Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2014-04-15

Sammanträde 2014-04-15

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stadshuset -Drätseln 4/2,18/3, 15/4, 17/6, 21/10, 18/11, 16/12 Glasbruket Hantverkargatan 3C 20/5, 23/9

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde den 18 mars - justerat den 24 mars

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare

4 Anmälan av delegationsbeslut.

A. Justering av öppettiderna i Sandsborgsbadet. B. Förändring av tider för föreningar i Eriksdalsbadet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Övriga anmälningsärenden

A. Revisionsrapport Stora Mossen Hockey AB. B. Revisionsplan 2014. C. Protokoll nr 1. Idrottsnämndens och Stockholm Globe arena fastighets AB:s råd för funktionshinderfrågor. D. Protokoll nr 2. Idrottsnämndens och Stockholm Globe arena fastighets AB:s råd för funktionshinderfrågor.

7 Underlag för budget 2015 med inriktning för 2016 och 2017, dnr 102-264-2014. Kommer senare

8 Anläggande av konstgräs på Eriksdals bollplan - Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut. Dnr 412-253-2014.

9 Anläggande av nytt konstgräs på Blackebergs BP, Grimsta IP och Zinkensdamms IP - Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut. Dnr 412-311-2014

10 Investeringsbidrag för konstgräs på Hässelby IP dnr. 404-926/2014.

12 Upphandling av ramavtal för fastighetsunderhåll. Dnr 125-321-2014

13 Anläggande av två konstgräsplaner för fotboll på Enskede IP, Inriktningsbeslut. Dnr 412-316-2014

14 Kommunstyrelsen ska genomföra en detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt fatta beslut om nyttjande av den andra optionsperioden till och med 2018-12-31 alternativt genomföra en förnyad centralupphandling av gemensam it- service Remiss från kommunstyrelsen. Dnr 015-178-2014

15 Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 - remiss. dnr 015-24-2014

16 Remiss om Strategi för ökad cykling i Stockholms stad. Dnr 015-177-2014.

17 Förslag till Kajstrategi för Stockholms Hamnar. Dnr 015-278-2014

18 Kritiserad tränare tillbaka i Åkeshovshallen - Svar på skrivelse 017-157/2014.

19 Motion (2014:2) om likvärdig friskvård oberoende anställning i stadsdelsnämnd, facknämnd eller bolag.

20 Information och övriga frågor.

§38 Fastställande av dagordningen

§39 Anmälan av justerat protokoll

§40 Justering av dagens protokoll

§41 Anmälan av delegationsbeslut

§45 Anläggande av konstgräs på Eriksdals bollplan Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut Dnr: 412-253-2014

§46 Anläggande av nytt konstgräs på Blackebergs BP, Grimsta IP och Zinkensdamms IP Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut Dnr: 412-311-2014

§49 Upphandling av ramavtal för fastighetsunderhåll Förslag till delegation Dnr: 125-321-2014

§50 Anläggande av två konstgräsplaner för fotboll på Enskede IP Förslag till inriktningsbeslut Dnr: 412-316-2014

§51 Kommunstyrelsen ska genomföra en detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt fatta beslut om nyttjande av den andra optionsperioden till och med 2018-12-31 alternativt genomföra en förnyad centralupphandling av gemensam IT-service (GSIT). Remiss från kommunstyrelsen Dnr: 015-178-2014

§52 Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 Remiss från kommunstyrelsen Dnr: 015-24-2014

§53 Strategi för ökad cykling i Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen Dnr: 015-177-2014

§54 Kajstrategi för Stockholms Hamnar Remiss från kommunstyrelsen Dnr: 015-278-2014

§55 Kritiserad tränare tillbaka i Åkeshovshallen Svar på skrivelse från Jari Visshed m fl. (S) Dnr: 017-157-2014

§56 Likvärdig friskvård oberoende anställning i stadsdelsnämnd, facknämnd eller bolag Remiss från kommunstyrelsen av motion (2014:2) av Ann-Margarethe Livh (V) Dnr: 015-171-2014