Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-05-02

Sammanträde 2011-05-02

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2010:47 av Roger Mogert (S) om förutsättningarna för damfotbollen i Stockholm. RIII

Dnr 328-2811/2010 (framställd 7/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2010:48 av Roger Mogert (S) om de urholkade resurserna till förortsskolorna. RIV

Dnr 322-2813/2010 (framställd 7/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2010:49 av Tomas Rudin (S) om offentlig revision av utförare av tjänsten personlig assistans. RVII

Dnr 326-2815/2010 (framställd 7/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2011:1 av Awad Hersi (MP) om återuppbyggnaden av gamla förvaltningshuset på Tenstagången 55. RV

Dnr 319-314/2011 (framställd 21/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2011:2 av Karin Rågsjö (V) om a-kassan som klassmarkör. RII

Dnr 331-315/2011 (framställd 21/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2011:3 av Tomas Rudin (S) om vilken beredskap staden har för att hantera de problem som orsakas i centrummiljöer ägda av fastighetsbolaget Boultbee. RI

Dnr 316-317/2011 (framställd 21/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2011:4 av Carin Jämtin (S) om neddragningar av tillgänglighetsmedel inom Stockholms stads idrottsverksamheter. RIII

Dnr 328-318/2011 (framställd 21/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2011:5 av Carin Jämtin (S) om åtgärder för att möta de växande inkomstskillnaderna i Stockholm. RI

Dnr 339-424/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2011:6 av Tomas Rudin (S) om statens uteblivna återbetalning av stockholmarnas inbetalda trängselskatter. RII

Dnr 314-425/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2011:7 av Tomas Rudin (S) om stadens bristfälliga rutiner för att klara stadens snöröjning. RII

Dnr 303-426/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2011:8 av Malte Sigemalm (S) om nedskärningar inom idrottsförvaltningens budget 2011, beroende av den internationella finanskrisen. RIII

Dnr 328-427/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2011:9 av Malte Sigemalm (S) om Boultbees dränering av köpcentrum. RI

Dnr 316-428/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2011:10 av Åke Askensten (MP) om den dåliga luften i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-429/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2011:11 av Eivor Karlsson (MP) om bättre äldreomsorg. RV

Dnr 327-430/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2011:12 av Karin Rågsjö (V) om hur det är att vara fattig och arbetslös - en realitet. RII

Dnr 331-621/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2011:13 av Eivor Karlsson (MP) om höga mål och minskade resurser inom socialtjänsten. RVII

Dnr 329-622/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2011:14 av Rebecca Adami (MP) om Stiftelsen Hotellhem i Stockholms baracker i Västberga - en fråga om allas rätt till värdigt boende. RVII

Dnr 329-623/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2011:15 av Ewa Larsson (MP) om en samlad långsiktig planering för barnets bästa att eliminera ständiga överbeläggningar på förskolor och föräldrars oro. RIV

Dnr 321-624/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2011:16 av Jan Valeskog (S) om stadens vägran att åstadkomma ett gemensamt kösystem för kommunalt och enskilt driven förskoleverksamhet. RIV

Dnr 321-625/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2011:17 av Jan Valeskog (S) om den försämrade kontrollen av elevfrånvaro samt skolpliktsbevakning på Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-626/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2011:18 av Jan Valeskog (S) om synen på rådande lagstiftning med anledning av återkallandebeslut av tillstånd att driva privata förskolor i Stockholm, m.m. RIV

Dnr 321-628/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2011:19 av Jan Valeskog (S) om den låga lärarbehörigheten och höga läraromsättningen på många av Stockholms gymnasieskolor. RIV

Dnr 323-629/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2011:20 av Tomas Rudin (S) om moderaternas nya syn på vad som kan vara betydande olägenhet vid ombyggnation. RIII

Dnr 316-630/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2011:21 av Carin Jämtin (S) om möjligheterna för idrottsföreningar att hyra stadens gymnastiksalar. RIII

Dnr 328-631/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2011:22 av Ann-Margarethe Livh (V) om införandet av så kallade nystartzoner i Stockholms stad. RV

