Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2014-04-08

Sammanträde 2014-04-08

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor.

5 Styrning av lokalförsörjning. Remissvar.

6 Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019. Remissvar.

7 Strategisk bullerkartläggning och Åtgärdsprogram buller 2014-2018 enligt förordningen om omgivningsbuller. Remissvar.

9 Kommunstyrelsen ska genomföra en detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt fatta beslut om nyttjande av den andra optionsperioden till och med 2018-12-31 alternativt genomföra. Remissvar.

11 Anläggande av två konstgräsplaner för fotboll på Enskede IP. Förslag till inriktningsbeslut.

12 Internationell gästspelsscen i Gasklocka 2 i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Inriktningsbeslut.

13 Hanteringsordning för stadens synnerligen värdefulla byggnader. Genomförandebeslut.

14 Upprustning och utveckling av Östermalmshallen. Genomförandebeslut.

Dnr: 5.2-166/20

För bilaga 1 och 2 gäller Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd

15 Omläggning av tak på Oscarsteatern. Genomförandebeslut.

16 Hyresgästanpassning i fastighet Johanneshov 1:1 till motionslokal (SATS). Genomförandebeslut.

17 Uppförande av en dubbelidrottshall på Stora Mossens IP. Slutrapport.

18 Utveckling av Brunkebergstorg. Lägesredovisning.

19 Upphörande av hyresavtal. Delegationsbeslut.

Dnr: 3.2.2-168/2014

Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd

OJ

20 Ombyggnad och upprustning av fastigheterna Stadsgården 1 och del av Södermalm 6:38, Stadsmuseet. Genomförandebeslut

Dnr: 5.2-188/2014

För bilaga 3 och 4 gäller Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd

+ KUF

21 Förvaltningschefen informerar

22 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, dnr 1.1.3-007/2014

§5 Styrning av lokalförsörjning. Remissvar, dnr 1.5-101/2014

§6 Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019. Remissvar, dnr 1.6-024/2014

§7 Strategisk bullerkartläggning och Åtgärdsprogram buller 2014-2018 enligt förordningen om omgivningsbuller. Remissvar, dnr 1.6-038/2014

§8 Strategi för ökad cykling i Stockholms stad. Remissvar, dnr 1.6-119/2014

§9 Kommunstyrelsen ska genomföra en detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt fatta beslut om nyttjande av den andra optionsperioden till och med 2018-12-31 alternativt genomföra. Remissvar, dnr 1.6-120/2014

§11 Anläggande av två konstgräsplaner för fotboll på Enskede IP. Förslag till inriktningsbeslut, dnr 4.2.1-174/2014

§12 Internationell gästspelsscen i Gasklocka 2 i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Inriktningsbeslut, dnr 5.2-058/2014

§13 Hanteringsordning för stadens synnerligen värdefulla byggnader. Genomförandebeslut, dnr. 1.1.2-100/2014

§14 Upprustning och utveckling av Östermalmshallen. Genomförandebeslut, dnr. 5.2-166/2014

§15 Omläggning av tak på Oscarsteatern. Genomförandebeslut, dnr 4.4-170/2014

§16 Hyresgästanpassning i fastighet Johanneshov 1:1 till motionslokal (SATS). Genomförandebeslut, dnr 4.2.1-164/2014

§17 Utförande av en dubbelidrottshall på Stora Mossens IP. Slutrapport, dnr. 4.4-042/2013

§18 Utveckling av Brunkebergstorg. Lägesredovisning, dnr 5.2-177/2014

§19 Upphörande av hyresavtal. Delegationsbeslut, dnr 3.2.2-168/2014

§20 Ombyggnad och upprustning av fastigheterna Stadsgården 1 och del av Södermalm 6:38, Stadsmuseet. Genomförandebeslut, dnr 5.2-188/2014

§21 Förvaltningschefen informerar

§22 Frågor för beredning och övrig information