Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-09-05

Sammanträde 2011-09-05

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2011:5 av Carin Jämtin (S) om åtgärder för att möta de växande inkomstskillnaderna i Stockholm. RI

Dnr 339-424/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2011:9 av Malte Sigemalm (S) om Boultbees dränering av köpcentrum. RI

Dnr 316-428/2011 (framställd 14/3, bordlagd 23/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2011:10 av Åke Askensten (MP) om den dåliga luften i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-429/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2011:11 av Eivor Karlsson (MP) om bättre äldreomsorg. RV

Dnr 327-430/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2011:13 av Eivor Karlsson (MP) om höga mål och minskade resurser inom socialtjänsten. RVII

Dnr 329-622/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2011:14 av Rebecca Adami (MP) om Stiftelsen Hotellhem i Stockholms baracker i Västberga - en fråga om allas rätt till värdigt boende. RVII

Dnr 329-623/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2011:15 av Ewa Larsson (MP) om en samlad långsiktig planering för barnets bästa att eliminera ständiga överbeläggningar på förskolor och föräldrars oro. RIV

Dnr 321-624/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2011:16 av Jan Valeskog (S) om stadens vägran att åstadkomma ett gemensamt kösystem för kommunalt och enskilt driven förskoleverksamhet. RIV

Dnr 321-625/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2011:17 av Jan Valeskog (S) om den försämrade kontrollen av elevfrånvaro samt skolpliktsbevakning på Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-626/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2011:18 av Jan Valeskog (S) om synen på rådande lagstiftning med anledning av återkallandebeslut av tillstånd att driva privata förskolor i Stockholm, m.m. RIV

Dnr 321-628/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2011:19 av Jan Valeskog (S) om den låga lärarbehörigheten och höga läraromsättningen på många av Stockholms gymnasieskolor. RIV

Dnr 323-629/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2011:20 av Tomas Rudin (S) om moderaternas nya syn på vad som kan vara betydande olägenhet vid ombyggnation. RIII

Dnr 316-630/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2011:21 av Carin Jämtin (S) om möjligheterna för idrottsföreningar att hyra stadens gymnastiksalar. RIII

Dnr 328-631/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2011:22 av Ann-Margarethe Livh (V) om införandet av så kallade nystartzoner i Stockholms stad. RV

Dnr 331-685/2011 (framställd 4/4, bordlagd 23/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2011:23 av Ann Mari Engel (V) om hyresgästers inflytande i boendet och i bostadsbolagen. RV

Dnr 316-821/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2011:24 av Karin Rågsjö (V) om vikten av att ha kvar och höja kvaliteten på Komvux i Västerort. RII

Dnr 322-822/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2011:25 av Mirja Räihä Järvinen (S) om hemtjänsten för de äldre i Husby. RV

Dnr 327-823/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2011:26 av Emilia Bjuggren (S) om barns språkkapital och vårdnadsbidraget. RI

Dnr 325-824/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2011:27 av Rana Carlstedt (S) om läxor och läxhjälp i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-1064/2011 (framställd 23/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2011:28 av Rana Carlstedt (S) om hemtjänstfusket. RV

Dnr 327-1217/2011 (framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2011:29 av Tomas Rudin (S) om konsumentvägledning. RI

Dnr 329-1218/2011 (framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2011:30 av Tomas Rudin (S) om ungdomars allt större svårigheter att komma in på bostadsmarknaden. RV

Dnr 316-1219/2011 (framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2011:31 av Eivor Karlsson (MP) om tidproblem inom hemtjänsten. RV

Dnr 327-1220/2011 (framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

25 Nr 2011:32 av Mats Berglund (MP) om anställningsvillkoren på Stockholms stadsteater. RVIII

26 Nr 2011:33 av Mats Berglund (MP) om finansiering av Strindbergsåret 2012. RVIII

27 Nr 2011:34 av Ann Mari Engel (V) om Stockholms bottenplacering i Lärarförbundets undersökning av landets musik- och kulturskolor. RVIII

28 Nr 2011:35 av Karin Rågsjö (V) om mer än halvering av antalet personliga ombud som nästa sparbeting. RVII

29 Nr 2011:36 av Tomas Rudin (S) om Katarinahissens turismvärde och fortsatta funktion. RVIII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

35 Bordlagda valärenden.

Mem. 2010:14, i vad avser val av två ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2010:19, i vad avser val av sju nämndemän i Solna tingsrätt, två nämndemän i Stockholms tingsrätt och tjugotvå nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem 2011:1, i vad avser val av två nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2011:8, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:9, i vad avser val av en ersättare i servicenämnden.
Mem. 2011:12, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadshus AB och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:13, i vad avser val av en ledamot och en ersättare i stadsdelsnämnder, en nämndeman i Solna tingsrätt och tre nämndemän i Stockholms tingsrätt.

