Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Extra sammanträde 2020-03-23

Extra sammanträde 2020-03-23

Datum
Klockan
17:00
Plats
Drätselnämndens sessionssal

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

4 Nya tomträttsavgälder för skolor och förskolor. (MoV)

5 Genomförandeavtal med Region Stockholm avseende likriktarstation inom fastigheten Glaven 13 (PU) Kungsholmen sdf

6 Laglighetsprövning av Exploateringsnämndens beslut 2019-12-12, § 35, om markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, till Kärnhem Bostadsproduktion AB och Tobin Properties AB (SP)

7 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostadsändamål inom del av fastigheten Södermalm 8:1 i Södermalm, med Byggnadsfirman Erik Wallin AB

Dnr: Dnr E2019-04556

Bordlagt den 20 februari 2020, § 41.


§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

§5 Genomförandeavtal med Region Stockholm avseende likriktarstation inom fastigheten Glaven 13

§6 Laglighetsprövning av Exploateringsnämndens beslut 2019-12-12, § 35, om markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, till Kärnhem Bostadsproduktion AB och Tobin Properties AB

§7 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostadsändamål inom del av fastigheten Södermalm 8:1 i Södermalm, med Byggnadsfirman Erik Wallin AB