Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-05-15

Sammanträde 2014-05-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag om en avdelning för barn med särskilda behov (2 förslag)

Överlämnas till förvaltningen för beredning
Dnr 185-2014-1.2.4

3 Medborgarförslag om giftfri mat i förskolan

Överlämnas till förvaltningen för beredning
Dnr 196-2014-1.2.4
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Årsrapport 2013 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

6 Pantrör, erfarenheter med mera

Svar på skrivelse från (FP), (M) ch (C)
Dnr 149-2014-3.2

Remissärenden

7 Familjehemsplacerade barn

8 Strategi för Stockholms Hamnar

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 145-2014-1.5.1 Omedelbar justering

9 Serveringstillstånd för Marievik Gastronomi

Yttrande till socialnämnden
Dnr 174-2014-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

10 Beredskapsplan för kris och katastrof inom Hägersten-Liljeholmen stadsdelsområde

11 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

12 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokollet från 8 maj mejlas till nämnden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

14 Förteckning över inkomna skrivelser

15 Anmälan av tjänstemannabeslut

16 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser

Slutet sammanträde

17 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

18 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (206 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Medborgarförslag om en avdelning för barn med särskilda behov

§3 Medborgarförslag om giftfri mat i förskolan

§9 Serveringstillstånd för Marievik Gastronomi

§10 Beredskapsplan för kris och katastrof inom Hägersten-Liljeholmen stadsdelsområde

§14 Förteckning över inkomna skrivelser

§15 Anmälan av tjänstemannabeslut

§16 Nämndens och förvaltningens frågor

§19 Sociala delegationens protokoll