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

36 Mem. 2011:14. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel III

37 Utl. 2011:107. Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet.

38 Utl. 2011:108. Ny namn- och belägenhetsadresstadga för Stockholms stad. Förslag från stadsbyggnadsnämnden.

39 Utl. 2011:109. Namn för kvarter, avfart, påfart, gata och mot i stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen. Ändrad omfattning för kvarteret Kristinebergs Slott, ändrad sträckning för Kristinebergsavfarten, Kristinebergspåfarten och Kellgrensgatan samt ändrad omfattning för Kristinebergsmotet.

40 Utl. 2011:110. Namn för kvarter, gator och torg i stadsdelen Råcksta.

Dnr 312-1277/2011

Ändrad omfattning av kvarteret Vattenfallet, ändrad sträckning för Råcksta Gårdsväg och ändrad omfattning för Råcksta Torg. Nya namn på kvarter, Häftklammern, Laserskrivaren och Ljusbordet. Nya namn på gator, Funäsgatan, Härnösandsgatan, Ljusdalsgatan, Vemdalsgatan och Östersundsgatan. Nya namn på torg, Alnötorget och Tärnabytorget.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Utl. 2011:111. Namn för kvarter, gator och torg i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen. Ändrad omfattning för kvarteren Fredriksdal och Hammarby Gård, ändrad sträckning för gatorna Hammarby Allé och Hammarby Kaj samt ändrat läge för Fredriksdalsgatan. Nytt namn för torg, Fredriksdalstorget och för kvarter, Slussvakten.

42 Utl. 2011:112. Namn för torg i stadsdelen Solberga. Älvsjö Torg.

43 Utl. 2011:113. Namn för park i stadsdelen Tensta. Kämpingeskogen.

44 Utl. 2011:114. Detaljplan för del av Djurgården 1:1 i stadsdelen Djurgården, Dp 2008-22330-54.

45 Utl. 2011:115. Detaljplan för Beckomberga 1:18 m.fl. i stadsdelen Beckomberga, Dp 2008-00237-54.

46 Utl. 2011:116. Detaljplan för Göta Ark i stadsdelen Södermalm, Dp 2007-36047-54.

Rotel III+IV

47 Utl. 2011:117. Idrottsprofilering av Farsta stadsdelsområde. Förslag från idrottsnämnden, utbildningsnämnden och Farsta stadsdelsnämnd.

Rotel V+VII

48 Utl. 2011:118. Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt rapportering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3 och 4 år 2010. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4 år 2010, äldreomsorg.

49 Utl. 2011:119. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1 2011, äldreomsorg. Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen kvartal 1 år 2011.

Dnr 327-1511/2011, 325-1494/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel VIII+II

50 Utl. 2011:120. Ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 21 juni 2010.

Rotel I

51 Utl. 2011:121. Ändringar i reglemente för socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden.

52 Utl. 2011:122. Förvärv av Fastighets AB Tuben med tomträtten Kylhuset 4 i Slakthusområdet. Förslag från Stockholms Stadshus AB. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 30 september 2011.

53 Utl. 2011:123. Arvodering av förtroendevald.

BORDLAGDA MOTIONER

54 Utl. 2011:56. Restaurering av Stockholms vatten. Motion (2009:46) av Stellan F. Hamrin (V). RVI

55 Utl. 2011:57. Byggande av gästhamn vid Norr Mälarstrand. Motion (2010:37) av Tomas Rudin (S). RI

56 Utl. 2011:61. Upprustning av amfiteater på Hägerstensåsen. Motion (2010:16) av Malte Sigemalm (S). RVIII

Dnr 328-1595/2010 (bordlagd 23/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

57 Utl. 2011:62. Satsning på mer forskning på stadens museer. Motion (2010:20) av Mats Berglund (MP). RVIII

58 Utl. 2011:63. Att knyta ihop Gustav Vasakyrkans gård med torget vid Odenplan. Motion (2010:22) av Yildiz Kafkas (MP). RIII

59 Utl. 2011:64. Förbättrade demokratiska processer i den fysiska planeringen av Stockholm. Motion (2010:33) av Cecilia Obermüller (MP). RIII

60 Utl. 2011:83. En friare IT-struktur. Motion (2010:9) av Mats Berglund (MP). RI

61 Utl. 2011:84. Införande av en uppförandekod för leverantörer. Motion (2010:13) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

62 Utl. 2011:85. Uppförande av en vattenorgel i Stockholm. Motion (2010:15) av Hadar Cars (FP). RI

63 Utl. 2011:86. En fullmäktigeberedning som granskar stadens arbete med mänskliga rättigheter. Motion (2010:28) av Paul Lappalainen (MP). RI

64 Utl. 2011:87. Införande av trängselavgifter på Essingeleden. Motion (2010:6) av Ann-Margarethe Livh (V). RII

65 Utl. 2011:88. Möjligheten att göra Rörstrandsgatan till en gågata. Motion (2010:7) av Yildiz Kafkas (MP). RII

66 Utl. 2011:89. En årlig "Återvinningsdag" i Stockholm. Motion (2010:11) av Stellan Hamrin (V). RII

67 Utl. 2011:90. Snö - något att planera för. Motion (2010:18) av Ylva Wahlström (MP). RII

68 Utl. 2011:91. Införandet av begreppet andragenerationssvenskar. Motion (2010:24) av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda MP). RII

