Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2015-09-23

Sammanträde 2015-09-23

Datum
Klockan
08:00
Plats
Vidöstern

1 Förslag till justerare: Lars Nordqvist (M)

2 Fastställande av dagordning

• Beslut om granskning av detaljplan Torg 1:4 med flera, järnvägsområdet i Lagan. - punkt 5

3 Godkännande av redovisning av meddelanden och information.

4 Godkännande av redovisning av delegationsbeslut.

5 Beslut om granskning av detaljplan Torg 1:4 med flera, järnvägsområdet i Lagan.

6 Odensjö-Ryd 1:19, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av brygga.

7 Agunnaryds-Ryd 1:2, brister som inte åtgärdats efter inspektion.

8 Berghem 5:8, upphävande av beslut om föreläggande med vite att åtgärda brister i verksamheten.

9 Ingelstad 1:47, upphävande av beslut om föreläggande med vite att åtgärda brister i verksamheten.

10 Angelstads-Kärragården 1:69, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

11 Vedåsa 6:1, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

12 Odensjö-Vret 2:14, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

13 Skomakaren 20, upphävande av föreläggande med vite gällande tillträdes och skyddsanordningar på tak.

14 Grisslan 1, upphävande av föreläggande med vite gällande tillträdes och skyddsanordningar på tak.

15 Moroten 3, upphävande av föreläggande med vite gällande tillträdes och skyddsanordningar på tak.

16 Brytbönan 7, upphävande av föreläggande med vite gällande tillträdes och skyddsanordningar på tak.

17 Anund 4, upphävande av föreläggande med vite gällande tillträdes och skyddsanordningar på tak.

18 Lammakulla 1:3, upphävande av föreläggande med vite gällande tillträdes och skyddsanordningar på tak.

19 Sunnerö 1:20, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus.

20 Lida 1:3, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus.

21 Bråna 2:14, beslut om föreläggande, ovårdad byggnad.

Ordförande
Kent Danielsson (C)

Dagordning
1(2)
Miljö- och byggnämnden

§131 Fastställande av dagordning

§132 Godkännande av redovisning av meddelanden och information.

§133 Godkännande av redovisning av delegationsbeslut.

§134 Beslut om granskning av detaljplan Torg 1:4 med flera, järnvägsområdet i Lagan.

§135 Odensjö-Ryd 1:19, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av brygga.

§136 Berghem 5:8, upphävande av beslut om föreläggande med vite att åtgärda brister i verksamheten.

§137 Ingelstad 1:47, upphävande av beslut om föreläggande med vite att åtgärda brister i verksamheten.

§138 Angelstads-Kärragården 1:69, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§139 Vedåsa 6:1, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§140 Odensjö-Vret 2:14, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§141 Brytbönan 7, upphävande av föreläggande med vite gällande tillträdes och skyddsanordningar på tak.

§142 Lammakulla 1:3, upphävande av föreläggande med vite gällande tillträdes och skyddsanordningar på tak.

§143 Sunnerö 1:20, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus.

§144 Lida 1:3, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus.

§145 Bråna 2:14, beslut om föreläggande, ovårdad byggnad.