Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2022-09-29

Sammanträde 2022-09-29

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Funktionshinderrådens arbetssätt och organisation. Svar på remiss

8 Boverkets rapport (2021:27) Översikts- och regionalplan i en digital miljö. Anmälan av svar på remiss

9 Rapporten Arlanda flygplats - en plan för framtiden. Anmälan av svar på remiss

10 Markanvisning för tryckpunktsstation inom del av fastigheten Liljeholmen 1:1 och Liljeholmen 1:6 i Liljeholmen till Ellevio AB. Inriktningsbeslut (PUS) Hägersten-Älvsjö sdf

11 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Skattsedeln 1 i Hägerstensåsen med HEFAB Fastigheter och AB Familjebostäder (PUS) Hägersten-Älvsjö sdf

12 Avsiktsförklaring gällande inskränkning av tomträtten till fastigheten Skärsliparen 2 med Micasa Fastigheter i Stockholm AB

13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Februarigubbarna 1 och del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till Folkhem Lind AB

14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Farsta 2:1 och Örby 4:1 samt Måttstocken 1 i Fagersjö till NB Nordiska Bostad AB. Inriktningsbeslut

15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 i Akalla till RE Equity Fund AB

16 Vägledning 6 Riktvärden för PFAS i mark och grundvatten. Anmälan om svar på remiss

17 Vägledning för att definiera ekologisk potential. Anmälan om svar på remiss

18 Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt, för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1, del av fastigheterna Rustmästaren 2-5 samt fastigheten Byamännen 3 i Bagarmossen med AB Stockholmshem, AB Borätt, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Riksbyggen ekonomisk förening och Småa AB. Genomförandebeslut

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Tertialrapport 2/2022 för exploateringsnämnden

§7 Funktionshinderrådens arbetssätt och organisation. Svar på remiss

§8 Boverkets rapport (2021:27) Översikts- och regionalplan i en digital miljö. Anmälan av svar på remiss

§9 Rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden. Anmälan av svar på remiss

§10 Markanvisning för tryckpunktsstation inom del av fastigheten Liljeholmen 1:1 och Liljeholmen 1:6 i Liljeholmen till Ellevio AB. Inriktningsbeslut

§11 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Skattsedeln 1 i Hägerstensåsen med HEFAB Fastigheter och AB Familjebostäder

§12 Avsiktsförklaring gällande inskränkning av tomträtten till fastigheten Skärsliparen 2 med Micasa Fastigheter i Stockholm AB

§13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Februarigubbarna 1 och del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till Folkhem Lind AB

§14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Farsta 2:1 och Örby 4:1 samt Måttstocken 1 i Fagersjö till NB Nordiska Bostad AB. Inriktningsbeslut

§15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 i Akalla till RE Equity Fund AB

§16 Vägledning 6 Riktvärden för PFAS i mark och grundvatten. Anmälan om svar på remiss

§17 Vägledning för att definiera ekologisk potential. Anmälan om svar på remiss

§18 Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt, för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1, del av fastigheterna Rustmästaren 2-5 samt fastigheten Byamännen 3 i Bagarmossen med AB Stockholmshem, AB Borätt, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Riksbyggen ekonomisk förening och Småa AB. Genomförandebeslut