Dnr 331-685/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

27 Nr 2011:23 av Ann Mari Engel (V) om hyresgästers inflytande i boendet och i bostadsbolagen. RV

28 Nr 2011:24 av Karin Rågsjö (V) om vikten av att ha kvar och höja kvaliteten på Komvux i Västerort. RII

29 Nr 2011:25 av Mirja Räihä Järvinen (S) om hemtjänsten för de äldre i Husby. RV

30 Nr 2011:26 av Emilia Bjuggren (S) om barns språkkapital och vårdnadsbidraget. RI

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

36 Bordlagda valärenden.

Mem. 2010:14, i vad avser val av två ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2010:19, i vad avser val av sexton nämndemän i Solna tingsrätt, femton nämndemän i Stockholms tingsrätt och trettiosju nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem 2011:1, i vad avser val av två nämndemän i Solna tingsrätt, två nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Utl. 2011:11, i vad avser val av en ersättare i kommunstyrelsens stadsmiljöråd.
Mem. 2011:3, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB.
Mem. 2011:4, i vad avser val av en lekmannarevisorssuppleant i Stokab, med dotterbolagen S:t Erik Fiber och S:t Erik kom, en lekmannarevisorssuppleant i Stockholms Hamn AB, med dotterbolaget Nynäshamns Hamn AB, en lekmannarevisorssuppleant i Stockholm Business Region AB, med dotterbolagen Stockholm Business Region Development AB och Stockholm Visitors Board AB och en lekmannarevisorssuppleant i Stockholms Stads Utrednings- och statistikkontor AB.
Mem. 2011:5, i vad avser val av en ersättare till Mälardalsrådets rådsstämma.
Mem. 2011:6, i vad avser nominering av en ledamot till styrelsen för Mässfastigheter AB.
Mem. 2011:8, i vad avser val av tre nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:9, i vad avser val av en ersättare i servicenämnden och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2011:10, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse, en ledamot i revisorsgrupp 1, en ledamot i revisorsgrupp 2, en ersättare i revisorskollegiet, en lekmannarevisor i styrelserna för S:t Erik Försäkrings AB och S:t Erik Livförsäkring AB och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2011:11, i vad avser val av en ledamot, tillika 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och i krisledningsnämnden, en ledamot, tillika vice ordförande i idrottsnämnden, en ledamot, tillika vice ordförande i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en ledamot i styrelsen för Stockholm Business Region AB, en ledamot i styrelsen för Stockholmsregionens Europaförening, en ledamot i Mälardalsrådets rådsstämma och ett ombud i Kommunförbundet Stockholms län (KSL).
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

37 Mem. 2011:12. Avsägelser och fyllnadsval.

38 Utl. 2011:66. Fyllnadsval av borgarråd för tiden intill det sammanträde då val av borgarråd förrättas nästa gång, planerat till den 20 oktober 2014.

Dnr 011-951/2011
(utsändes senare, behandlas av kommunstyrelsen den 27 april 2011)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Utl. 2011:65. Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2010 jämte granskningsrapporter avseende bolagen samt revisionsberättelse för kommunalförbund (bih. 2011:1).

Rotel I

40 Utl. 2011:58. Årsredovisning 2010 med uppföljning av budget för Stockholms stad. Kommunstyrelsen: Regionalisering av miljöförvaltningens verksamhetsområde, dnr 309-2549/2006. Kommunstyrelsen: Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2010, dnr 326-497/2011.

Rotel IV

41 Utl. 2011:59. IT-strategi för ett bättre lärande.

Rotel VI

42 Utl. 2011:60. Strategi för elbilar och laddhybrider.

BORDLAGDA MOTIONER

43 Utl. 2011:28. Stockholms stad som föredöme i Europa för att stärka romernas mänskliga rättigheter. Motion (2009:29) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

44 Utl. 2011:24. Inrättande av ett handelshus för nyföretagande i Stockholm. Motion (2009:50) av Tomas Rudin (S). RII

45 Utl. 2011:27. Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning. Motion (2000:25) av Lars Rådh (S). Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 25 september 2006. RII