69 Utl. 2011:92. Försköning av Stockholms tråkiga miljöer. Motion (2009:48) av Malte Sigemalm (S). RIII

Dnr 302-2497/2009 (bordlagd 23/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

70 Utl. 2011:93. Fler grönområden för en bättre folkhälsa. Motion (2010:12) av Maria Hannäs (V). RIII

71 Utl. 2011:94. Namngivande av täppan vid Thorildsplan till "Bryggar Annas Täppa". Motion (2010:39) av Teres Lindberg (S). RIII

72 Utl. 2011:95. Stockholms stad måste sluta med att skriva avtal med sina kunder där elförbrukningen ingår i avtalet. Motion (2010:32) av Yildiz Kafkas (MP). RV

73 Utl. 2011:96. Fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum. Motion (2010:41) av Tomas Rudin (S). RVI

74 Utl. 2011:102. Exploatering av skolgårdar. Motion (2009:36) av Yildiz Kafkas och Cecilia Obermüller (båda MP). RIV

75 Utl. 2011:103. Gör skolorna i staden tryggare. Motion (2010:17) av Ylva Wahlström (MP). RIV

76 Utl. 2011:104. Kostnadseffektivisering för boende i privata företag/organisationers lägenheter. Motion (2009:47) av Malte Sigemalm (S). RVII

77 Utl. 2011:105. Bevarande av den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fylla den med kultur. Motion (2010:19) av Ylva Wahlström m.fl. (MP). RVIII

NYA MOTIONER, Rotel III

78 Utl. 2011:124. En inventering av våra idrottsanläggningar och se över eventuella upprustningsbehov samt nybyggnadsbehov av idrottsanläggningar. Motion (2011:11) av Mehdi Oguzsoy (V).

79 Utl. 2011:125. Namnsättning av del av Norra Bantorget till "Brantingparken". Motion (2011:15) av Tomas Rudin (S).

80 Utl. 2011:126. Framtagande av ett skyltprogram för ökad kunskap om Stockholms fantastiska gatunamn och deras historia. Motion (2011:16) av Tomas Rudin (S).

§2 Interpellation om åtgärder för att möta de växande inkomstskillnaderna i Stockholm (nr2011:5)

Dnr 339-424/2011

Carin Jämtin (S) hade lämnat in en interpellation om åtgärder för att möta de växande inkomstskillnaderna i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 1.

I debatten yttrade sig borgarråden Wanngård och Nordin, Karin Rågsjö samt borgarrådet Hamilton.

§3 Interpellation om Boultbees dränering av köpcentrum (nr2011:9)

Dnr 316-428/2011

Malte Sigemalm (S) hade lämnat in en interpellation om Boultbees dränering av köpcentrum.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm och borgarrådet Nordin.

§4 Interpellation om den dåliga luften i Stockholms skolor (nr2011:10)

Dnr 322-429/2011

Åke Askensten (MP) hade lämnat in en interpellation om den dåliga luften i Stockholms skolor.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Åke Askensten, Jan Valeskog, Stellan Hamrin samt borgarrådet Edholm.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 och 31 för år 2011.

§6 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2011:32) av Mats Berglund (MP) om anställningsvillkoren på Stock­holms stadsteater
Dnr 328-1327/2011;


2. (2011:33) av Mats Berglund (MP) om finansiering av Strindbergsåret 2012
Dnr 328-1328/2011;

3. (2011:34) av Ann Mari Engel (V) om Stockholms bottenplacering i Lärarförbundets undersökning av landets musik- och kulturskolor
Dnr 322-1329/2011;

4. (2011:35) av Karin Rågsjö (V) om mer än halvering av antalet person­liga ombud som nästa sparbeting
Dnr 326-1330/2011;

5. (2011:36) av Tomas Rudin (S) om Katarinahissens turismvärde och fortsatta funktion
Dnr 313-1331/2011.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Slussen- kostnader?

Borgarrådet Rudin (S) ställde en fråga om kostnaderna för Slussen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Rudin och Nordin.

Fråga nr 2. Heminstruktörerna för synskadade

Stefan Nilsson (MP) ställde en fråga om heminstruktörerna för synskadade.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet König Jerlmyr.

Fråga nr 3. Svenska Bostäders utförsäljningar i Kärrtorp och Bredäng

Ann Mari Engel (V) ställde en fråga om Svenska Bostäders utförsäljningar i Kärrtorp och Bredäng.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 4. Studentbostäder

Emma Lindqvist (S) ställde en fråga om studentbostäder.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Emma Lindqvist och borgarrådet Kevius.

Fråga nr 5. Sänkning av hastighetsgränsen från 50 till 30 km/tim

Emilia Hagberg (MP) ställde en fråga om sänkning av hastighetsgränsen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Emilia Hagberg och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 6. Brandsäkerhet

Karin Rågsjö (V) ställde en fråga om brandsäkerheten vid nedskärningar av brandförsvaret.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 7. Spårväg City

Malte Sigemalm (S) ställde en fråga om Spårväg City.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Malte Sigemalm och borgarrådet Hamilton.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.57 - 18.00.

