Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-08-27

Sammanträde 2015-08-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Förslag om fler fristående satellitlägenheter till funktionshindrade

3 Vedeldad sjöbastu vid Ekensbergs varv

5 Förlängning av avtal för driften av Fruängens och Aspuddens ungdomsgårdar

6 Förlängning av avtal för kontorsservice och intern posthantering

7 Reviderade budgethållningsåtgärder efter enheternas åtgärdsplaner och konsekvensanalyser

Dnr 221-2015-1.2.1 Skickas senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
7 Tjutbilaga 01 Budgethållningsåtgärder Förskola pedagoger.pdf (575 kb) 7 Tjutbilaga 02 Budgethållningsåtgärder ÄO Fruängsgårdens sh, Solkatten, Äldrestöd.pdf (243 kb) 7 Tjutbilaga 03 Budgethållningsåtgärder ÄO Axgården vob.pdf (223 kb) 7 Tjutbilaga 04 Budgethållningsåtgärder ÄO Axelsbergs VoB.pdf (223 kb) 7 Tjutbilaga 05 Budgethållningsåtgärder ÄO Trekantens servicehus.pdf (230 kb) 7 Tjutbilaga 06 Budgethållningsåtgärder Assistansenheten.pdf (256 kb) 7 Tjutbilaga 07 Budgethållningsåtgärder Beställarenheten funktionsnedsättning.pdf (265 kb) 7 Tjutbilaga 08 Budgethållningsåtgärder Beställarenheten äldre.pdf (251 kb) 7 Tjutbilaga 09 Budgethållningsåtgärder BoU-enhetens familjestöd fält fritid FR.pdf (262 kb) 7 Tjutbilaga 10 Budgethållningsåtgärder BoU-enhetens myndighetsutövning.pdf (301 kb) 7 Tjutbilaga 11 Budgethållningsåtgärder Ekonomiskt bistånd.pdf (208 kb) 7 Tjutbilaga 12 Budgethållningsåtgärder Fruängens YG.pdf (251 kb) 7 Tjutbilaga 13 Budgethållningsåtgärder Glasade Gången.pdf (259 kb) 7 Tjutbilaga 14 Budgethållningsåtgärder Gruppbostadsenheterna.pdf (285 kb) 7 Tjutbilaga 15 Budgethållningsåtgärder Liljeholmens DV.pdf (198 kb) 7 Tjutbilaga 16 Budgethållningsåtgärder Stöd- och aktivitetsenheten (aktivitetsdelen).pdf (309 kb) 7 Tjutbilaga 17 Budgethållningsåtgärder Stöd -och aktivitetsenheten (stöddelen).pdf (256 kb) 7 Tjutbilaga 18 Budgethållningsåtgärder Vuxenenheten.pdf (248 kb) 7 Tjutbilaga 19 Budgethållningsåtgärder Västertorps DV.pdf (252 kb) 7 Tjutbilaga 20 Budgethållningsåtgärder Adm inkl chefer.pdf (208 kb)

8 Fler badplatser i stadsdelen

Svar på skrivelse från (FP), (M) och (C) Dnr 283-2015-3.1

Remissärenden

10 Tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 213-2015-1.5.1

11 Upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum

12 Breddat utbud av feriejobb

13 Plansamråd för Brandstegen 1 och del av Midsommarkransen 1:1

14 Plansamråd för kvarteret Fiberpennan i Midsommarkransen

Anmälningsärenden

15 Protokoll från pensionärsrådet

16 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

17 Protokoll från förvaltningsgruppen

18 Förteckning över inkomna skrivelser

19 Anmälan av tjänstemannabeslut

20 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för juli 2015.
Balanslista över inkomna skrivelser från nämnden.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Slutet sammanträde

21 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2/2015

22 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

23 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

24 Nedläggning av faderskapsutredning

25 Nedläggning av faderskapsutredning

26 Nedläggning av faderskapsutredning

27 Nedläggning av faderskapsutredning

29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 23 juni, 25 juni, 14 juli, 20 juli och
20 augusti 2015.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Förslag om fler fristående satellitlägenheter till funktionshindrade

§5 Förlängning av avtal för driften av Fruängens och Aspuddens ungdomsgårdar

§6 Förlängning av avtal för kontorsservice och intern posthantering

§7 Reviderade budgethållningsåtgärder efter enheternas åtgärdsplaner och konsekvensanalyser

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
7 Tjutbilaga 01 Budgethållningsåtgärder Förskola pedagoger.pdf (575 kb) 7 Tjutbilaga 02 Budgethållningsåtgärder ÄO Fruängsgårdens sh, Solkatten, Äldrestöd.pdf (243 kb) 7 Tjutbilaga 03 Budgethållningsåtgärder ÄO Axgården vob.pdf (223 kb) 7 Tjutbilaga 04 Budgethållningsåtgärder ÄO Axelsbergs VoB.pdf (223 kb) 7 Tjutbilaga 05 Budgethållningsåtgärder ÄO Trekantens servicehus.pdf (230 kb) 7 Tjutbilaga 06 Budgethållningsåtgärder Assistansenheten.pdf (256 kb) 7 Tjutbilaga 07 Budgethållningsåtgärder Beställarenheten funktionsnedsättning.pdf (265 kb) 7 Tjutbilaga 08 Budgethållningsåtgärder Beställarenheten äldre.pdf (251 kb) 7 Tjutbilaga 09 Budgethållningsåtgärder BoU-enhetens familjestöd fält fritid FR.pdf (262 kb) 7 Tjutbilaga 10 Budgethållningsåtgärder BoU-enhetens myndighetsutövning.pdf (301 kb) 7 Tjutbilaga 11 Budgethållningsåtgärder Ekonomiskt bistånd.pdf (208 kb) 7 Tjutbilaga 12 Budgethållningsåtgärder Fruängens YG.pdf (251 kb) 7 Tjutbilaga 13 Budgethållningsåtgärder Glasade Gången.pdf (259 kb) 7 Tjutbilaga 14 Budgethållningsåtgärder Gruppbostadsenheterna.pdf (285 kb) 7 Tjutbilaga 15 Budgethållningsåtgärder Liljeholmens DV.pdf (198 kb) 7 Tjutbilaga 16 Budgethållningsåtgärder Stöd- och aktivitetsenheten (aktivitetsdelen).pdf (309 kb) 7 Tjutbilaga 17 Budgethållningsåtgärder Stöd -och aktivitetsenheten (stöddelen).pdf (256 kb) 7 Tjutbilaga 18 Budgethållningsåtgärder Vuxenenheten.pdf (248 kb) 7 Tjutbilaga 19 Budgethållningsåtgärder Västertorps DV.pdf (252 kb) 7 Tjutbilaga 20 Budgethållningsåtgärder Adm inkl chefer.pdf (208 kb)

§10 Tiggeriförbud - ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter

§18 Anmälan av tjänstemannabeslut

§19 Nämndens och förvaltningens frågor

§20 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§28 Anmälan av sociala delegationens protokoll