Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-09-26

Sammanträde 2011-09-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2011:11 av Eivor Karlsson (MP) om bättre äldreomsorg. RV

Dnr 327-430/2011 (framställd 14/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2011:13 av Eivor Karlsson (MP) om höga mål och minskade resurser inom socialtjänsten. RVII

Dnr 329-622/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2011:14 av Rebecca Adami (MP) om Stiftelsen Hotellhem i Stockholms baracker i Västberga - en fråga om allas rätt till värdigt boende. RVII

Dnr 329-623/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2011:15 av Ewa Larsson (MP) om en samlad långsiktig planering för barnets bästa att eliminera ständiga överbeläggningar på förskolor och föräldrars oro. RIV

Dnr 321-624/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2011:16 av Jan Valeskog (S) om stadens vägran att åstadkomma ett gemensamt kösystem för kommunalt och enskilt driven förskoleverksamhet. RIV

Dnr 321-625/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2011:17 av Jan Valeskog (S) om den försämrade kontrollen av elevfrånvaro samt skolpliktsbevakning på Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-626/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2011:18 av Jan Valeskog (S) om synen på rådande lagstiftning med anledning av återkallandebeslut av tillstånd att driva privata förskolor i Stockholm, m.m. RIV

Dnr 321-628/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2011:19 av Jan Valeskog (S) om den låga lärarbehörigheten och höga läraromsättningen på många av Stockholms gymnasieskolor. RIV

Dnr 323-629/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2011:20 av Tomas Rudin (S) om moderaternas nya syn på vad som kan vara betydande olägenhet vid ombyggnation. RIII

Dnr 316-630/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2011:21 av Carin Jämtin (S) om möjligheterna för idrottsföreningar att hyra stadens gymnastiksalar. RIII

Dnr 328-631/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2011:22 av Ann-Margarethe Livh (V) om införandet av så kallade nystartzoner i Stockholms stad. RV

Dnr 331-685/2011 (framställd 4/4, bordlagd 23/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2011:23 av Ann Mari Engel (V) om hyresgästers inflytande i boendet och i bostadsbolagen. RV

Dnr 316-821/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2011:24 av Karin Rågsjö (V) om vikten av att ha kvar och höja kvaliteten på Komvux i Västerort. RII

Dnr 322-822/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2011:25 av Mirja Räihä Järvinen (S) om hemtjänsten för de äldre i Husby. RV

Dnr 327-823/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2011:26 av Emilia Bjuggren (S) om barns språkkapital och vårdnadsbidraget. RI

Dnr 325-824/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2011:27 av Rana Carlstedt (S) om läxor och läxhjälp i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-1064/2011 (framställd 23/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2011:28 av Rana Carlstedt (S) om hemtjänstfusket. RV

Dnr 327-1217/2011 (framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2011:29 av Tomas Rudin (S) om konsumentvägledning. RI

Dnr 329-1218/2011 (framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2011:30 av Tomas Rudin (S) om ungdomars allt större svårigheter att komma in på bostadsmarknaden. RV

Dnr 316-1219/2011 (framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2011:31 av Eivor Karlsson (MP) om tidproblem inom hemtjänsten. RV

Dnr 327-1220/2011 (framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2011:32 av Mats Berglund (MP) om anställningsvillkoren på Stockholms stadsteater. RVIII

Dnr 328-1327/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2011:33 av Mats Berglund (MP) om finansiering av Strindbergsåret 2012. RVIII

Dnr 328-1328/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2011:34 av Ann Mari Engel (V) om Stockholms bottenplacering i Lärarförbundets undersökning av landets musik- och kulturskolor. RVIII

Dnr 322-1329/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2011:35 av Karin Rågsjö (V) om mer än halvering av antalet personliga ombud som nästa sparbeting. RVII

Dnr 326-1330/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2011:36 av Tomas Rudin (S) om Katarinahissens turismvärde och fortsatta funktion. RII

Dnr 313-1331/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

27 Nr 2011:37 av Eivor Karlsson (MP) om åtgärder mot vräkning av barnfamiljer. RVII

28 Nr 2011:38 av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i barnomsorgens öppettider i Stockholms stad under sommaren och skillnader mellan kommunala och privata utförare. RIV

29 Nr 2011:39 av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i förskolornas öppettider och hur det påverkar föräldrars arbete. RIV

30 Nr 2011:40 av Jonas Eklund (MP) om otydliga miljökrav i stadens upphandling. RI

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel I

36 Utl. 2011:127. Tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och Stockholms kommun avseende stabilisering av grundvattennivån under riksbyggnaderna på Helgeandsholmen. Förslag från exploateringsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 1 oktober 2011.

