Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2018-04-24

Sammanträde 2018-04-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
Glasbruket - Hantverkargatan 3D

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2018-03-27 justerat den 2018-03-29

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden:

A. Skrivelse angående Gärdets sportfält från Stockholms fotbollsförbund. dnr 08.01.01/205/2018.
B. Medborgarförslag om sommarskidspår på Gärdets sportfält dnr 02.06.01.06/81/2018
C. Skrivelse från Stockholms segelklubb om höjda avgifter. dnr 02.03.02/144/2018
D. Anmälan av dataskyddsombud enligt EU:s dataskyddsförordning. dnr 01.04/305/2018
E. Protokoll från FH rådet, sammanträdesdatum 2018-03-21.

6 Månadsrapport för mars 2018.

7 Anläggande av dansbana, trampolin och hammock vid Rågsveds bollplan. Inriktnings - och genomförandebeslut. dnr 08.03.01/887/2017

8 Nybyggnad av fullstor idrottshall intill Årstafältet - Reviderat utredningsbeslut. dnr 08.03.01/59/2017

10 Bidrag till KFUM Brommas idrottsbonusprojekt "Aktivitet för alla" dnr 2014/828

14 Förhyrning av administrativa lokaler.

§44 Fastställande av dagordningen

§45 Anmälan av justerat protokoll

§46 Justering av dagens protokoll

§47 Anmälan av delegationsbeslut

§49 Månadsrapport per mars 2018 Dnr 01.02/220/2018

§50 Anläggande av dansbana, trampolin och hammock vid Rågsveds bollplan - Inriktnings- och genomförandebeslut Dnr 08.03.01/887/2017

§51 Nybyggnad av fullstor idrottshall intill Årstafältet - Reviderat utredningsbeslut Dnr 08.03.01/59/2017

§57 Förhyrning av administrativa lokaler - Inriktnings- och genomförandebeslut Dnr 2018/210