Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2021-05-27

Sammanträde 2021-05-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Flera förslag angående Årstaskogen naturreservat

Skrivelser

6 Svar på skrivelse från (S), (V), (Fi) - Undersök möjligheterna att inrätta en bemannad parklek i Milanparken

7 Svar på skrivelse från (M), (L), (MP), (C) - Snabbutred möjligheten till fler feriearbeten för stadsdelsnämndens ungdomar

Beslutsärenden

8 Tertialrapport 1 år 2021 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Dnr: EÅV 2021/264 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
8. bilaga 1. tertialrapport 1 år 2021 för enskede-årsta-vantörs stadsdelsnämnd.pdf (1 775 kb) 8. Bilaga 1.1 Blankettsett SDN14.pdf (354 kb) 8. Bilaga 1.10 Ansökan för trygghetsmedel Turingeparken.pdf (388 kb) 8. Bilaga 1.11 Ansökan för trygghetsmedel Vivstavarvspark.pdf (352 kb) 8. Bilaga 1.12 Ansökan för trygghetsmedel Vårflodsparken.pdf (370 kb) 8. Bilaga 1.13 Ansökan för trygghetsmedel Årstaskogens utegym.pdf (356 kb) 8. Bilaga 1.14 Ansökan för trygghetsmedel Årstavägen 29.pdf (370 kb) 8. Bilaga 1.15 Ansökan för trygghetsmedel Östbergavägen Östbergabackarna.pdf (392 kb) 8. Bilaga 1.16 Ansökan medel för att motverka segregation fältare.pdf (328 kb) 8. Bilaga 1.17 Ansökan medel för att motverka segregation Högriskteamet.pdf (344 kb) 8. Bilaga 1.18 Ansökan medel för att motverka segregation iRisk.pdf (335 kb) 8. Bilaga 1.19 Ansökan medel för att motverka segregation medborgardialog.pdf (329 kb) 8. Bilaga 1.2 Ansökan kompetensutveckling LSS.pdf (242 kb) 8. Bilaga 1.20 Ansökan medel för att motverka segregation MST.pdf (352 kb) 8. Bilaga 1.21 Ansökan medel för att motverka segregation tidigt stöd.pdf (380 kb) 8. Bilaga 1.22 Ansökan om medel för giftfri förskola 2021.pdf (228 kb) 8. Bilaga 1.23 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt Växtbädda med biokol.pdf (52 kb) 8. Bilaga 1.24 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt El-lådcyklar (1).pdf (52 kb) 8. Bilaga 1.25 Reviderad lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf (409 kb) 8. Bilaga 1.26 Ekonomisk uppföljning.pdf (357 kb) 8. Bilaga 1.3 Ansökan kompetensutveckling Språk äldreomsorg.pdf (223 kb) 8. Bilaga 1.4 Ansökan för trygghetsmedel belysning Plantanparken 22 april.pdf (345 kb) 8. Bilaga 1.5 Ansökan för trygghetsmedel hundrastgård.pdf (364 kb) 8. Bilaga 1.6 Ansökan för trygghetsmedel Lekplats Olaus Magnus väg.pdf (378 kb) 8. Bilaga 1.7 Ansökan för trygghetsmedel Lekplats Ottekilsvägen.pdf (385 kb) 8. Bilaga 1.8 Ansökan för trygghetsmedel Siljansvägen 80.pdf (406 kb) 8. Bilaga 1.9 Ansökan för trygghetsmedel Stamparken Östberga.pdf (371 kb) 8. Bilaga 2. Återkoppling uppdrag verksamhetsplanen 2021.pdf (249 kb)

9 Idéburet offentligt partnerskap, IOP - överenskommelse med Street Minds

10 Inriktningsbeslut för ny friliggande förskola på Bägerstavägen, Enskede gård

Remissärenden

11 Stadsrevisionens årsrapport 2020 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

12 Trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22)

Anmälningsärenden och övrigt

13 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. dnr EÅV 2021/2 (se pärm)
B. Delegationsbeslut, se pärm
C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
E. Protokoll från förvaltningsgruppen
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen

15 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

16 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

20 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§8 Tertialrapport 1 år 2021 för Enskede -Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
8. bilaga 1. tertialrapport 1 år 2021 för enskede-årsta-vantörs stadsdelsnämnd.pdf (1 775 kb) 8. Bilaga 1.1 Blankettsett SDN14.pdf (354 kb) 8. Bilaga 1.10 Ansökan för trygghetsmedel Turingeparken.pdf (388 kb) 8. Bilaga 1.11 Ansökan för trygghetsmedel Vivstavarvspark.pdf (352 kb) 8. Bilaga 1.12 Ansökan för trygghetsmedel Vårflodsparken.pdf (370 kb) 8. Bilaga 1.13 Ansökan för trygghetsmedel Årstaskogens utegym.pdf (356 kb) 8. Bilaga 1.14 Ansökan för trygghetsmedel Årstavägen 29.pdf (370 kb) 8. Bilaga 1.15 Ansökan för trygghetsmedel Östbergavägen Östbergabackarna.pdf (392 kb) 8. Bilaga 1.16 Ansökan medel för att motverka segregation fältare.pdf (328 kb) 8. Bilaga 1.17 Ansökan medel för att motverka segregation Högriskteamet.pdf (344 kb) 8. Bilaga 1.18 Ansökan medel för att motverka segregation iRisk.pdf (335 kb) 8. Bilaga 1.19 Ansökan medel för att motverka segregation medborgardialog.pdf (329 kb) 8. Bilaga 1.2 Ansökan kompetensutveckling LSS.pdf (242 kb) 8. Bilaga 1.20 Ansökan medel för att motverka segregation MST.pdf (352 kb) 8. Bilaga 1.21 Ansökan medel för att motverka segregation tidigt stöd.pdf (380 kb) 8. Bilaga 1.22 Ansökan om medel för giftfri förskola 2021.pdf (228 kb) 8. Bilaga 1.23 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt Växtbädda med biokol.pdf (52 kb) 8. Bilaga 1.24 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt El-lådcyklar (1).pdf (52 kb) 8. Bilaga 1.25 Reviderad lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf (409 kb) 8. Bilaga 1.26 Ekonomisk uppföljning.pdf (357 kb) 8. Bilaga 1.3 Ansökan kompetensutveckling Språk äldreomsorg.pdf (223 kb) 8. Bilaga 1.4 Ansökan för trygghetsmedel belysning Plantanparken 22 april.pdf (345 kb) 8. Bilaga 1.5 Ansökan för trygghetsmedel hundrastgård.pdf (364 kb) 8. Bilaga 1.6 Ansökan för trygghetsmedel Lekplats Olaus Magnus väg.pdf (378 kb) 8. Bilaga 1.7 Ansökan för trygghetsmedel Lekplats Ottekilsvägen.pdf (385 kb) 8. Bilaga 1.8 Ansökan för trygghetsmedel Siljansvägen 80.pdf (406 kb) 8. Bilaga 1.9 Ansökan för trygghetsmedel Stamparken Östberga.pdf (371 kb) 8. Bilaga 2. Återkoppling uppdrag verksamhetsplanen 2021.pdf (249 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20210527.pdf (206 kb)

§10 Inriktningsbeslut för ny friliggande förskola på Bägerstavägen, Enskede gård

§15 Stadsdelsdirektörens information

§16 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§20 Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 6 maj, 12 maj, 20 maj och 27 maj 2021