37 Utl. 2011:128. Förnyad centralupphandling av programvarulicenser och licensadministration.

38 Utl. 2011:129. Försäljning av fastigheterna Kontorsskylten 2 m.fl. i Vällingby Centrum till AB Svenska Bostäder. Förslag från exploateringsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 31 december 2011.

Rotel II

39 Utl. 2011:130. Finansiering av teknikutvecklingsprojekt inom avfallshantering. Förslag från trafik- och renhållningsnämnden.

BORDLAGDA MOTIONER

40 Utl. 2011:57. Byggande av gästhamn vid Norr Mälarstrand. Motion (2010:37) av Tomas Rudin (S). RI

41 Utl. 2011:61. Upprustning av amfiteater på Hägerstensåsen. Motion (2010:16) av Malte Sigemalm (S). RVIII

Dnr 328-1595/2010 (bordlagd 23/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Utl. 2011:62. Satsning på mer forskning på stadens museer. Motion (2010:20) av Mats Berglund (MP). RVIII

43 Utl. 2011:63. Att knyta ihop Gustav Vasakyrkans gård med torget vid Odenplan. Motion (2010:22) av Yildiz Kafkas (MP). RIII

44 Utl. 2011:64. Förbättrade demokratiska processer i den fysiska planeringen av Stockholm. Motion (2010:33) av Cecilia Obermüller (MP). RIII

45 Utl. 2011:83. En friare IT-struktur. Motion (2010:9) av Mats Berglund (MP). RI

46 Utl. 2011:84. Införande av en uppförandekod för leverantörer. Motion (2010:13) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

47 Utl. 2011:85. Uppförande av en vattenorgel i Stockholm. Motion (2010:15) av Hadar Cars (FP). RI

48 Utl. 2011:86. En fullmäktigeberedning som granskar stadens arbete med mänskliga rättigheter. Motion (2010:28) av Paul Lappalainen (MP). RI

49 Utl. 2011:87. Införande av trängselavgifter på Essingeleden. Motion (2010:6) av Ann-Margarethe Livh (V). RII

50 Utl. 2011:88. Möjligheten att göra Rörstrandsgatan till en gågata. Motion (2010:7) av Yildiz Kafkas (MP). RII

51 Utl. 2011:89. En årlig "Återvinningsdag" i Stockholm. Motion (2010:11) av Stellan Hamrin (V). RII

52 Utl. 2011:90. Snö - något att planera för. Motion (2010:18) av Ylva Wahlström (MP). RII

53 Utl. 2011:91. Införandet av begreppet andragenerationssvenskar. Motion (2010:24) av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda MP). RII

54 Utl. 2011:92. Försköning av Stockholms tråkiga miljöer. Motion (2009:48) av Malte Sigemalm (S). RIII

Dnr 302-2497/2009 (bordlagd 23/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

55 Utl. 2011:93. Fler grönområden för en bättre folkhälsa. Motion (2010:12) av Maria Hannäs (V). RIII

56 Utl. 2011:94. Namngivande av täppan vid Thorildsplan till "Bryggar Annas Täppa". Motion (2010:39) av Teres Lindberg (S). RIII

57 Utl. 2011:95. Stockholms stad måste sluta med att skriva avtal med sina kunder där elförbrukningen ingår i avtalet. Motion (2010:32) av Yildiz Kafkas (MP). RV

58 Utl. 2011:96. Fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum. Motion (2010:41) av Tomas Rudin (S). RVI

59 Utl. 2011:102. Exploatering av skolgårdar. Motion (2009:36) av Yildiz Kafkas och Cecilia Obermüller (båda MP). RIV

60 Utl. 2011:103. Gör skolorna i staden tryggare. Motion (2010:17) av Ylva Wahlström (MP). RIV

61 Utl. 2011:104. Kostnadseffektivisering för boende i privata företag/organisationers lägenheter. Motion (2009:47) av Malte Sigemalm (S). RVII

62 Utl. 2011:105. Bevarande av den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fylla den med kultur. Motion (2010:19) av Ylva Wahlström m.fl. (MP). RVIII

63 Utl. 2011:124. En inventering av våra idrottsanläggningar och se över eventuella upprustningsbehov samt nybyggnadsbehov av idrottsanläggningar. Motion (2011:11) av Mehdi Oguzsoy (V). RIII

64 Utl. 2011:125. Namnsättning av del av Norra Bantorget till "Brantingparken". Motion (2011:15) av Tomas Rudin (S). RIII

