Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-09-26

Sammanträde 2013-09-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Inkommet medborgarförslag om miniramp i parken Bergstorpskärret

6 Inkommet medborgarförslag om utegym i Långbroparken

Remissärenden

10 Anvisningar för arbete med HIV/STI-prevention i Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 325-1050/2013

11 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst - remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 326-1051/2013

12 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten - remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 68/2012

13 Motion (S)(2013:54) om kontroll av hur KF (kommunfullmäktige) lever upp till sina antidiskrimineringspolicys - remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 334-980/2013

14 Motion (S) (2013:53) om att begreppet andragenerationsinvandrare kan leda till diskriminering - remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 334-979/2013

Anmälningsärenden

15 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

16 Protokoll från förvaltningsgruppen

17 Protokoll från pensionärsrådet

18 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

20 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

21 Protokoll från sociala delegationen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (121 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Inkommet medborgarförslag om miniramp i parken

§6 Inkommet medborgarförslag om utegym i Långbroparken

§7 Tertialrapport 2, 2013

§8 Uppföljning av entreprenadavtal avseende Kristallgården 2013

§9 Förlängning av intraprenadavtal gällande drift av gruppbostäder, servicebostad och daglig verksamhet

§10 Anvisningar för arbete med HIV/STI-prevention i Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen, KS 325-1050/2013

§11 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst - remiss från kommunstyrelsen, KS 326-1051/2013

§12 Översyn av ersättningssystemet inom hemtjänsten - remiss från kommunstyrelsen, KS 327-68/2013

§13 Motion (S) (2013:54) om kontroll hur kommunfullmäktige (KF) lever upp till sina antidiskrimineringspolicys - remiss från kommunstyrelsen, KS 334-980/2013

§14 Motion (S) (2013:53) om att begreppet andragenerationsinvandrare kan leda till diskriminering - remiss från kommunstyrelsen, KS 334-979/2013

§15 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§16 Protokoll från förvaltningsgruppen

§17 Protokoll från pensionärsrådet

§18 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§19 Övrigt verksamheten

§20 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§21 Protokoll från sociala delegationen