Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-04-20

Sammanträde 2017-04-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, Konferensanläggningen en trappa ner

Tema: Ungas inflytande via nätet
Siri Andersson och Peter Kreitz informerar

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag - underlag för tillämpning av idéburet offentligt partnerskap IOP

3 Medborgarförslag - Rusta upp hundrastgården i Vinterviken

Beslutsärenden

4 Underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020

5 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser Kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

6 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU

7 Förlängning av avtal för städtjänster

Dnr 436-2014-2.2.1 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Rätt till heltid i förskolan

Svar på skrivelse från Liberalerna och Moderaterna
Dnr 90-2017-4.1

Remissärenden

9 Se barnet!

SOU 2017:6
Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 135-2017-1.5.1

12 Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster

Yttrande till miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr 92-2017-1.5.1 Omedelbar justering

13 Serveringstillstånd för restaurang Zashims Kök & Bar

Yttrande till socialnämnden
Dnr 149-2017-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

14 Ung fritid i Hägersten-Liljeholmen

15 Rapport från upphandling av tvätt inom hemtjänsten

16 Månadsrapport mars 2017

Dnr 133-2017-1.2.1 Mejlas till nämnden

17 Protokoll från pensionärsrådet

18 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

19 Protokoll från förvaltningsgruppen

20 Förteckning över inkomna skrivelser

21 Anmälan av tjänstemannabeslut

22 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över ärenden till nämnden 2017

Slutet sammanträde

23 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § a föräldrabalken

24 Nedläggning av faderskapsutredning

25 Nedläggning av faderskapsutredning

26 Nedläggning av faderskapsutredning

27 Nedläggning av faderskapsutredning

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Medborgarförslag - underlag för tillämpning av idéburet offentligt partnerskap IOP

§3 Medborgarförslag - Rusta upp hundrastgården i Vinterviken

§5 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser Kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

§7 Förlängning av avtal för städtjänster

§12 Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster

§13 Serveringstillstånd för restaurang Zashims Kök & Bar

§20 Förteckning över inkomna skrivelser

§21 Anmälan av tjänstemannabeslut

§22 Nämndens och förvaltningens frågor

§23 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad

§28 Anmälan av sociala delegationens protokoll