65 Utl. 2011:126. Framtagande av ett skyltprogram för ökad kunskap om Stockholms fantastiska gatunamn och deras historia. Motion (2011:16) av Tomas Rudin (S). RIII

NYA MOTIONER, Rotel VIII

66 Utl. 2011:131. Lokaler för föreningarna - checksystem. Motion (2010:36) av Tomas Rudin (S).

67 Utl. 2011:132. Bildandet av ett Evert Taubemuseum i Stockholm. Motion (2010:38) av Tomas Rudin (S).

Rotel III

68 Utl. 2011:133. Skydd för Järvafältet. Motion (1998:69) av Michael Arthursson m.fl. (C).

69 Utl. 2011:134. En ny stadsdels namnsättning. Motion (2011:6) av Tomas Rudin (S).

§2 Interpellation om bättre äldreomsorg (nr2011:11)

Dnr 327-430/2011

Eivor Karlsson (MP) hade lämnat in en interpellation om bättre äldreomsorg.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson, Torun Boucher, borgarrådet Larsson, Abdo Goriya, borgarrådet Mogert, Åke Askensten och Karin Rågsjö.

§3 Interpellation om höga mål och minskade resurser inom socialtjänsten (nr2011:13)

Dnr 329-622/2011

Eivor Karlsson (MP) hade lämnat in en interpellation om höga mål och mins­kade resurser inom socialtjänsten.

Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet König Jerlmyr hänvisade till utdelat interpellationssvar --- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson, Karin Rågsjö samt borgarråden König Jerlmyr och Mogert.

§4 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 och 36 för år 2011.

§5 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2011:37) av Eivor Karlsson (MP) om åtgärder mot vräkning av barnfa­miljer
Dnr 325-1797/2011;

2. (2011:38) av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i barnomsorgens öppettider i Stockholms stad under sommaren och skillnader mellan kommunala och privata utförare
Dnr 321-1798/2011;

3. (2011:39) av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i förskolornas öppetti­der och hur det påverkar föräldrars arbete
Dnr 321-1799/2011;

4. (2011:40) av Jonas Eklund (MP) om otydliga miljökrav i stadens upp­handling
Dnr 319-1800/2011.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§6 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Varför så lång remisstid gällande skrivelse till kommunstyrelsen om allvarlig händelse

Borgarrådet Rudin (S) ställde frågan: Varför så lång remisstid gällande skrivelse till kommunstyrelsen om allvarlig händelse?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Rudin och Nordin.

Fråga nr 2. Kompensation för kostnader för försörjningsstöd

Awad Hersi (MP) ställde en fråga om kompensation för kostnader för försörj­ningsstöd.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Awad Hersi och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 3. Social överbudspolitik

Karin Rågsjö (V) ställde en fråga om social överbudspolitik.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet König Jerlmyr.

Fråga nr 4. Trafikkaoset kring Söderledstunneln

Jan Valeskog (S) ställde en fråga om trafikkaoset kring Söderledstunneln.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Hamilton.


Fråga nr 5. Brandstationen i Midsommarkransen

Mats Berglund (MP) ställde en fråga om brandstationen i Midsommarkransen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mats Berglund och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 6. IT-Volvo

Ann Mari Engel (V) ställde en fråga om IT-Volvo.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 7. Regional samordning av lånecykelsystem

Emilia Bjuggren (S) ställde en fråga om regional samordning av lånecykelsy­stem.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Emilia Bjuggren och borgarrådet Ankersjö.

Fråga nr 8. Hur arbetet med Ny Gemenskaps nya lokaler framskrider

Karin Rågsjö (V) ställde en fråga om hur arbetet med Ny Gemenskaps nya lo­kaler framskrider.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet König Jerlmyr.

Fråga nr 9. Långtidsarbetslösheten bland unga i Stockholm

Abdo Goriya (S) ställde en fråga om långtidsarbetslösheten bland unga i Stock­holm.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Hamilton.

§7 Minnesord

Ordföranden höll minnestal över avlidne landshövdingen i Stockholms län Per Unckel.

Minnesorden avslutades med en stunds tystnad.

§8 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Skrivelse från Ikinuoret, pensionärsektion i Stockholms finska förening av den 7 september 2011

Synpunkter angående omvandling av servicehus till trygghetsboende

Dnr 327-1807/2011

Högsta förvaltningsdomstolens beslut av den 8 september 2011

Beslut (8 september) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (27 juni) avseende Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktions­nedsättning.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast.