§8 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 13 juni 2011

Beslut (7 juni) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (7 februari) i fråga om Förslag till detaljplan för del av kv. Svea Artilleri, Val­hallavägen, Lidingövägen, Ladugårdsgärdet, Dp 2004-16802-54.

Länsstyrelsen avvisar överklagandet av K A och avslår de övriga överklagan­dena.

Dnr 311-2589/2010

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 14 juni 2011

Beslut (14 juni) angående anmälan om ändring i Stockholms kommuns före­skrifter om lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (01FS 2008:372). Kommunfullmäktiges beslut (23 maj).

Länsstyrelsen finner att de förslagna ändringarna inte strider mot bestämmel­serna i ordningslagen. Ändringarna ska därför kungöras i länets författnings­samling.

Dnr 667-2861/2010

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

av den 14 juni 2011

Beslut (14 juni) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (15februari) avseende

Godkännande av förslag till översiktsplan för Nationalstadsparken - Stockholms­delen, Dp 1998-00183-51.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Dnr 311-249/2009

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 16 juni 2011

Beslut (16 juni) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (21 juni 2010) avseende Överenskommelse om exploatering för bostäder, lokaler och idrottshall samt försäljning av mark inom fastigheten Sädesärlan 1 och Sädesär­lan 6, på Östermalm, med Ekonomiska föreningen Aursvik Ost och Ekonomiska föreningen Aursvik Syd (Veidekke Bostad AB) - genomförandeslut och Bygg­nation av en fullstor idrottshall vid Engelbrektskolan samt begäran om utökad investeringsbudget - Förslag till genomförandebeslut.


Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Dnr 302-973/2009

Dnr 328-491/2010

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 17 juni 2011

Beslut (17 juni) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (14 de­cember 2009) avseende Genomförandebeslut Stockholmsarenan. Förvalt­nings­rätten avslår överklagandet.

Dnr 328-2039/2009

Älvsjö stadsdelsnämnds skrivelse

av den 16 juni 2011

Bygg inte i Solbergaskogen!

Dnr 302-1433/2011

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 23 juni 2011

Beslut (23 juni) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (4 april 2011) avseende

Framtida Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) organisation i Stockholms stads äldreomsorg.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 327-1647/2010

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 22 juni 2011

Beslut (22 juni) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 18 maj) avseende Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funk­tionsnedsättning.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 326-708/2009

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 15 juli 2011

Beslut (15 juli) med anledning av kommunfullmäktiges beslut (23 maj) avseende Förslag till detaljplan för fastigheten Konsthallen 2 m.fl. i stadsdelen Djurgården i Stockholm.

Länsstyrelsen avslår överklagandet av Bostadsrättsföreningen Konsthallen 14.

Dnr 311-955/2011


Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 18 juli 2011

Beslut (18 juli) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (23 maj) avseende detaljplan för kv. Träsket m.m. i stadsdelen Norrmalm, Stockholms kommun.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 311-954/2011

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 20 juli 2011

Beslut (24 januari) med anledning av klagomål mot Överförmyndarnämnden i Stockholms stad, för kännedom.

Länsstyrelsen anser att Överförmyndarnämnden i Stockholms stad inte kan undgå kritik för den långa handläggningstiden av ärendet angående en begäran om att ett godmanskap ska upphöra.

Dnr 669-177/2011

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 21 juli 2011

Beslut (21 juli) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (27 april) avseende Överenskommelse om exploatering för bostäder, lokaler och idrottshall samt försäljning av mark inom fastigheten Sädesärlan 1 och Sädesär­lan 6, på Östermalm, med Ekonomiska föreningen Aursvik Ost och Ekonomiska föreningen Aursvik Syd (Veidekke Bostad AB) - genomförandeslut och Bygg­nation av en fullstor idrottshall vid Engelbrektskolan samt begäran om utökad investeringsbudget - Förslag till genomförandebeslut.

Kammarrätten avskriver målet från vidare handläggning.

Dnr 302-973/2009

Dnr 328-491/2010

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 8 augusti 2011

Beslut (8 augusti) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut

(21 juni 2010) avseende Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads

äldreomsorg.

Förvaltningsrätten avslår hemställan om muntlig förhandling.

Dnr 327-194/2010

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 11 augusti 2011

Beslut (11 augusti) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (29 mars 2010) avseende Försäljning av Stockholms Hamn AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Stockholms Stuveri och Bemanning AB.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 302-97/2010

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 17 augusti 2011

Beslut (17 augusti) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (13 juni) i fråga om Förslag till detaljplan för Kristinebergsmotet (Trafik­plats Lindhagensgatan) i stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen.

Länsstyrelsen avvisar överklagandet från JB. Länsstyrelsen avslår överklagandet från LS.

