Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2017-03-22

Sammanträde 2017-03-22

Datum
Klockan
08:00
Plats
Vidöstern, Olofsgatan 9 i Ljungby

1 Fastställande av dagordning

3 Delegationsärenden

Information och frågor diverse Bygg

4 Skeen 2:6, föreläggande med löpande vite, olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.

5 Finnatorp 1:1, föreläggande med löpande vite, olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.

6 Hammaren 26, ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till rehabiliteringsboende.

7 Annerstad 4:44, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med garage.

8 Angelstads-Kärragården 1:110, ansökan om bygglov för sammanbyggnad av garage och bostadshus.

9 Yttrande till länsstyrelsen om undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddat område.

10 Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande överklagan av överprövning av strandskyddsdispens för nybyggnad av tre fritidshus.

11 Hjälmaryd 4:37, startbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och två garage.

Information och frågor bygg Plan

12 Beslut om antagande av detaljplan för fastigheten Torg 2:38 med flera (område vid Värnamovägen) i Lagans samhälle.

13 Upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom del av kvarterat Hasseln i Ljungby stad.

14 Yttrande om avgränsningssamråd för nationell transportplan 2018-2029.

15 Yttrande om förlängning av ansökan om nätkoncenssion för befintlig 130 kV kraftledning Ljungby södra-Angelstad.

Information och frågor plan Miljö

16 Anmälan om ändring av verksamhet - Lidhult avloppsreningsverk

17 Finnatorp 1:1, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av båtplats.

18 Håringe 3:16, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av båtplats.

Information och frågor miljö Ordförande Kent Danielsson C Kallelse 1(2) Miljö- och byggnämnden

§38 Fastställande av dagordning

§39 Meddelande och information

§41 Skeen 2:6, föreläggande med löpande vite, olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.

§42 Finnatorp 1:1, föreläggande med löpande vite, olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.

§43 Hammaren 26, ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till rehabiliteringsboende.

§44 Annerstad 4:44, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med garage.

§45 Angelstads-Kärragården 1:110, ansökan om bygglov för sammanbyggnad av garage och bostadshus.

§46 Yttrande till länsstyrelsen om undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddat område.

§47 Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande överklagan av överprövning av strandskyddsdispens för nybyggnad av tre fritidshus.

§48 Hjälmaryd 4:37, startbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och två garage.

§49 Beslut om antagande av detaljplan för fastigheten Torg 2:38 med flera (område vid Värnamovägen) i Lagans samhälle.

§50 Upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom del av kvarterat Hasseln i Ljungby stad.

§51 Yttrande om avgränsningssamråd för nationell transportplan 2018-2029.

§52 Yttrande om förlängning av ansökan om nätkoncenssion för befintlig 130 kV kraftledning Ljungby södra-Angelstad.

§53 Anmälan om ändring av verksamhet - Lidhult avloppsreningsverk

§54 Finnatorp 1:1, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av båtplats.

§55 Håringe 3:16, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av båtplats.