Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2015-05-26

Sammanträde 2015-05-26

Datum
Klockan
08:15
Plats
Familjebostäder Rinkeby, Askebykroken 13, Rinkeby

Lokal: Askeby

Kaffe och smörgås serveras från kl 08.00

1 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 7 april och 21 april 2015

4 Ansökan om medlemskap i SABO

5 Kompiskontrakt - en ny boendeform hos Familjebostäder

6 Anmälan Finansiell månadsrapport per 2015-03-31 för AB Familjebostäder

7 Rapport resultat AB Familjebostäder Tertial 1 och Prognos 1 för 2015

8 Genomförande av upphandlingar avseende verksamhetens löpande behov av måleritjänster samt el-, ventilations- och VS-arbeten

9 Bostadsuthyrningen tertial 1 2015 - rapport

10 Lokaluthyrningen tertial 1 2015 - rapport

§1 Anmälan av föregående protokoll

§2 Val av justeringsmän

§4 Ansökan om medlemskap i SABO, DNR 2015/0626-3.1

§5 Kompiskontrakt ­ en ny boendeform hos Familjebostäder, DNR 2015/0625-4.2.1

§6 Anmälan Finansiell månadsrapport 2015-03-31 för AB Familjebostäder, DNR 2015/0620-1.2.4

§8 Genomförande av upphandlingar avseende dels löpande behov av måleritjänster, dels el-, ventilations- och VS-arbeten, DNR 2015/0637-2.5.1

§9 Bostadsuthyrningen tertial 1 2015, DNR 2015/0589-4.2.1

§10 Lokaluthyrningen tertial 1 2015, DNR 2015/0634-4.2.2