Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-09-28

Sammanträde 2015-09-28

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2015:11 av Joakim Larsson (M) om kvarteret Plankan. RIX

Dnr 107-409/2015 (Framställd 9/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2015:27 av Martin Westmont (SD) om hur man kan förbättra tryggheten i Stockholms stad. RI

Dnr 107-803/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2015:29 av Karin Ernlund (C) om arbetet med bilfria gator eller Open Streets. RVII

Dnr 107-884/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2015:30 av Karin Ernlund (C) om arbetet med att inrätta nya naturreservat. RII

Dnr 107-885/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2015:31 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om konsekvenserna på arbetsmarknaden för Stockholms unga. RIII

Dnr 107-888/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2015:32 av Anna König Jerlmyr (M) om vita jobbmodellen i Stockholms stad. RI

Dnr 107-889/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2015:33 av Andrea Ström (M) om strategin mot våldsbejakande extremism. RVI

Dnr 107-890/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2015:34 av Andrea Ström (M) om ekonomiskt bistånd. RVI

Dnr 107-891/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2015:35 av Dennis Wedin (M) angående hemtjänstens kvalitet. RVIII

Dnr 107-892/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2015:36 av Lars Jilmstad (M) om ytterstadssatsningar. RIX

Dnr 107-893/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2015:37 av Joakim Larsson (M) om hotad tunnelbana. RI

Dnr 107-895/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2015:38 av Isabel Smedberg Palmqvist (FP) om en kommission för social hållbarhet. RIII

Dnr 107-897/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2015:39 av Lotta Edholm (FP) om barnomsorg på obekväm arbetstid. RIV

Dnr 107-898/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2015:40 av Margareta Haglund (SD) om Stockholms stads inställning till stomlinje 4 som spårväg. RVII

Dnr 107-906/2015 (Framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2015:41 av Joar Forssell (FP) om effekterna för stockholmarna av den rödgröna regeringens minskade stöd till solcellsel. RV

Dnr 107-932/2015 (Framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2015:42 av Maria Danielsson (SD) om gräddfilen för återvändande jihadister, eller "strategin mot våldsbejakande extremism" RVI

Dnr 107-1028/2015 (Framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2015:43 av Sofia Modigh (KD) om ledarskap inom äldreomsorgen RVIII

Dnr 107-1323/2015 (Framställd 9/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2015:44 av Erik Slottner (KD) om Fryshuset i Skärholmen. RI

Dnr 107-1326/2015 (Framställd 9/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2015:45 av Anna König Jerlmyr (M) om återkommunalisering av Fryshuset i Skärholmen. RI

Dnr 107-1340/2015 (Framställd 9/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2015:46 av Jan Jönsson (FP) om fritidsverksamheten i Skärholmen. RI

Dnr 107-1345/2015 (Framställd 9/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2015:47 av Andrea Ström (M) om vräkning av barn. RVI

Dnr 107-1346/2015 (Framställd 9/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya interpellationer

23 Nr 2015:48 av Cecilia Brinck (M) om cykelbanor i Stockholm. RVII

24 Nr 2015:49 av Cecilia Brinck (M) om klottersanering. RVII

25 Nr 2015:50 av Cecilia Brinck (M) om nedskräpningen i Stockholm. RVII

26 Nr 2015:51 av Cecilia Brinck (M) om rätten att själv välja förskola. RIV

27 Nr 2015:52 av Joar Forssell (FP) om Stockholms ansvar för flyktingmottagande. RI

34 Valärende: Ny mandatperiod - val av nämndemän

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel I

35 Utl. 2015:90. Projekt Slussen

36 Utl. 2015:91. ESC - Eurovision Song Contest 2016

Projektorganisation och finansiering m.m.
Dnr 410-1189/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Utl. 2015:92. Taxor för Storstockholms brandförsvar fr.o.m. år 2016 för tillsyn m.m. enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara

38 Utl. 2015:93. Tillägg till avgifter för upplåtelse av offentlig plats avseende tillfälliga bostäder

Rotel I+III

39 Utl. 2015:94. Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

Förslag till organisation och genomförande
Dnr 159-1252/2015

Rotel III+IX

40 Utl. 2015:95. Överföringen av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen

Rotel IV

41 Utl. 2015:96. Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid

Rotel VIII

42 Utl. 2015:97. Deltagande i sammanslutning för innovationer som gynnar äldre och äldreomsorgen (EIT Health)

Förslag från äldrenämnden
Dnr 152-1040/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Bordlagd motion

43 Utl. 2015:89. Låt stadens äldre arbeta till 70

Motion (2015:1) av Ann-Katrin Åslund (FP). RVIII
Dnr 106-177/2015

§2 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 11 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20150928.pdf (245 kb)