46 Utl. 2011:29. Utbyggnad av tunnelbana i Stockholmsregionen. Motion (2009:31) av Jan Valeskog (S). RII

47 Utl. 2011:30. Ekoism framför egoism - källsortera nu! Motion (2009:37) av Karin Wanngård (S). RII

48 Utl. 2011:31. Ekoism framför egoism - införande av dubbdäcksförbud. Motion (2009:38) av Karin Wanngård (S). RII

49 Utl. 2011:32. Utvidgning av återvinningscentral i Östberga. Motion (2010:2) av Malte Sigemalm (S). RII

50 Utl. 2011:34. Krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster. Motion (2009:44) av Roger Mogert (S). RVII

51 Utl. 2011:42. Behovet av att kvalitetssäkra lika rättigheter och möjligheter i Stockholms eget arbete - inför kvalitetskontroller på Stockholms antidiskrimineringsarbete. Motion (2010:30) av Paul Lappalainen (MP). RI

52 Utl. 2011:43. Införande av majoritetsstyre i Stockholms stad. Motion (2010:34) av Paul Lappalainen (MP). RI

53 Utl. 2011:56. Restaurering av Stockholms vatten. Motion (2009:46) av Stellan F. Hamrin (V). RVI

54 Utl. 2011:57. Byggande av gästhamn vid Norr Mälarstrand. Motion (2010:37) av Tomas Rudin (S). RI

NYA MOTIONER, Rotel VIII

55 Utl. 2011:61. Upprustning av amfiteater på Hägerstensåsen. Motion (2010:16) av Malte Sigemalm (S).

56 Utl. 2011:62. Satsning på mer forskning på stadens museer. Motion (2010:20) av Mats Berglund (MP).

Rotel III

57 Utl. 2011:63. Att knyta ihop Gustav Vasakyrkans gård med torget vid Odenplan. Motion (2010:22) av Yildiz Kafkas (MP).

58 Utl. 2011:64. Förbättrade demokratiska processer i den fysiska planeringen av Stockholm. Motion (2010:33) av Cecilia Obermüller (MP).

§3 Interpellation om de urholkade resurserna till förortsskolorna (nr2010:48)

Dnr 322-2813/2010

Roger Mogert (S) hade lämnat in en interpellation om de urholkade resurserna till förortsskolorna.

Kommunfullmäktige beslutade den 7 februari 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig borgarråden Mogert och Edholm.

§4 Interpellation om offentlig revision av utförare av tjänsten personlig assi­stans (nr2010:49)

Dnr 326-2815/2010

Tomas Rudin (S) hade lämnat in en interpellation om offentlig revision av utfö­rare av tjänsten personlig assistans.

Kommunfullmäktige beslutade den 7 februari 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet König Jerlmyr hänvisade till utdelat interpellationssvar --- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Rudin och König Jerlmyr.

§5 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr2011:1.

§6 Interpellation om a-kassan som klassmarkör (nr2011:2)

Dnr 331-315/2011

Karin Rågsjö (V) hade lämnat in en interpellation om a-kassan som klassmar­kör.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 februari 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö, borgarråden Hamilton och Mogert samt Mirja Räihä Järvinen.

§8 Interpellation om statens uteblivna återbetalning av stockholmarnas inbe­talda trängselskatter (nr2011:6)

Dnr 314-425/2011

Tomas Rudin (S) hade lämnat in en interpellation om statens uteblivna återbe­talning av stockholmarnas inbetalda trängselskatter.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig borgarråden Rudin och Hamilton samt Åke Askensten.

§9 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 och 22 för år 2011.

§10 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2011:23) av Ann Mari Engel (V) om hyresgästers inflytande i boendet och i bostadsbolagen
Dnr 316-821/2011;

2. (2011:24) av Karin Rågsjö (V) om vikten av att ha kvar och höja kva­liteten på Komvux i Västerort
Dnr 322-822/2011;

3. (2011:25) av Mirja Räihä Järvinen (S) om hemtjänsten för de äldre i Husby
Dnr 327-823/2011;

4. (2011:26) av Emilia Bjuggren (S) om barns språkkapital och vårdnads­bidraget
Dnr 325-824/2011.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§11 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Lärarlöner

Borgarrådet Mogert (S) ställde en fråga om lärarlöner.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Edholm.

