Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2013-11-19

Sammanträde 2013-11-19

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Möte med rådet för funktionshinderfrågor 16:30-17:00

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

4 Anmälan av protokoll från funktionshinderrådets möte

5 Sammanträdestider år 2014 för fastighetsnämnden

6 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm. Remissvar.

7 Naturvårdsverkets och Boverkets utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna. Remissvar.

8 Motion om uthyrning av tak på stadens fastigheter för installation av solceller. Remissvar.

9 Byggnation av ny läktare med tillhörande servicelokaler på Grimsta IP. Förslag till inriktningsbeslut.

10 Anläggande av 11-manna konstgräsfotbollsplan och skolidrottsytor på Bromstens IP. Förslag till genomförandebeslut.

11 Försäljning av fastigheten Våghalsen 12 i Stockholm.Genomförandebeslut.

Dnr 5.3.2-413/2013
Bilaga 1 och 2 omfattas av sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 samt kap 31 § 16 i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd


OJ
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Förvärv av 9 st bostadsrätter för serviceboende i kv Paradiset 19 och 21 på Kungsholmen.

Dnr 5.3.1-416/2013
Ärendet omfattas av sekretess enligt §§ 19:1 och 19:3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd

13 Rapport från förvaltningschefen

14 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr 1.1.3-131/2013

§5 Sammanträdestider år 2014 för fastighetsnämnden Dnr 1.1.1-414/2013

§6 Strategi för miljöbilar och drivmedel -för ett fossilfritt Stockholm. Remissvar Dnr 1.6-395/2013

§7 Naturvårdsverkets och Boverkets utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna. Remissvar Dnr1.6-412/2013

§8 Motion om uthyrning av tak på stadens fastigheter för installation av solceller. Remissvar Dnr 1.6-394/2013

§9 Byggnation av ny läktare med tillhörande servicelokaler på Grimsta IP. Förslag till inriktningsbeslut Dnr 4.2.1-211/2013

§10 Anläggande av 11-manna konstgräsfotbollsplan och skolidrottsytor på Bromstens IP. Förslag till genomförandebeslut Dnr 4.2.1-388/2013

§11 Försäljning av fastigheten Våghalsen 12 i Stockholm. Genomförandebeslut Dnr 5.3.2-413/2013

§12 Förvärv av 9 stycken bostadsrätter för serviceboende i kvarteret Paradiset 19 och 21 på Kungsholmen Dnr 5.3.1-416/2013

§13 Rapport från förvaltningschefen

§14 Frågor för beredning och övrig information