Din position: Hem > Ljungby kommun > Pensionärsrådet > Sammanträde 2015-02-23

Sammanträde 2015-02-23

Datum
Klockan
Plats
Ljungsätra

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Val av pensionärsrådets vice ordförande för tiden 2015-2018

3 Val av pensionärsrådets arbetsutskott 2015-2018

5 Information om ordinarie sammanträdesdagar 2015

6 Information om pensionärsrådets reglemente

8 Rådets protokoll den 17 november 2014

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (172 kb)

§1 Fastställande av dagordning

§2 Val av vice ordförande för tiden 2015-2018

§3 Val av pensionärsrådets arbetsutskott

§5 Information om sammanträdesdagar 2015

§6 Information om pensionärsrådets reglemente

§7 Aktuellt inom verksamheten

§8 Redovisning av rådets och protokoll

§10 Hemtjänstens arbete

§11 Problem för "väntjänstare" att ta sig hem om personen man följt ska stanna på sjukhuset

§12 Provtagning i Ryssby

§14 Synpunkter/klagomål på färdtjänsten

§15 Samverkan mellan pensionärsföreningarna och kommunen