Dnr 326-708/2009

Kammarrätten i Stockholms beslut av den 9 september 2011

Beslut (9 september) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrät­ten (beslut 11 augusti) avseende Försäljning av Stockholms Hamn AB:s aktiein­nehav i dotterbolaget Stockholms Stuveri och Bemanning AB.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 302-97/2010

Regeringsbeslut

av den 25 augusti 2011

Beslut (25 augusti) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (23 juni 2010) i fråga om detaljplan för del av fastigheten Södra Hammar­byhamnen i Stockholm. M2010/4257/Ma/P.

Regeringen avskriver ärendet såvitt avser överklagandet av JVW. Regeringen avslår överklagandena i övrigt.

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 1 september 2011

Beslut (1 september) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltnings­rätten (beslut 23 juni) avseende Framtida Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) organisation i Stock­holms stads äldreomsorg.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 327-1647/2010

§9 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 3.

§10 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 3oktober 2011 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§11 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att behandla punkt nr 70 på fö­redragningslistan före punkt nr 36.

§12 Entledigande av borgarråd (utl. 2011:135)

Dnr 011-1901/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:135 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om entledigande av borgarråd.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning följande.

Borgarrådet Per Bolund (MP) entledigas från sitt uppdrag som borgarråd i Stockholms kommun.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§13 Tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och Stockholms kommun avse­ende stabilisering av grundvattennivån under riksbyggnaderna på Helge­andsholmen

Dnr 302-752/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:127 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag från exploateringsnämnden om tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och Stockholms kommun avseende stabilisering av grundvattennivån un­der riksbyggnaderna på Helgeandsholmen.

Ordet innehades av Åke Askensten, borgarrådet Larsson, Stellan Hamrin samt borgarrådet Rudin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och Stockholms kommun, god­känt av kommunfullmäktige den 4 november 2002, avseende stabilisering av grundvattennivån under riksbyggnaderna på Helgeandsholmen godkänns, bilaga A till utlåtandet.

§14 Förnyad centralupphandling av programvarulicenser och licensadministra­tion (utl.2011:128)

Dnr 032-921/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:128 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förnyad centralupphandling av programvarulicenser och licensadmi­nistration.

Ordet innehades av Daniel Somos, Mats Berglund, Karin Rågsjö samt borgarrå­det Mogert.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Centralupphandling blir normalförfarande för programvarulicenser och li­censadministration.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal gällande programvarulicenser och li­censadministration.

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid behov vidta sådana förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtal med vald leverantör, som utifrån avtalade åtaganden och affärsmässiga grunder är påkallade.

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansvara för licenssamordningen och li­censägarskap inom staden på det sätt som framgår av utlåtandet.

5. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge stadens alla bolagsstyrelser i uppdrag att lämna fullmakt för att delta i upphandling och avtalsförvalt­ning enligt utlåtandet.

§15 Försäljning av fastigheterna Kontorsskylten 2 m.fl. i Vällingby Centrum till AB Svenska Bostäder

Dnr 302-1053/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:129 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag från exploateringsnämnden om försäljning av fastigheterna Kontors­skylten 2 m.fl. i Vällingby Centrum till AB Svenska Bostäder.

Ordet innehades av Ann-Margarethe Livh, borgarrådet Larsson, Jakop Dalunde och Emilia Bjuggren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emilia Bjuggren (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Köpeavtal mellan Stockholms stad och AB Svenska Bostäder om överlå­telse av fastigheterna Kontorsskylten 2 m.fl. i Vällingby Centrum om 284,0 miljoner kronor godkänns.

2. Exploateringsnämnden medges rätt att vidta de åtgärder som erfordras för genomförandet av försäljningen.

§16 Finansiering av teknikutvecklingsprojekt inom avfallshantering

Dnr 303-1281/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:130 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag från trafik- och renhållningsnämnden om finansiering av teknikutveck­lingsprojekt inom avfallshantering.

Ordet innehades av Stellan Hamrin, borgarrådet Hamilton, Emilia Hagberg, Frida Johansson Metso samt borgarrådet Rudin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Trafik- och renhållningsnämnden får ta i anspråk centralt avsatta medel för renhållningsverksamhet, totalt 15 mnkr, för delfinansiering av teknikutveck­lingsprojekt inom avfallshantering under åren 2011-2013.

§17 Motion om byggande av gästhamn vid Norr Mälarstrand (utl.2011:57)

Dnr 305-2641/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:57 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin (S) i vilken han föreslår att staden ska undersöka möjligheten att etablera en ny gästhamn för fritidsbåtar nära Stadshu­set utmed Norr Mälarstrand.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson, borgarrådet Rudin, Maria Hannäs, Björn Ljung, Helena Bonnier, Ingegerd Akselsson Le Douaron och Daniel Helldén.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rudin (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) bifall till Miljöpartiets reserva­tion i kommunstyrelsen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2010:37) av Tomas Rudin (S) om ”Byggande av gästhamn vid Norr Mälarstrand” anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört.