Dnr 311-934/2011

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 24 augusti 2011

Beslut (24 augusti) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (23 maj) avseende Exploateringsavtal med Skanska Nya Hem Blå AB m.fl. angå­ende kvarteret Fredriksdal m.m. i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen. Genom­förandebeslut.

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om vilandeförklaring. Förvaltningsrätten av­slår överklagandet i övrigt.

Dnr 302-751/2011

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 10 augusti 2011

Beslut (10 augusti) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 19 maj) avseende Centralupphandling av drift av vård- och omsorgsbo­enden inom äldreomsorgen.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 125-192/2011

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 10 augusti 2011

Beslut (10 augusti) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 20 maj) avseende Walk 21 Conference i New York, USA den 7-9 okto­ber 2009.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 005-1430/2009

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 26 augusti 2011

Beslut (26 augusti) angående överklagande av kommunfullmäktiges

beslut (15 mars 2010) avseende Stockholms riktlinjer för bostadsförsörjningen

2007-2010, Energiplan för Stockholm och Översiktsplan för Stockholms stad – Promenadstaden

Förvaltningsrätten avslår överklagandena.

Dnr 311-1118/2007, 315-1065/2008, 311-2636/2009

Skrivelse från Bostadsrättsföreningen Dykärret Större 10

av den 31 augusti 2011

Synpunkter angående Förslag till detaljplan för Göta Ark 18, Medborgarplatsen, i stadsdelen Södermalm

Dnr 311-1622/2011

§9 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 4.

§10 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 12september 2011 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§11 Fyllnadsval (mem. nr 14 och 19 för år 2010, mem. 1, 8, 9, 12 och 13 för år 2011)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 14 och 19 för år 2010 samt mem.1, 8, 9, 12 och 13 för år 2011 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i Spånga-Tensta stadsdels­nämnd, en ersättare i Östermalms stadsdelsnämnd (mem. 2010:14), sju nämn­demän i Solna Tingsrätt, två nämndemän i Stockholms Tingsrätt, 22 nämn­demän i Södertörns Tingsrätt (mem.2010:19), två nämndemän i Stockholms Tingsrätt (mem.2011:1), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2011:8), en ersättare i servicenämnden (mem.2011:9), en suppleant i styrelsen för Stockholms Stads­hus AB, en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2011:12), en ledamot i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, en nämndeman i Solna tingsrätt och två nämndemän i Stockholms tingsrätt (mem.2011:13).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2011:13

i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd för tiden till och med 2011:

till ersättare: Katja Gómez (MP);


i Stockholms tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Ofelia Namazova (KD).

§12 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2011:14)

Kommunstyrelsens memorial nr2011:14 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Birgitta Holm (M) – ersättare i kommunstyrelsen, Veera Jokirinne (MP) – ledamot i överför­myndarnämnden, Rana Carlstedt (S) – ersättare i fastighetsnämnden, Mikael Eriksson (M) – ersättare i arbetsmarknadsnämnden och ersättare i Skärholmens stadsdelsnämnd, Jytte Bengtsson Guteland (S) – ersättare i arbetsmarknadsnämnden, Arba Kokalari (M) – ledamot i socialnämnden, Marita Liljeqvist (M) – ledamot i Hägersten-Liljeholmens stadsdels­nämnd, Anders Ekberg (FP) – ersättare i Hägersten-Liljeholmens stads­delsnämnd, Katharina Vahlman (MP) – ersättare i Hägersten-Liljehol­mens stadsdelsnämnd, Linn Markryd (M) – ersättare i Norrmalms stads­delsnämnd, Robert Rydefjärd (KD) – ersättare i Kungsholmens stadsdels­nämnd, Billy Östh (M) – ledamot tillika ordförande i Skarpnäcks stads­delsnämnd, Anders Wijkman (Opol) – ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet, Louise Ajnesjö (M) – ersättare i exploateringsnämn­den, Mats Lindqvist (MP) – ledamot i trafik- och renhållningsnämnden, Martin Hansson (MP) – ledamot i stadsbyggnadsnämnden, Bosse Sundling (Opol) – ledamot tillika ordförande i Hemmahamnen Bostad AB, Hemmahamnen Kontor AB samt Familjebostäder Fastighetsnät AB – och förrätta i memorialet föreslagna val

2. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i kommunstyrelsen, en leda­mot i överförmyndarnämnden, en ersättare i fastighetsnämnden, en ersättare i arbetsmarknadsnämnden, en ersättare i Skärholmens stadsdelsnämnd, en ersät­tare i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, en nämndeman i Stockholms tingsrätt och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i arbetsmarknadsnämnden för tiden till och med 2011:

till ersättare: Arslan Bicen (M);

i socialnämnden för tiden till och med 2011:

till ledamot: Petra Gardos Ek (M);

till ersättare: Arba Kokalari (M);

i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd för tiden till och med 2011:

till ledamot: Anette Hellström (M);

till ersättare: Tita Bergquist (M), Jonas Haak (FP);

i Norrmalms stadsdelsnämnd för tiden till och med 2011:

till ersättare: Sophia Granswed (M);

