Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2017-03-01

Sammanträde 2017-03-01

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen, Storgatan 6 i Ljungby

1 Fastställande av dagordning

4 Bokslut 2016

Information och frågor diverse Bygg

5 Ryssby 11:1, beslut om upphävande samt åtgärdsföreläggande för ovårdade byggnader.

6 Ljungby 7:184, beslut om byggsanktionsavgift för att ha uppfört en byggnad utan att invänta startbesked, nybyggnad av offentlig toalett.

7 Vinkelhaken 5, yttrande till Mark- och miljödomstolen gällande klagomål för ovårdad tomt.

8 Sunnervrå 1:19, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.

9 Tegelbruket 5, ansökan om bygglov för ändrad användning av del av befintlig butik till föreningslokal samt utvändig ändring.

10 Ekebacken 2, ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av handelslokal.

11 Ljungby 13:14, ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation.

12 Bolmstad 2:29, ansökan om nybyggnad av verkstad, garage, gäststuga med bastu, växthus samt om- och tillbyggnad av befintligt fritidshus.

Information och frågor bygg Plan

13 Beslut om granskning av detaljplan Malörten 1 med flera, Hångers i Ljungby.

14 Beslut om planbesked för del av Berghem 1:24 i Ljungby.

15 Beslut om planuppdrag för del av Ljungby 7:131 i Ljungby.

§24 Meddelande och information

§27 Ryssby 11:1, beslut om upphävande samt åtgärdsföreläggande för ovårdade byggnader.

§28 Ljungby 7:184, beslut om byggsanktionsavgift för att ha uppfört en byggnad utan att invänta startbesked, nybyggnad av offentlig toalett.

§29 Vinkelhaken 5, yttrande till Mark- och miljödomstolen gällande klagomål för ovårdad tomt.

§30 Sunnervrå 1:19, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.

§31 Tegelbruket 5, ansökan om bygglov för ändrad användning av del av befintlig butik till föreningslokal samt utvändig ändring.

§32 Ekebacken 2, ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av handelslokal.

§33 Ljungby 13:14, ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation.

§34 Bolmstad 2:29, ansökan om nybyggnad av verkstad, garage, gäststuga med bastu, växthus samt om- och tillbyggnad av befintligt fritidshus.

§35 Beslut om granskning av detaljplan Malörten 1 med flera, Hångers i Ljungby.

§36 Beslut om planbesked för del av Berghem 1:24 i Ljungby.

§37 Beslut om planuppdrag för del av Ljungby 7:131 i Ljungby.