Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-09-24

Sammanträde 2015-09-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

3 Ny förskola i kvarteret Spinnakern, Gröndal

4 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen vid Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende

5 Ansökningar om plats på servicehus

6 Hanteringen av allmänna handlingar

Remissärenden

7 Strategi mot våldsbejakande extremism

8 Betänkande - Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

Yttrande till kommunstyrelsen Dnr 342-2015-1.5.1 Omedelbar justering

9 Serveringstillstånd för Forno di Fruängen

Yttrande till socialnämnden Dnr 344-2015-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Serveringstillstånd för Zugoi Sushi

Yttrande till socialnämnden
Dnr 375-2015-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

11 Protokoll från pensionärsrådet

12 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

13 Protokoll från förvaltningsgruppen

14 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

16 Anmälan av tjänstemannabeslut

17 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser från nämnden.

Slutet sammanträde

18 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

19 Nedläggning av faderskapsutredning

20 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 10, 17 och 24 september 2015.

§1 Val av justerare och dag för justering

§4 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen vid Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende

§9 Serveringstillstånd för Forno di Fruängen

§10 Serveringstillstånd för Zugoi Sushi

§14 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

§16 Anmälan av tjänstemannabeslut

§17 Nämndens och förvaltningens frågor

§20 Anmälan av sociala delegationens protokoll