Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2017-03-28

Sammanträde 2017-03-28

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2017-02-21 justerat den 2017-03-06.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Namninsamling "Rädda Liljeholmsbadet", dnr 01.06/1073/2016. B. Medborgarförslag "Rink i Kärrtorp", dnr 02.06.01/134/2017. C. Skrivelse från Spårvägens HF, "Måste vi lämna Stockholm", dnr 02.06.01/200/2017. D. FH rådets protokoll nr. 10 2016-12-14.

6 Månadsrapport för februari 2017. Kommer senare.

8 Spånga bad- och idrottshall - renovering av badanläggningen - Inriktningsbeslut, dnr 08.02.01/191/2016.

9 Bällsta IP - ny idrottsplats - utredningsbeslut, dnr 08.01.01/202/2017.

10 Tillgänglighetsåtgärder i Bredängs sim- och idrottshall - Inriktnings- och Genomförandebeslut, dnr 324/192/2014.

11 Föreningslivets tillgång till gymnastiksalar- lägesbeskrivning och analys, dnr 03.01/929/2016.

13 Idrottsnämndens ungdomsledarstipendium 2017, dnr 04.01/102/2017.

15 Motion av Henrik Sjölander och Christoffer Järkeborn båda (M) (2016:95) om att rädda Liljeholmsbadet, dnr 01.06/1073/2016.

17 Ersättning till Hårs AB, dnr 02.03.02/301/2017.

18 Evakuering av Segelsällskapet Vega från norra Djurgårdsstaden, dnr 06.02/324/2017.

§27 Fastställande av dagordningen

§28 Anmälan av justerat protokoll

§29 Justering av dagens protokoll

§30 Anmälan av delegationsbeslut

§32 Månadsrapport för februari 2017 dnr 01.02/283/2017

§34 Spånga bad- och idrottshall - renovering av badanläggningen - Inriktningsbeslut Dnr 08.02.01/191/2016

§35 Bällsta IP - ny idrottsplats - utredningsbeslut Dnr 08.01.01/202/2017

§36 Tillgänglighetsåtgärder i Bredängs sim- och idrottshall - Inriktnings- och genomförandebeslut Dnr 324/192/2014

§37 Föreningslivets tillgång till gymnastiksalar - Lägesbeskrivning och analys Dnr 03.01/929/2016

§41 Motion om att rädda Liljeholmsbadet. Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion (2016:95) av Henrik Sjölander och Christoffer Järkeborn, båda (M) Dnr 01.06/1073/2016

§43 Ersättning till Hårs AB Dnr 02.03.02/301/2017

§44 Evakuering av segelsällskapet Vega från norra Djurgårdstaden Dnr 06.02/324/2017