i Kungsholmens stadsdelsnämnd för tiden till och med 2011:

till ersättare: Mikael Valier (KD);

i Skarpnäcks stadsdelsnämnd för tiden till och med 2011:

till ordförande: Sonny Österman (M);

till ledamot: Henrik Appelqvist (M);

till ersättare: Mahmoud Ali (M);

i Rådet till skydd för Stockholms skönhet för tiden till och med 2014

till ledamot: Erling Norrby (Opol);

i exploateringsnämnden för tiden till och med 2011:

till ersättare: Thereze Randquist (M);

i trafik- och renhållningsnämnden för tiden till och med 2011:

till ledamot: Martin Hansson (MP);

i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med 2011:

till ledamot: Mats Lindqvist (MP);

i Hemmahamnen Bostad AB, Hemmahamnen Kontor AB samt Familjebostäder Fastighetsnät AB för tiden till och med ordinarie årsstämma 2015

till ledamot tillika ordförande: Magdalena Bosson (Opol);


i Stockholms tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Eva Jonsson (M).

§13 Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet (utl.2011:107)

Dnr 328-1380/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:107 behandlades. Utlåtandet gäller en lä­gesredovisning om långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Emilia Bjuggren, Åsa Jernberg, Mehdi Oguzsoy, Billy Östh, Jari Visshed, Helen Törnqvist, Maria Hannäs och Ewa Larsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emilia Bjuggren (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Mehdi Oguzsoy (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Lägesredovisning av långsiktig planering för stadens idrottsverksamhet, bilaga 2 till utlåtandet, godkänns.

2. Idrottsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad avseende åren 2013-2017 i enlighet med vad som an­förs i utlåtandet. Programmet ska inkludera en långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet och underställas kommunfullmäktiges beslut.

3. Idrottsnämnden ges i uppdrag att, i enlighet med vad som anförs i utlåtan­det, utveckla och revidera den långsiktiga planen för stadens idrottsverk­samhet som en del i arbetet med nytt idrottspolitiskt program. Planen ska följa den samlade strategin för stadens investeringar.

§14 Ny namn- och belägenhetsadresstadga för Stockholms stad

Förslag från stadsbyggnadsnämnden (utl.2011:108)

Dnr 312-933/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:108 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från stadsbyggnadsnämnden om ny namn- och belägenhetsadresstadga för Stockholms stad.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

§15 Namn för kvarter, avfart, påfart, gata och mot i stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen

Dnr 312-1276/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:109 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för kvarter, avfart, påfart, gata och mot i stadsdelarna Kristine­berg och Stadshagen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Kristinebergs Slott bibehålles som namn på kvarter med ändrad omfatt­ning enligt bifogad karta till utlåtandet.

2. Kristinebergsavfarten bibehålles som namn på avfart med ändrad sträck­ning enligt bifogad karta till utlåtandet.

3. Kristinebergspåfarten bibehålles som namn på påfart med ändrad sträck­ning enligt bifogad karta till utlåtandet.

4. Kellgrensgatan bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning enligt bifogad karta till utlåtandet.

5. Kristinebergsmotet bibehålles som namn på mot med ändrad omfattning enligt bifogad karta till utlåtandet.

§16 Namn för kvarter, gator och torg i stadsdelen Råcksta

Dnr 312-1277/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:110 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för kvarter, gator och torg i stadsdelen Råcksta.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Vattenfallet bibehålles som namn på kvarter med ändrad omfattning enligt bifogad karta till utlåtandet.

2. Råcksta Gårdsväg bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning, delvis inom kvartersmark enligt bifogad karta till utlåtandet.

3. Råcksta Torg bibehålles som namn på torg med ändrad omfattning enligt bifogad karta till utlåtandet.

4. Häftklammern, Laserskrivaren och Ljusbordet fastställs som nya namn på kvarter enligt bifogad karta till utlåtandet.

5. Funäsgatan, Vemdalsgatan och Östersundsgatan fastställs som nya namn på gator enligt bifogad karta till utlåtandet.

6. Härnösandsgatan och Ljusdalsgatan fastställs som nya namn på gator inom kvartersmark enligt bifogad karta till utlåtandet.

7. Alnötorget och Tärnabytorget fastställs som nya namn på torg enligt bifo­gad karta till utlåtandet.

§17 Namn för kvarter, gator och torg i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen

Dnr 312-1278/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:111 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för kvarter, gator och torg i stadsdelen Södra Hammarbyham­nen.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Fredriksdal och Hammarby Gård bibehålles som namn på kvarter med ändrad omfattning enligt bifogad karta till utlåtandet.

2. Hammarby Allé och Hammarby Kaj bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning enligt bifogad karta till utlåtandet.

