Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2021-12-14

Sammanträde 2021-12-14

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Kristallen

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälningsärenden:

A. Funktionshinderrådets protokoll november
B. Medborgarförslag om att bygga ut Kampementsbadet
C. Medborgarförslag om Vanadislunden
D. Medborgarförslag om att skapa utomhusaktivitet i parken
på Sveavägen 150
E. Gubbängens sportfält, rugbyplaner, slutrapport
F. Gubbängens skridsko- och bandyhall, slutrapport
G. Medborgarhuset, slutrapport
H. Svar på samråd om förslag till detaljplan för Herbariet 2 i stadsdelen Liljeholmen
I. Svar på samråd om förslag till detaljplan för Östra Hagastaden, Norrtull, Vasastaden 1:100 m.fl.

5 Fördelning av föreningsstöd 2022

7 Hägerstensåsens BP, nytt klubbhus och omklädningsbyggnad. Inriktningsbeslut

8 Rätt version - Ny sim- och idrottshall i Västertorp

9 Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad - återrapportering efter kontorsremiss

11 Förvaltningschefen informerar

§1 Val av justerare och tid för justering

§3 Verksamhetsplan 2022 för idrottsnämnden

§4 Revidering av föreningsstödsregler

§5 Fördelning av föreningsstöd 2022

§6 Stöd avseende verksamhet i Hammarbybacken

§7 Hägerstensåsens BP, nytt klubbhus och

§8 Ny sim- och idrottshall i Västertorp

§9 Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk

§10 Strategi för idrottsanläggningar

§11 Förvaltningschefen informerar