Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2016-09-21

Sammanträde 2016-09-21

Datum
Klockan
08:00
Plats
Vidöstern

1 Fastställande av dagordning

4 Miljö- och byggnämndens sammanträdesdatum 2017.

5 Övertagande av tillsyn från länsstyrelsen.

6 Ivla 10:18 och 10:11, upphävande samt nytt föreläggande med vite om uppstädning.

7 Elinge 8:28, ansökan om utdömande av vite samt nytt föreläggande med vite om uppstädning.

8 Malörten 1, föreläggande om åtgärder på Klövervägens förskola.

9 Beslut om avskrivning av detaljplan för Gertrud 15, Ljungbergsmuseet.

10 Beslut om planuppdrag för del av fastigheten Hångers 3:21 jämte malörten 1 i Ljungby.

11 Beslut om granskning av detaljplan för del av Ljungby 7:150 med flera (Långgatan) inom Stensbergs industriområde.

12 Kvänslöv 3:30, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med garage.

13 Stjärnan 4, ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.

14 Viggåsa 1:18, ansökan om utdömande av vite samt nytt föreläggande om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Information och frågor bygg Ordförande Kent Danielsson C Dagordning 1(2) Miljö- och byggnämnden

§139 Fastställande av dagordning

§140 Meddelande och information

§142 Miljö- och byggnämndens sammanträdesdatum 2017.

§143 Övertagande av tillsyn från länsstyrelsen.

§144 Ivla 10:18 och 10:11, upphävande samt nytt föreläggande med vite om uppstädning.

§145 Elinge 8:28, ansökan om utdömande av vite samt nytt föreläggande med vite om uppstädning.

§146 Malörten 1, föreläggande om åtgärder på Klövervägens förskola.

§147 Beslut om avskrivning av detaljplan för Gertrud 15, Ljungbergsmuseet.

§148 Beslut om planuppdrag för del av fastigheten Hångers 3:21 jämte Malörten 1 i Ljungby.

§149 Beslut om granskning av detaljplan för del av Ljungby 7:150 med flera (Långgatan) inom Stensbergs industriområde.

§150 Kvänslöv 3:30, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med garage.

§151 Stjärnan 4, ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.

§152 Viggåsa 1:18, ansökan om utdömande av vite samt nytt föreläggande om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.