3. Fredriksdalsgatan bibehålles som namn på gata och flyttas till nytt läge enligt bifogad karta till utlåtandet.

4. Slussvakten fastställs som nytt namn på kvarter enligt bifogad karta till ut­låtandet.

5. Fredriksdalstorget fastställs som nytt namn på torg enligt bifogad karta till utlåtandet.

§18 Namn för torg i stadsdelen Solberga

Älvsjö Torg (utl.2011:112)

Dnr 312-1279/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:112 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för torg i stadsdelen Solberga.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Älvsjö Torg fastställs som nytt namn för torg i stadsdelen Solberga och Älv­sjö Stationsplan utgår som namn på plan enligt bifogad karta till utlåtandet.

§19 Namn för park i stadsdelen Tensta

Kämpingeskogen (utl.2011:113)

Dnr 312-1480/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:113 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för park i stadsdelen Tensta.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Kämpingeskogen fastställs som nytt namn på park enligt bifogad karta till utlåtandet.

§20 Detaljplan för del av Djurgården 1:1 i stadsdelen Djurgården,

Dnr 311-1478/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:114 behandlades. Utlåtandet gäller en de­taljplan för del av Djurgården 1:1 i stadsdelen Djurgården.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Maria Hannäs, Helena Bonnier, Björn Ljung, Emilia Hagberg, Datevig Mardirossian Lönn, borgarrådet Rudin, Åke Askensten, Erik Slottner och Jonas Naddebo.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emilia Hagberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunsty­relsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

Detaljplan för del av Djurgården 1:1 i stadsdelen Djurgården, Dp2008-22330-54, antas.

§21 Detaljplan för Beckomberga 1:18 m.fl. i stadsdelen Beckomberga,

Dnr 311-1479/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:115 behandlades. Utlåtandet gäller en de­taljplan för Beckomberga 1:18 m.fl. i stadsdelen Beckomberga.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Mats Lindqvist, Maria Hannäs, borgar­rådet Rudin samt Erik Slottner.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats Lindqvist (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Detaljplan för Beckomberga 1:18 m.fl. i stadsdelen Beckomberga, Dp2008-00237-54, antas.

§22 Detaljplan för Göta Ark i stadsdelen Södermalm, Dp 2007-36047-54 (utl.2011:116)

Dnr 311-1622/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:116 behandlades. Utlåtandet gäller en de­taljplan för Göta Ark i stadsdelen Södermalm.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Maria Hannäs, Elina Åberg, Erik Slottner, Markus Nordström, Björn Ljung, Åke Askensten samt borgarrådet Rudin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Elina Åberg (MP) till följande:

att kommunfullmäktige beslutar att

1. återremittera ärendet, samt att vidare anföra följande:
Att bygga nya bostäder i Stockholms centrala delar med närhet till be­fintlig service, handel och kollektivtrafik är mycket bra. Miljöpartiet vill dock kraftigt öka andelen bostäder i detaljplanen genom att minska lo­kalytan för kontor och handel. Minst var femte lägenhet ska byggas för unga och studenter.
Grönytor och parker är viktiga för människors välmående och möjlighet till rekreation. Med tanke på klimatförändringar måste vi värna om den uppvuxna vegetationen som finns i den centrala stenstaden, Södermalm har inte obegränsat med parkområden. Intrånget i Fatbursparken måste därför minskas i detaljplanen.

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen med ändring i att-sats nr 1 enligt följande: att förslaget till detaljplan för Göta Ark återremitteras för omarbetning.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunsty­relsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

Detaljplan för Göta Ark i stadsdelen Södermalm, Dp 2007-36047-54, antas.

§23 Idrottsprofilering av Farsta stadsdelsområde

Förslag från idrottsnämnden, utbildningsnämnden och Farsta stadsdels­nämnd (utl.2011:117)

Dnr 328-494/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:117 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från idrottsnämnden, utbildningsnämnden och Farsta stadsdelsnämnd om idrottsprofilering av Farsta stadsdelsområde.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Emilia Bjuggren, Åsa Jernberg, Gunnar Sandell, Birgitta Holm, Mehdi Oguzsoy, Måns Almqvist och Ingegerd Akselsson Le Douaron.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emilia Bjuggren (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Mehdi Oguzsoy (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Inriktning för idrottsprofilering av Farsta stadsdelsområde godkänns med vad som anförts i utlåtandet.

§24 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att punkterna nr 48 och 49 på föredragningslistan skulle sambehandlas.

§25 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt rapportering enligt 4 kap. 1 § social-tjänstlagen (SoL) kvartal 3 och 4 år 2010

Dnr 325-804/2011, 327-875/2011

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1 2011, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen kvartal 1 år 2011 (utl.2011:119)

Dnr 327-1511/2011, 325-1494/2011

Kommunstyrelsens utlåtanden nr 118 och 119 för år 2011 behandlades.

Utlåtande 2011:118 gäller dels ett ärende om rapportering av ej verkställda be­slut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt rapportering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3 och 4 år 2010

och dels ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § so­cialtjänstlagen (SoL) kvartal 4 år 2010, äldreomsorg.

Utlåtande nr 2011:119 gäller dels ett ärende om Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1 2011, äldreomsorg och dels ett ärende om Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen kvartal 1 år 2011.

