Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2017-03-16

Sammanträde 2017-03-16

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, 7 tr, Johanneshov
Bilagor till föredragningslista
Kallelse 170316.pdf (245 kb)

2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Anmälan om protokollsjustering

- ordinarie styrelsesammanträde den 1 december 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Uppföljning internkontrollplan 2016

11 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

12 Anmälan av handlingar

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (243 kb)

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justeringsmän

§3 Anmälan om protokollsjustering

§5 Modernisering av Ericsson Globe

§7 Uppföljning av internkontrollplan 2016

§8 Årsstämma 2017 i dotterbolag

§9 Jämställdhets- och jämlikhetskartläggning 2016 - SGA Fastigheter

§10 Slutrapport Eurovision Song Contest 2016

§11 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§12 Anmälan av handling

§14 Nästa styrelsemöte