Fråga nr 2. Trängselavgifter på Essingeleden

Borgarrådet Bolund (MP) ställde en fråga om trängselavgifter på Essingeleden.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Bolund och Nordin.

Fråga nr 3. Fas-plats = praktik? Hur kommer det sig?

Karin Rågsjö (V) ställde frågan: Fas-plats = praktik? Hur kommer det sig?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 4. Olägenhet för företagen i Kista

Borgarrådet Rudin (S) ställde en fråga om olägenhet för företagen i Kista.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Rudin och Hamilton.

Fråga nr 5. Ska förskolor med religiös inriktning ingå i den gemensamma kön?

Måns Almqvist (V) ställde en fråga om förskolor med religiös inriktning ska ingå i den gemensamma kön.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Måns Almqvist och borgarrådet Edholm.


Fråga nr 6. Tillsyn av naturreservat och skötsel av parker

Ewa Larsson (MP) ställde en fråga om tillsyn av naturreservat och skötsel av parker.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Larsson och borgarrådet Ankersjö.

Fråga nr 7. Särskoleelevernas möjligheter på arbetsmarknaden

Kaj Nordquist (S) ställde en fråga om särskoleelevernas möjligheter på arbets­marknaden.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Kaj Nordquist och borgarrådet Edholm.

§12 Anmälan av ny ledamot och ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 19 april2011 att utse ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2014.

Till ledamot efter Carin Jämtin (S) hade utsetts Rana Carlstedt (S).

Till ersättare efter Rana Carlstedt (S) hade utsetts Adnan Bozkurt (S).

§13 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms län

av den 5 april 2011

Beslut (5 april) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (7 februari) i fråga om Förslag till detaljplan för område vid Strömkajen m.m., del av Norrmalm 3:42 och 3:43 Södra Blasieholmen, Norrmalm Dp 2006-09471-54.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 311-2588/2010


Regeringsbeslut

av den 7 april 2011

Beslut (7 april) avseende överklagande i fråga om Förslag till detaljplan för Norra Station, del av Vasastaden 1:16 m.fl. Länsstyrelsens beslut (8 juni).

Regeringen tar inte upp överklagandet av Birkagårdens Föräldraförening till prövning. Regeringen avslår övriga överklaganden.

Dnr 311-2714/2009

Beslut (7 april) avseende överklagande i fråga om detaljplan för fastigheten Sä­desärlan 6 m.m. i stadsdelen Östermalm. Länsstyrelsens beslut (16 december 2009).

Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-901/2009

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 27 april 2011

Beslut (27 april) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (21 juni 2010) avseende Överenskommelse om exploatering för bostäder, lokaler och idrottshall samt försäljning av mark inom fastigheten Sädesärlan 1 och Sädesär­lan 6, på Östermalm, med Ekonomiska föreningen Aursvik Ost och Ekonomiska föreningen Aursvik Syd (Veidekke Bostad AB) - genomförandeslut och Bygg­nation av en fullstor idrottshall vid Engelbrektskolan samt begäran om utökad investeringsbudget - Förslag till genomförandebeslut.

Förvaltningsrätten som senare kommer att avgöra slutligt, avslår det förnyade yrkandet om inhibition.

Dnr 302-973/2009

Dnr 328-491/2010

§14 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 5.

§15 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 9maj 2011 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§16 Fyllnadsval (mem. nr 14 och 19 för år 2010, mem. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 och 11 för år 2011 samt utlåtande nr2011:11)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 14 och 19 för år 2010, mem.1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 och 11 för år 2011 samt utlåtande nr2011:11 behand­lades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt --------------------------------------------------------- Bilaga 6.

