslut om planuppdrag för detaljplan Öjarp 1:33. – Hilda Lagström

9 Lidhult 12:6, ansökan om utdömande av vite samt föreläggande med nytt vite för ovårdad byggnad. - Sarah Cederström

10 Finnatorp 1:1, beslut om föreläggande, olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område. – Therese Lindström

11 Torset 1:7, ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt flytt av befintlig grillkåta. – David Fitzon

12 Åbo 1:3, ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadhus samt ny garagebyggnad. – David Fitzon

§29 Fastställande av dagordning, anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

§30 Godkännande av redovisning av meddelanden och information

§31 Godkännande av redovisning av delegationsbeslut

§32 Miljö- och byggnämndens bokslut 2014 med verksamhetsberättelse och måluppfyllnad. – Ann-Sofi Persson

§33 Uppföljning av miljötillsyn 2014. – Ann-Sofi Persson

§35 Beslut om planuppdrag detaljplan Eka 3:3 med flera, nordvästra industriområdet i Ljungby. – Ulla Gunnarsson

§36 Beslut om samråd för detaljplan Näckrosen 2 med flera i Ljungby. – Hilda Lagström

§37 Beslut om planuppdrag för detaljplan Öjarp 1:33. – Hilda Lagström

§38 Lidhult 12:6, ansökan om utdömande av vite samt föreläggande med nytt vite för ovårdad byggnad. - Sarah Cederström

§39 Yttrande till länsstyrelsen gällande överklagan av bygglov för tillbyggnad av enbostadhus på fastigheten Österås 1:31

§40 Finnatorp 1:1, beslut om föreläggande, olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område. – Therese Lindström

§41 Torset 1:7, ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt flytt av befintlig grillkåta. – David Fitzon

§42 Åbo 1:3, ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadhus samt ny garagebyggnad. – David Fitzon