Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2017-10-12

Sammanträde 2017-10-12

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

OBS! Innan sammanträdet hålls nämndens årliga möte med rådet för funktionshinderfrågor, ca Läs mer... kl. 16.30-17.00

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens strategiråd

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2017 (A)

8 Om ett modernt och hållbart växande Stockholm. Motion (2017:33) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M). Svar på remiss (A)

9 Nacka tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Brunna Äng 1 i Botkyrka (M&V)

Dnr: E2017-03184

OJ

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 9 §. Sekretessbelagt av exploateringsnämnden

10 Ändrade instruktioner för exploateringskontorets expertråd för fastighetsfrågor (M&V)

11 Granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby station. Anmälan av svar på remiss (PU)

12 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Lilla Essingen 1:11 inklusive option inom fastigheten Ulvsunda 1:1 på Lilla Essingen med Wästbygg Projektutveckling i Stockholm AB Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheten Primus 1 med Vasakronan Fastigheter AB. Genomförandebeslut (PU) Kungsholmens stdf

13 Markanvisning för bostäder och förskola inom del av fastigheterna Stora Essingen 1:87 och Tvättkorgen 3 på Stora Essingen till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut (PU) Kungsholmens stdf

14 Markanvisning för bostäder, lokaler och förskola inom fastigheten Pincetten 1 och del av Hägersten 1:1 i Hägersten till HEFAB Fastighets AB. Inriktningsbeslut (PU) Hägersten-Liljeholmens stdf

15 Tidig markreservation för bostäder, förskola, kommersiella ytor och garage inom delar av fastigheten Midsommarkransen 1:1 i Midsommarkransen och Västberga 1:1 i Västberga till Stena Fastigheter AB, SSM Fastigheter AB samt Stockholm Parkering AB. Reviderat inriktningsbeslut (PU) Hägersten-Liljeholmens stdf

16 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till AB Stockholmshem. Fokus Skärholmen (PU) Skärholmens stdf

17 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen till AB Stockholmshem. Fokus Skärholmen (PU) Skärholmens stdf

18 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen till AB Svenska Bostäder. Fokus Skärholmen (PU) Skärholmens stdf

19 Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt, för bostäder inom del av fastigheten Skärholmen 2:1, projektområde Vårbergstoppen, Fokus Skärholmen, till Mårbärsstigen Fastighets AB och Åke Sundvall i Stockholm AB samt Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB. Genomförandebeslut (PU) Skärholmens stdf

20 Markanvisning för bostäder inom Stångholmen 1 till Våtrumsteknik i Skandinavien AB. Inom Stångholmen 2 till Olov Lindgren AB. Inom Bäverholmen 7 samt del av Skärholmen 2:1 till Olov Lindgren AB, M2 Asset Management AB, Fastighets AB Senator och Anders Ivarsson AB. Inom Lillholmen 6 samt del av Skärholmen 2:1 till M2 Asset Management AB.

Dnr: E2017-01848

Inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 till Våtrumsteknik i Skandinavien AB och M2 Asset Management AB. Samtliga i Vårberg
Skärholmens stdf

22 Markanvisning för bostäder, skola, förskola, parkeringsgarage och idrottsplats inom fastigheterna Hammarbyhöjden 1:1 och Sjöfararen 8 i stadsdelarna Hammarbyhöjden och Björkhagen till Folkhem Trä AB, Borätt AB, Einar Mattsson Projekt AB, Stena Fastigheter Stockholm AB, Skolfastigheter i Stockholm AB, Stockholms Stads Parkerings AB och fastighetsnämnden. Inriktningsbeslut (PU) Skarpnäcks stdf

23 Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheten Sköndal 1:19 i Sköndal med Stiftelsen Stora Sköndal (PU) Farsta stdf

24 Markanvisning för drivmedelsstation till St1 Sverige AB inom fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal (PU) Farsta stdf

25 Om ett pilotprojekt för sopsugar i innerstaden. Motion (2017:43) av Lars Svärd (M). Svar på remiss (SP)

26 Gemensamma miljökrav för entreprenader. Svar på remiss (M&T)

27 Tidig markreservation för centrumändamål inom fastigheterna Södre Torn 1 och Södermalm 7:87, Mälarterrassen vid Slussen på Södermalm, till Atrium Ljungberg AB (SP)

