Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2016-05-31

Sammanträde 2016-05-31

Datum
Klockan
08:15
Plats
Familjebostäder Hemmahamnen, Hammarby Fabriksväg 67 (tvärbanan hpl Sickla Kaj)

Lokal: Landsort, entréplan

Kaffe och smörgås serveras från kl 08:00

1 Anmälan av föregående protokoll.

Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 12 april 2016.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Avrapportering av avgivna remissvar (S)

4 Antagande av Stockholm stads miljöprogram 2016-2019 (S)

5 Antagande av nytt program för upphandlingar och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelandefrihet för stadens förvaltningar och bolag (S)

8 Anmälan finansiell månadsrapport per 2016-04-30 för AB Familjebostäder (E)

10 Lokaluthyrningen tertial 1 2016 - rapport (Fa)

11 Bostadsuthyrningen tertial 1 2016 - rapport (Fa)

12 Förvärv av fastigheten Kvarnberget 6 i Rinkeby. Inriktningsbeslut (Fa)

13 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Säterhöjden, Rågsved (PuA)

14 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders fastighetsutveckling i Rinkeby (PuA) HEMLIGT

15 Reviderat Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders totalombyggnad av kv Oxögat 3, Norrmalm (PuA)

§1 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 12 april 2016.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20160531.pdf (151 kb)

§2 Val av justeringsmän

Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte vice ordföranden Christina Elffors Sjödin justera dagens protokoll.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20160531.pdf (151 kb)

§3 Avrapportering av avgivna remissvar, DNR 2016/0667-1.5

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

§4 Antagande av Stockholms stads miljöprogram 2016-2019, DNR 2016/0710-1.2.1

§5 Antagande av nytt program för upphandlingar och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelandefrihet för stadens förvaltningar och bolag, DNR 2016/0699-1.2.1

§7 Översyn av arbetsordning för styrelsen DNR 2016/0389-1.2.1

§8 Anmälan finansiell månadsrapport per 2016-04-30 för AB Familjebostäder, DNR 2016/0759-1.2.1

§9 Rapport Tertial 1 och Prognos 1 för 2016, DNR 2016/0763-1.2.1

§10 Lokaluthyrningen Tertial 1 2016 ­ rapport, DNR 2016/0677-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20160531.pdf (151 kb)

§11 Bostadsuthyrningen Tertial 1 2016 ­ rapport, DNR 2016/0676-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20160531.pdf (151 kb)

§12 Förvärv av fastigheten Kvarnberget 6 i Rinkeby - inriktningsbeslut, DNR 2016/0760-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20160531.pdf (197 kb)

§13 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Säterhöjden, Rågsved, DNR 2016/0698-1.2.1

§14 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders fastighetsutveckling i Rinkeby, DNR 2016/0698-1.2.1

§15 Reviderat genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders totalombyggnad av kv Oxögat 3, Norrmalm, DNR 2016/0695-1.2.1