Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2016-02-23

Sammanträde 2016-02-23

Datum
Klockan
08:15
Plats
Familjebostäder Hemmahamnen, Hammarby Fabriksväg 67 (tvärbanan hpl Sickla Kaj)

Lokal: Landsort, entréplan

Kaffe och smörgås serveras från kl 08:00

1 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 1 december 2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Bokslutsrapport med VD-kommentar bokslut 2015 och årsuppföljning ILS (A)

5 Årsredovisning 201 för AB Familjebostäder (A)

7 Avrapportering av avgivna remissvar (S)

8 Stämmoombud vid årsstämmor med AB Familjebostäders dotterbolag (S)

9 Strategi för Corporate Social Responsibility (S)

10 Revidering av stadens Riktlinjer om mutor och representation (S)

11 Antagande av nya arkivregler (S)

12 Finansiell månadsrapport 2015--31 för AB Familjebostäder (A)

13 Redovisning av genomfört internkontrollarbete 2015 (A)

14 Redovisning av delegationsbeslut. (A)

16 Bostadsuthyrningen 2015 - rapport (Fa)

17 Lokaluthyrningen 2015 - rapport (Fa)

18 Anmälan Förvärv av tomträtten till fastigheten Hammarö 11, Farsta (PuA)

19 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Mätpinnen 1-2 , Fagersjö (PuA)

20 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Kristinebergsslott 10, Västra Kungsholmen (PuA)

21 Slutredovisning gällande AB Familjebostäders ombyggnad av fastighet inom kv Kvarnspelet 4, Rinkeby (PuA)

§1 Anmälan av föregående protokoll Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 1 december 2015.

§2 Val av mötessekreterare

Utsågs Susanne Tiderman till mötessekreterare i ordinarie sekreterares frånvaro.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20160223.pdf (152 kb)

§3 Val av justeringsmän

Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte vice ordföranden Christina Elffors Sjödin justera dagens protokoll.

Beslut/Protokollsutdrag
§3_prot_20160223.pdf (152 kb)

§4 Bokslutsrapport med VD-kommentar bokslut 2015 och årsuppföljning ILS DNR 2016/0212-1.2.1

§5 Årsredovisning 2015 för AB Familjebostäder DNR 2016/0213-1.2.1

§8 Stämmoombud vid årsstämmor med AB Familjebostäders dotterbolag DNR 2016/0124-1.2.1

§9 Strategi för Corporate Social Responsibility DNR 2016/0196-1.2.1

§10 Revidering av stadens Riktlinjer om mutor och representation DNR 2016/0125-1.2.1

§12 Anmälan Finansiell månadsrapport 2015-12-31 för AB Familjebostäder DNR 2016/0211-1.2.1

§13 Redovisning av genomfört internkontrollarbete 2015 DNR 2015/1910-1.2.1

§14 Redovisning av delegationsbeslut DNR 2016/0091-1.2.5

§16 Bostadsuthyrningen 2015 DNR 2016/0017-1.2.1

§17 Lokaluthyrningen 2015 DNR 2016/0080-4.2.2

§18 Anmälan Förvärv av tomträtten till fastigheten Hammarö 11, Farsta DNR 2016/0127-1.2.1

§19 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Mätpinnen 1-2, Fagersjö DNR 2016/0185-1.2.1

§20 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Kristinebergs slott 10, Västra Kungsholmen DNR 2016/0186-1.2.1

§21 Slutredovisning gällande AB Familjebostäders ombyggnad av fastighet inom kv Kvarnspelet 4, Rinkeby DNR 2016/0188-1.2.1