§17 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2011:12)

Kommunstyrelsens memorial nr2011:12 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Teres Lindberg (S) – le­damot i miljö- och hälsoskyddsnämnden och suppleant i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, Andreas Lundin (M) – ledamot i Skärholmens stadsdelsnämnd, Ulf Colliander (M) – ersättare i Skärholmens stadsdels­nämnd, Losita Garicia (V) – suppleant i styrelsen för Stockholm Vatten AB och dotterbolaget Stockholm Vatten VA AB, Anders Carlsund (opol) – ledamot i styrelsen för S:t Erik Livförsäkring AB – och förrätta i memo­rialet föreslagna val

2. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämn­den, en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en ledamot i styrelsen för S:t Erik Livförsäkring AB och två nämndemän i Södertörns Tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i Skärholmens stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2011:

till ledamot: Ulf Colliander (M);

till ersättare: Andreas Lundin (M);

i styrelsen för Stockholm Vatten AB för tiden till och med ordinarie årsstämma 2015:

till suppleant: Clara Norberg Averbo (V);

i styrelsen för Stockholm Vatten VA AB för tiden till och med ordinarie års­stämma 2015:

till suppleant: Clara Norberg Averbo (V);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2014:

till nämndemän: Anita Mofors (M), Elaine Sandell Belin (M);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2014:

till nämndemän: Anna Sunström (V), Tommy Brandin (V).

§18 Fyllnadsval av borgarråd för tiden intill det sammanträde då val av bor­garråd förrättas nästa gång, planerat till den 20 oktober 2014 (utl.2011:66)

Dnr 011-951/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:66 behandlades. Utlåtandet gäller fyll­nadsval av borgarråd för tiden intill det sammanträde då val av borgarråd förrät­tas nästa gång, planerat till den 20 oktober 2014.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Karin Wanngård (S) utses till borgarråd för tiden intill det sammanträde då val av borgarråd förrättas nästa gång, planerat till den 20 oktober 2014.

§19 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2010 jämte granskningsrapporter avseende bolagen samt revisionsberät­telse för kommunalförbund (bih. 2011:1) (utl.2011:65)

Dnr 124-722/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:65 behandlades. Utlåtandet gäller revi­sionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2010 jämte granskningsrapporter avseende bolagen samt revisionsberättelse för kommunal­förbund.

Ordet innehades av revisor Bengt Akalla, ordförande i revisorsgrupp 1,

revisor Bengt Leijon, ordförande i revisorsgrupp 2 samt revisor Bo Dahlström, ordförande i revisorsgrupp 3, angående revisionsberättelserna.

Vidare yttrade sig Stellan Hamrin.


Beslut

Efter förslag från revisorerna beslutade kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Ansvarsfrihet beviljas för 2010 års verksamhet för kommunstyrelsen samt för kommittéer, beredningar och delegationer tillsatta av kommun­fullmäktige eller kommunstyrelsen.

Ansvarsfrihet beviljas för 2010 års verksamhet för facknämnderna ex­ploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämn­den, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, revisorskol­legiet, servicenämnden, skönhetsrådet, socialtjänst- och arbetsmarknads­nämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, ut­bildningsnämnden, valnämnden, äldrenämnden och överförmyndar­nämnden.

Ansvarsfrihet beviljas för 2010 års verksamhet för stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Häs­selby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby-Kista, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Södermalm, Älvsjö och Östermalm.

§20 Årsredovisning 2010 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Dnr 123-308/2011, 309-2549/2006, 326-497/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:58 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om årsredovisning 2010 med uppföljning av budget för Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarråden Nordin, Wanngård och Bolund, Karin Rågsjö, borgarrådet Ankersjö, Ann Mari Engel, borgarrådet Sjöstedt, Stefan Nilsson, borgarråden König Jerlmyr och Hamilton, Ann Margarethe Livh, Ewa Samuelsson, borgarrådet Edholm, Jan Valeskog, Måns Almqvist, borgarråden Larsson och Rudin, Mehdi Oguzsoy, Stellan Hamrin, Mariana Moreira Duarte, Helen Törnqvist, Awad Hersi, Johanna Sjö, Åke Askensten, Mikael Magnusson och Abebe Hailu.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Bolund (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Mehdi Oguzsoy (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