§3 Interpellation om hur man kan förbättra tryggheten i Stockholms stad (nr 2015:27)

§4 Interpellation om arbetet med bilfria gator eller Open streets (nr 2015:29)

§5 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 30 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20150928.pdf (245 kb)

§6 Interpellation om konsekvenserna på arbetsmarknaden för Stockholms unga (nr 2015:31)

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 32-47 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20150928.pdf (198 kb)

§8 Nya interpellationer

1. (2015:48) av Cecilia Brinck (M) om cykelbanor i Stockholm. RVII
Dnr 107-1385/2015
2. (2015:49) av Cecilia Brinck (M) om klottersanering. RVII
Dnr 107-1387/2015
3. (2015:50) av Cecilia Brinck (M) om nedskräpningen i Stockholm. RVII
Dnr 107-1388/2015
4. (2015:51) av Cecilia Brinck (M) om rätten att själv välja förskola. RIV
Dnr 107-1389/2015
5. (2015:52) av Joar Forssell (FP) om Stockholms ansvar för flyktingmottagande. RI
Dnr 107-1390/2015

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20150928.pdf (247 kb)

§9 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutar att behandla punkterna 44-47 på föredragningslistan före punkt nr 28.

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20150928.pdf (245 kb)

§10 Nya interpellationer

1. (2015:53) av Anna König Jerlmyr (M) om gratis wifi i Stockholms stad. RI
Dnr 107-1450/2015
2. (2015:54) av Joakim Larsson (M) om de kommunala bostadsbolagen. RIX
Dnr 107-1451/2015
3. (2015:55) av Anna König Jerlmyr (M) om försämrat företagsklimat i Stockholm. RI
Dnr 107-1452/2015
4. (2015:56) av Andrea Ström (M) om att allt fler barn saknar ett eget hem i Stockholm. RVI
Dnr 107-1454/2015

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20150928.pdf (245 kb)

§13 Anmälan av nya ledamöter och ersättare

Ellinor Rindevall (S) har utsetts till ny ledamot efter Andrea Törnestam (S).

Anders Löwdin (S) har utsetts till ny ersättare efter Ellinor Rindevall (S).

Anne-Lie Elfvén (FP) har utsetts till ny ledamot efter Madeleine Sjöstedt (FP).

Peter Backlund (FP) har utsetts till ny ersättare efter Anne-Lie Elfvén (FP).

Börje Häggman (M) har utsetts till ny ledamot efter Regina Kevius (M).

Ida Karlbom (M) har utsetts till ny ersättare efter Börje Häggman (M).

Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20150928.pdf (245 kb)

§14 Närvaro

Närvaro antecknas enligt bilaga 5.

Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20150928.pdf (248 kb)

§16 Valärende, fyllnadsval

§17 Valärende Ny mandatperiod - val av nämndemän

§19 ESC - Eurovision Song Contest 2016 (Utl. 2015:91)

Projektorganisation och finansiering m.m.
Dnr 410-1189/2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§19_prot_20150928.pdf (208 kb)

§20 Taxor för Storstockholms brandförsvar fr.o.m. år 2016 för tillsyn m.m. enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (Utl. 2015:92)

§21 Tillägg till avgifter för upplåtelse av offentlig plats avseende tillfälliga bostäder (Utl. 2015:93)

§22 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm (Utl. 2015:94)

Förslag till organisation och genomförande
Dnr 159-1252/2015

§23 Överföringen av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen (Utl. 2015:95)

§24 Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (Utl. 2015:96)

§25 Deltagande i sammanslutning för innovationer som gynnar äldre och äldreomsorgen (EIT Health) (Utl. 2015: 97)

Förslag från äldrenämnden
Dnr 152-1040/2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20150928.pdf (203 kb)

§26 Låt stadens äldre arbeta till 70 (Utl. 2015:89)

Motion (2015:1) av Ann-Katrin Åslund (FP)
Dnr 106-177/2015

§27 Nya motioner

1. Motion (2015:62) av Bo Sundin (M) om upphandling av stadens gymverksamhet
Dnr 106-1455/2015
2. Motion (2015:63) av Markus Nordström och Sara Jendi Linder (båda M) om att särskilt redovisa kunskapsresultaten för nyanlända elever
Dnr 106-1456/2015
3. Motion (2015:64) Anna König Jerlmyr och Sophia Granswed (båda M) om melodifestival för hemlösa i samband med Eurovision Song Contest i Stockholm 2016
Dnr 106-1457/2015
4. Motion (2015:65) av Johanna Sjö (M) om framkomlighet
Dnr 106-1473/2015
5. Motion (2015:66) av Joakim Larsson och Cecilia Brinck (båda M) om parkeringslösning för Nobel Center
Dnr 106-1474/2015

Beslut/Protokollsutdrag
§27_prot_20150928.pdf (200 kb)