Ordet innehades av Kaj Nordquist, Karin Rågsjö, borgarrådet Larsson, Awad Hersi, borgarrådet König Jerlmyr, Ann-Katrin Åslund, Salar Rashid samt bor­garrådet Mogert.

Utlåtande 2011:118

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kaj Nordquist (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­mun­styrelsen,

dels av Awad Hersi (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda gynnande beslut en­ligt 9 § och rapportering enligt 28 f § LSS samt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 3 och 4 år 2010 godkänns.

2. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 4 år 2010, äldreomsorg, godkänns.

Utlåtande 2011:119

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 1 2011, äldreomsorg, godkänns.

2. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda gynnande beslut en­ligt §9 och rapportering enligt 28 f § LSS samt 4 kap 1 § SoL, kvartal 1 2011 godkänns.

3. Socialnämndens rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom enheten för hemlösa godkänns.

§26 Ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kom­mun

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 21 juni 2010 (utl.2011:120, skrivelse 6)

Dnr 667-392/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:120 behandlades. Utlåtandet gäller återre­miss från kommunfullmäktige av Ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun.

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Bengt Sandberg, Salar Rashid, Ewa Larsson, Karin Rågsjö och Helen Törnqvist.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Bengt Sandberg (S) bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets ge­mensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Stock­holms kommun godkänns, i enlighet med fastighetsnämndens och trafik- och ren­hållningsnämndens förslag med beaktande av stadsledningskonto­rets syn­punkter och förslag enligt bilaga 2 till utlåtandet, att gälla från och med det första månadsskiftet efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

§27 Ändringar i reglemente för socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden (utl.2011:121)

Dnr 661-43/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:121 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändringar i reglemente för socialnämnden och arbetsmarknadsnämn­den.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Ändringar i reglemente för socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden godkänns, bilaga 1 och 2 till utlåtandet.

§28 Förvärv av Fastighets AB Tuben med tomträtten Kylhuset 4 i Slakthusom­rådet

Förslag från Stockholms Stadshus AB

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 30 september 2011 (utl.2011:122)

Dnr 302-1247/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:122 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från Stockholms Stadshus AB om förvärv av Fastighets AB Tuben med tomträtten Kylhuset 4 i Slakthusområdet.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Tuben, org.nr 556048-0328, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 15,8 mnkr och på övriga villkor som anges i tjänsteutlåtandet god­känns.

2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge S:t Erik Markutveckling AB i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.

3. S:t Erik Markutveckling AB:s budgetjustering för investeringsutgifter om 15 mnkr godkänns.

4. Finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor.

5. Ny styrelse för Fastighets AB Tuben, org.nr 556048-0328 utses för reste­rande del av mandatperioden enligt följande.
till ledamöter: Per Blomstrand, Roland Strömgren och Inger Johansson Kjaerboe
till suppleant: Hans Pettersson.

6. Lekmannarevisor och suppleant för denne i Fastighets AB Tuben utses för resterande del av mandatperioden enligt följande.
till lekmannarevisor: Siv Rodin
till lekmannarevisorssuppleant: Barbro Ernemo.

7. Ny bolagsordning för Fastighets AB Tuben godkänns, bilaga till utlåtan­det.

§29 Arvodering av förtroendevald (utl.2011:123)

Dnr 019-1314/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:123 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av förtroendevald.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Arvode ska utges till Emilia Bjuggren (S) om 34 procent av helt arvode un­der perioden 2011-09-01 – 2014-12-31.

Det antecknades att Emilia Bjuggren (S) ej deltagit i beslutet på grund av jäv.

§30 Motion om restaurering av Stockholms vatten (utl.2011:56)

Dnr 303-2387/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:56 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Stellan F. Hamrin (V) i vilken han föreslår att staden ska initiera och aktivt delta i ett samordnat vattenarbete i stadens sötvatten och i skärgården.

Ordet innehades av Stellan Hamrin, borgarrådet Ankersjö, Ewa Larsson, Mikael Magnusson och Katarina Luhr.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mikael Magnusson (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ewa Larsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Stellan Hamrin (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2009:46) av Stellan F. Hamrin (V) om ”Restaurering av Stockholms vatten” anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i utlåtandet.

§31 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 57, 61, 62, 63, 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 104 och 105 för år 2011.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtan­den nr 124, 125 och 126 för år 2011.

§32 Motioner

Under tiden 14 juni – 5 september 2011 väcktes och inlämnades följande motio­ner:

1. (2011:50) av Stefan Nilsson (MP) om tester för att mäta förekomsten av krogdiskriminering
Dnr 334-1348/2011;

2. (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) om traineepro­gram för Stockholms stad
Dnr 231-1361/2011;

3. (2011:52) av Per Bolund (MP) om Peak Oil
Dnr 303-1429/2011;

4. (2011:53) av Åke Askensten (MP) om fler bänkar i stadsmiljön
Dnr 329-1610/2011;

5. (2011:54) av Maria Hannäs (V) om stärkt företagande i Östra Söderort – Vision Skarpnäcksfältet
Dnr 336-1801/2011.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.49.