 1. Årsredovisning 2010 med uppföljning av budget för Stockholms stad godkänns, bilaga 1 till utlåtandet.
 2. Redovisade avsättningar om 980,0 miljoner kronor godkänns.
 3. Totalt 200,0 miljoner kronor av ökningen av eget kapital 2010 disponeras till framtida satsningar inom Järvalyftet och Söderortsvisionen.
 4. Nedskrivningar om totalt 14,2 miljoner kronor godkänns med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
 5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra central upphandling av flödesrelaterade banktjänster och kontanthanteringstjänster.
 6. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge bolagen inom koncernen i upp­drag att delta i central upphandling av flödesrelaterade banktjänster och kontanthanteringstjänster.
 7. Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad inklusive däri an­givna ramar för total extern upplåning samt intern utlåning och borgens­teckning för bolagen fastställs, bilaga 7 till utlåtandet.
 8. Nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag under 2010 godkänns med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, bilaga 8 till utlåtandet.
 9. Avtal med Stiftelsen Stockholm International Water Institute om bidrag till hyreskostnaden godkänns.
 10. Stockholm Business Regions rapport om deltagande vid världsutställ­ningen i Shanghai godkänns med hänvisning till vad som sagts i stads­ledningskontorets tjänsteutlåtande.
 11. Resterande miljömiljardsmedel för projektet A51, sluttäckning av östra tippområdet i Lövsta om 43,3 miljoner kronor, överförs till trafik- och renhållningsnämnden med hänvisning till vad som sagts i stadslednings­kontorets tjänsteutlåtande.

§21 IT-strategi för ett bättre lärande (utl.2011:59)

Dnr 031-2674/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:59 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag till ny IT-strategi för ett bättre lärande.

Ordet innehades av borgarrådet Edholm, Jan Valeskog, Daniel Somos, Johanna Sjö, Måns Almqvist, Awad Hersi, Ann Mari Engel och Ingegerd Akselsson Le Douaron.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

”IT-strategi för ett bättre lärande” godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

§22 Strategi för elbilar och laddhybrider (utl.2011:60)

Dnr 314-1192/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:60 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om strategi för elbilar och laddhybrider.

Ordet innehades av borgarrådet Ankersjö, Emilia Hagberg, Jonas Nilsson, Stellan Hamrin och Mikael Magnusson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mikael Magnusson (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Emilia Hagberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen,

dels av Stellan Hamrin (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Strategiför elbilar och laddhybrider, bilaga till utlåtandet, godkänns i hu­vudsak, med följande tillägg:

- Stockholms Stads Parkerings AB ska möjliggöra för förmånlig el­ler i vissa fall gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för bilar som är berättigade till statens kommande ”supermiljöbilspre­mie” under perioden 2011-2013.

- Staden ska verka för en ändring i parkeringslagstiftningen enligt vad som anges i utlåtandet.

- Staden ska, i linje med vad som anges i utlåtandet, aktivt arbeta för att inventera och implementera nya former av teknikneutrala inci­tament för supermiljöbilar.

2. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska implementera strategin.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Rebecca Adami (MP), Berthold Gustavsson (M) och Ann-Margarethe Livh (V) i en ordningsfråga angående behandling eller bordläggning av punkt nr 43, utlåtande 2011:28, på föredragningslistan. Vidare yttrade sig Jan Valeskog (S), Åke Askensten (MP) och Abebe Hailu (S).

§23 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 28, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 42, 43, 56 och 57 för år 2011.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtan­den nr 61, 62, 63 och 64 för år 2011.

§24 Motioner

Under tiden 5 april – 2 maj 2011 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2011:36) av Ann-Margarethe Livh (V) om genomförande av en jäm­ställdhetsanalys och upprättande av ett jämställdhetsbokslut för att Stockholm ska bli jämställt
Dnr 222-1065/2011;

2. (2011:37) av Jan Valeskog (S) om utveckling av Jämför Service för skolorna i Stockholm
Dnr 322-1066/2011;

3. (2011:38) av Jan Valeskog (S) om införande av obligatorisk matavfalls­insamling i Stockholm
Dnr 303-1067/2011.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.03.