Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-10-27

Sammanträde 2016-10-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

Öppet forum, klockan 18:00
TEMA Kemikaliesmart förskola
Anne Lagerqvist och Jenny Fäldt Läs mer...från Miljöförvaltningen informerar.

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Två medborgarförslag om fler anslagstavlor

Beslutsärenden

3 Badbrygga vid Trekantens östra sida

4 Utegym för äldre

Svar på medborgarförslag om lekplats för äldre
Dnr 331-2016-1.2.4

5 Utegym i Svandammsparken

Svar på medborgarförslag
Dnr 371-2016-1.2.4

6 Åldringsbrott, om förebyggande arbete för äldres trygghet

7 Utanordnare

Dnr 500-2016-2.1 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Fullmakt för förvaltningschefen

Dnr 502-2016-1.1 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8:X Nämndens sammanträdestider 2017

Remissärenden

9 Reviderat program för kvalitetsutveckling

10 Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

11 Fruktlunder i staden

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 286-2016-1.5.1 Omedelbar justering

15 Ansökan om förlängda serveringstider för Eventhuset

Yttrande till socialnämnden
Dnr 372-2016-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Serveringstillstånd för Boulebar Tryckeriet

Yttrande till socialnämnden
Dnr 453-2016-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

17 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2016-2018

18 Protokoll från pensionärsrådet

19 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

20 Protokoll från förvaltningsgruppen

21 Förteckning över inkomna skrivelser

22 Anmälan av tjänstemannabeslut

23 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för september 2016
Balanslista över inkomna skrivelser från nämnden.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Slutet sammanträde

24 Upphandling av tvätt inom hemtjänsten

Godkännande av förfrågningsunderlag
Dnr 411-2016-2.2.1 Omedelbar justering

25 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3 för 2016

26 Nedläggning av faderskapsutredning

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 5 och 20 oktober 2016.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Två medborgarförslag om fler anslagstavlor

§8 Fullmakt för förvaltningschefen

§9 Nämndens sammanträdestider 2017

§16 Ansökan om förlängda serveringstider för Eventhuset

§17 Serveringstillstånd för Boulebar Tryckeriet

§22 Förteckning över inkomna skrivelser

§23 Anmälan av tjänstemannabeslut

§25 Upphandling av tvätt inom hemtjänsten

§26 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§27 Nedläggning av faderskapsutredning

§28 Anmälan av sociala delegationens protokoll