§18 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtande nr 2011:61.

§19 Motion om satsning på mer forskning på stadens museer (utl.2011:62)

Dnr 328-1599/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:62 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Mats Berglund (MP) i vilken han föreslår att en lång­siktig plan upprättas för hur museer och förvaltningar ska stärka sin kompetens genom forskning.

Ordet innehades av Mats Berglund, Mehdi Oguzsoy, borgarrådet Sjöstedt, Monika Lindh och Per Olsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats Berglund (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Mehdi Oguzsoy (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2010:20) av Mats Berglund (MP) om ”Satsning på mer forskning på stadens museer” anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i utlå­tandet.

§21 Motion om en friare IT-struktur (utl.2011:83)

Dnr 051-934/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:83 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Mats Berglund (MP) i vilken han föreslår att Stock­holms stad ska använda öppna standarder för filformat i såväl intern som extern kommunikation.

Ordet innehades av Mats Berglund, Daniel Somos, borgarrådet Sjöstedt, Christian Valtersson och Måns Almqvist.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Christian Valtersson (MP) och Måns Almqvist (V) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2010:9) av Mats Berglund (MP) om ”En friare IT-struktur” anses besvarad med vad som sagts i utlåtandet.

§22 Motion om införande av en uppförandekod för leverantörer (utl.2011:84)

Dnr 125-1294/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:84 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh (V) i vilken hon föreslår att stadens upphandlingspolicy ska kompletteras med krav på en uppförandepolicy för leverantörer.

Ordet innehades av Ann-Margarethe Livh, Daniel Somos, Anders Wallner, bor­garrådet Wanngård, Ewa Samuelsson, Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Mogert, Jonas Eklund, Bengt Sandberg, Rebecca Adami, Stellan Hamrin, borgarrådet Sjöstedt, Mehdi Oguzsoy och Stina Bengtsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Anders Wallner (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2010:13) av Ann-Margarethe Livh (V) om ”Införande av en uppfö­randekod för leverantörer” anses besvarad med vad som sägs i utlåtandet.

§23 Motion om uppförande av en vattenorgel i Stockholm (utl.2011:85)

Dnr 328-1559/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:85 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Hadar Cars (FP) i vilken han föreslår att Stockholms stad ska låta utreda förutsättningarna för att uppföra en vattenorgel i Stockholm.

Ordet innehades av Stefan Nilsson, Stellan Hamrin, Elias Granqvist samt borgar­rådet Sjöstedt.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2010:15) av Hadar Cars (FP) om ”Uppförande av en vattenorgel i Stockholm” anses besvarad med vad som sägs i utlåtandet.

§24 Motion om en fullmäktigeberedning som granskar stadens arbete med mänskliga rättigheter (utl.2011:86)

Dnr 012-2209/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:86 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Paul Lappalainen (MP) i vilken han föreslår att en fullmäktigeberedning som granskar stadens arbete med mänskliga rättigheter ska inrättas.

Ordet innehades av Anders Wallner, Ewa Samuelsson, Karin Rågsjö, Johanna Sjö, Awad Hersi, Salar Rashid, Jackie Nylander, Ann-Katrin Åslund, Rebecca Adami och Björn Ljung.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Awad Hersi (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2010:28) av Paul Lappalainen (MP) om ”En fullmäktigeberedning som granskar stadens arbete med mänskliga rättigheter” anses besvarad med utlåtandet.

§25 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga kom­munstyrelsens utlåtande nr2011:87.

§26 Motion om möjligheten att göra Rörstrandsgatan till en gågata (utl.2011:88)

Dnr 314-626/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:88 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Yildiz Kafkas (MP) i vilken hon föreslår att trafik- och renhållningskontoret och miljöförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjlig­heten att göra Rörstrandsgatan till en gågata.

Ordet innehades av Maria Hannäs, Daniel Helldén och Bo Arkelsten.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Daniel Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2010:7) av Yildiz Kafkas (MP) om ”Möjligheten att göra Rör­strandsgatan till en gågata” avslås.

§27 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 104, 105, 124, 125 och 126 för år 2011.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtan­den nr 131, 132, 133 och 134 för år 2011.

§28 Motioner

Under tiden 6 – 26 september 2011 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2011:55) av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda V) om bidrag från Stockholms stad till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Dnr 304-1910/2011;

2. (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V) om jämställd lönepolitik
Dnr 222-1911/2011.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.00.