Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-08-21

Sammanträde 2014-08-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor

3 Medborgarförslag om utegym i Fruängen (2 förslag)

Beslutsärenden

4 Förslag till åtgärder i Sannadalsparken

Svar på medborgarförslag
Dnr 155-2014-1.2.4

5 Förbättringsförslag Axelsberg Mälarhöjden

6 Förlängning av avtal drift av Fruängens och Aspuddens ungdomsgårdar

7 Förlängning av avtal för kontorsservice och intern posthantering

9 Förslag om att göra vår stadsdel renare och trevligare avseende hundbajs på marken

10 Bävernät i Vinterviken och Rävudden

11 Vård av vår naturmark

13 Stockholms Framtida Avloppsrening

Yttrande till Stockholm Vatten
Dnr 309-2014-1.5.3 Omedelbar justering

Remissunderlag och information finns att läsa på Stockholm Vattens hemsida, hänvisning till länk:
http://www.stockholmvatten.se/framtidensavloppsrening
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Serveringstillstånd för Restaurang Gyllenborgens Mat

Yttrande till Socialnämnden
Dnr 364-2014-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

15 Samrådsmöten i byggnadsärenden

Svar från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 593-2013-1.5.3

16 Översyn av trafiksituationen på Slättgårdsvägen för att öka trafiksäkerheten

Svar från Trafikkontoret
Dnr 594-2013-2.4
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Inspektionsprotokoll Axgårdens vård- och omsorgsboende

20 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

21 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

22 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

23 Minnesanteckningar Lokala BRÅ

24 Förteckning över inkomna skrivelser

25 Anmälan av tjänstemannabeslut

26 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för juli 2014
Balanslista över inkomna skrivelser
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Slutet sammanträde

27 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

28 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

29 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

30 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

31 Nedläggning av faderskapsärende

32 Nedläggning av faderskapsärende

33 Nedläggning av faderskapsärende

34 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § FB

35 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § FB

36 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § FB

37 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § FB

38 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § FB

39 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 26 juni, 30 juni och 10 juli 2014.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor

§3 Medborgarförslag om utomhusgym i Fruängen

§6 Förlängning av avtal drift av Fruängens och Aspuddens ungdomsgårdar

§7 Förlängning av avtal för kontorsservice och intern posthantering

§9 Förslag om att göra vår stadsdel renare och trevligare avseende hundbajs på marken

§14 Serveringstillstånd för restaurang Gyllenborgens Mat

§16 Översyn av trafiksituationen på Slättgårdsvägen

§19 Inspektionsprotokoll Axgårdens vård- och omsorgsboende

§23 Minnesanteckningar Lokala BRÅ

§24 Förteckning över inkomna skrivelser

§25 Anmälan av tjänstemannabeslut

§26 Nämndens och förvaltningens frågor

§39 Anmälan av sociala delegationens protokoll