Dnr: E2017-02977

Bordlagt den 21 september 2017, pkt 40

28 Stockholm Terminal AB, överlåtelse av aktier till Jernhusen (SP + Tk)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2017-00069

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2017-00745

§6 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens strategiråd, Dnr E2017-03227

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2017, Dnr E2017-00363

§8 Om ett modernt och hållbart växande Stockholm. Motion (2017:33) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M). Svar på remiss, Dnr E2017-01825

§9 Nacka tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Brunna Äng 1 i Botkyrka, Dnr E2017-03184

§10 Ändrade instruktioner för exploateringskontorets expertråd för fastighetsfrågor, Dnr E2017-02876

§11 Granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby station. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-02348

§12 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Lilla Essingen 1:11 inklusive option inom fastigheten Ulvsunda 1:1 och på Lilla Essingen med Wästbygg Projektutveckling i Stockholm AB Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheten Primus 1 med Vasakronan Fastigheter AB. Genomförandebeslut, Dnr E2017-01915

§13 Markanvisning för bostäder och förskola inom del av fastigheterna Stora Essingen 1:87 och Tvättkorgen 3 på Stora Essingen till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut, Dnr E2017-03103

§14 Markanvisning för bostäder, lokaler och förskola inom fastigheten Pincetten 1 och del av Hägersten 1:1 i Hägersten till HEFAB Fastighets AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2017-03122

§15 Tidig markreservation för bostäder, förskola, kommersiella ytor och garage inom delar av fastigheten Midsommarkransen 1:1 i Midsommarkransen och Västberga 1:1 i Västberga till Stena Fastigheter AB, SSM Fastigheter AB samt Stockholm Parkering AB. Reviderat inriktningsbeslut, Dnr E2017-02370

§16 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till AB Stockholmshem. Fokus Skärholmen, Dnr E2017-03104

§17 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen till AB Stockholmshem. Fokus Skärholmen, Dnr E2017-03105

§18 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen till AB Svenska Bostäder. Fokus Skärholmen, Dnr E2017-02957

§19 Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt, för bostäder inom del av fastigheten Skärholmen 2:1, projektområde Vårbergstoppen, Fokus Skärholmen, till Mårbärsstigen Fastighets AB och Åke Sundvall i Stockholm AB samt Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB. Genomförandebeslut, Dnr E2015-02228

§20 Markanvisning för bostäder inom Stångholmen 1 till Våtrumsteknik i Skandinavien AB. Inom Stångholmen 2 till Olov Lindgren AB. Inom Bäverholmen 7 samt del av Skärholmen 2:1 till Olov Lindgren AB, M2 Asset Management AB, Fastighets AB Senator och Anders Ivarsson AB. Inom Lillholmen 6 samt del av Skärholmen 2:1 till M2 Asset Management AB.

Inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 till Våtrumsteknik i Skandinavien AB och M2 Asset Management AB. Samtliga i Vårberg, Dnr E2017-01848

§22 Markanvisning för bostäder, skola, förskola, parkeringsgarage och idrottsplats inom fastigheterna Hammarbyhöjden 1:1 och Sjöfararen 8 i stadsdelarna Hammarbyhöjden och Björkhagen till Folkhem Trä AB, Borätt AB, Einar Mattsson Projekt AB, Stena Fastigheter Stockholm AB, Skolfastigheter i Stockholm AB, Stockholms Stads Parkerings AB och fastighetsnämnden. Inriktningsbeslut, Dnr E2017-03092

§23 Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheten Sköndal 1:19 i Sköndal med Stiftelsen Stora Sköndal, Dnr E2017-02798

§24 Markanvisning för drivmedelsstation till St1 Sverige AB inom fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal, Dnr E2017-02921

§25 Om ett pilotprojekt för sopsugar i innerstaden. Motion (2017:43) av Lars Svärd (M). Svar på remiss, Dnr E2017-02349

§26 Gemensamma miljökrav för entreprenader. Svar på remiss, Dnr E2017-02081

§27 Tidig markreservation för centrumändamål inom fastigheterna Södre Torn 1 och Södermalm 7:87, Mälarterrassen vid Slussen på Södermalm, till Atrium Ljungberg AB, Dnr E2017-02977 Bordlagt den 21 september 2017, pkt 40

§28 Stockholm Terminal AB, överlåtelse av aktier till Jernhusen, Dnr E2017-03537