Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-11-28

Sammanträde 2011-11-28

Datum
Klockan
15:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 15.00 behandlas interpellationer.
Kl. 16.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 17.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2011:15 av Ewa Larsson (MP) om en samlad långsiktig planering för barnets bästa att eliminera ständiga överbeläggningar på förskolor och föräldrars oro. RIV

Dnr 321-624/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2011:16 av Jan Valeskog (S) om stadens vägran att åstadkomma ett gemensamt kösystem för kommunalt och enskilt driven förskoleverksamhet. RIV

Dnr 321-625/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2011:18 av Jan Valeskog (S) om synen på rådande lagstiftning med anledning av återkallandebeslut av tillstånd att driva privata förskolor i Stockholm, m.m. RIV

Dnr 321-628/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2011:20 av Tomas Rudin (S) om moderaternas nya syn på vad som kan vara betydande olägenhet vid ombyggnation. RIII

Dnr 316-630/2011 (framställd 4/4, bordlagd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2011:25 av Mirja Räihä Järvinen (S) om hemtjänsten för de äldre i Husby. RV

Dnr 327-823/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2011:26 av Emilia Bjuggren (S) om barns språkkapital och vårdnadsbidraget. RI

Dnr 325-824/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2011:27 av Rana Carlstedt (S) om läxor och läxhjälp i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-1064/2011 (framställd 23/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2011:28 av Rana Carlstedt (S) om hemtjänstfusket. RV

Dnr 327-1217/2011 (framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2011:29 av Tomas Rudin (S) om konsumentvägledning. RI

Dnr 329-1218/2011 (framställd 13/6, bordlagd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2011:30 av Tomas Rudin (S) om ungdomars allt större svårigheter att komma in på bostadsmarknaden. RV

Dnr 316-1219/2011 (framställd 13/6, bordlagd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2011:31 av Eivor Karlsson (MP) om tidproblem inom hemtjänsten. RV

Dnr 327-1220/2011 (framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2011:32 av Mats Berglund (MP) om anställningsvillkoren på Stockholms stadsteater. RVIII

Dnr 328-1327/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2011:33 av Mats Berglund (MP) om finansiering av Strindbergsåret 2012. RVIII

Dnr 328-1328/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2011:34 av Ann Mari Engel (V) om Stockholms bottenplacering i Lärarförbundets undersökning av landets musik- och kulturskolor. RVIII

Dnr 322-1329/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2011:35 av Karin Rågsjö (V) om mer än halvering av antalet personliga ombud som nästa sparbeting. RVII

Dnr 326-1330/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2011:36 av Tomas Rudin (S) om Katarinahissens turismvärde och fortsatta funktion. RII

Dnr 313-1331/2011 (framställd 5/9, bordlagd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2011:37 av Eivor Karlsson (MP) om åtgärder mot vräkning av barnfamiljer. RVII

Dnr 325-1797/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2011:38 av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i barnomsorgens öppettider i Stockholms stad under sommaren och skillnader mellan kommunala och privata utförare. RIV

Dnr 321-1798/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2011:39 av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i förskolornas öppettider och hur det påverkar föräldrars arbete. RIV

Dnr 321-1799/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2011:40 av Jonas Eklund (MP) om otydliga miljökrav i stadens upphandling. RI

Dnr 319-1800/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2011:41 av Ann Mari Engel (V) om den uteblivna satsningen på Götgatan som fungerande gågata. RII

Dnr 314-1908/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2011:42 av Ann-Margarethe Livh (V) om smygprivatiseringen för att slippa betala för marknadsvärdet. RI

Dnr 327-1909/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2011:43 av Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) om Ross Tensta gymnasium. RIV

Dnr 322-1973/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2011:44 av Eivor Karlsson (MP) om snabba åtgärder vid brister inom äldreomsorgen. RV

26 Nr 2011:45 av Jan Valeskog (S) om trafikforskares nedgörande kritik av spårvägsplaner i Stockholm. RII

27 Nr 2011:46 av Abdo Goriya (S) om långtidsarbetslösheten bland unga i Stockholm. RII

NYA INTERPELLATIONER

28 Nr 2011:47 av Kaj Nordquist (S) om livsfarliga övergångsställen. RII

29 Nr 2011:48 av Kaj Nordquist (S) om stöd till elever med funktionsnedsättning i Stockholms skolor. RIV

30 Nr 2011:49 av Ann Mari Engel (V) om åtgärder mot skolor som saknar skolbibliotek. RIV

31 Nr 2011:50 av Karin Rågsjö (V) om det dåliga resultatet för staden i Skolinspektionens rapport om Komvux och SFI. RII

32 Nr 2011:51 av Eivor Karlsson (MP) om bättre stöd till de "glömda barnen" med missbrukande föräldrar. RVII

33 Nr 2011:52 av Awad Hersi (MP) om parker och kulturskatter i Västerort. RII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

39 Bordlagda valärenden.

Mem. 2010:14, i vad avser val av två ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2010:19, i vad avser val av sju nämndemän i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt och tjugo nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem 2011:1, i vad avser val av två nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2011:8, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:9, i vad avser val av en ersättare i servicenämnden.
Mem. 2011:12, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadshus AB och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:13, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2011:14, i vad avser val av en ersättare i kommunstyrelsen, en ersättare i överförmyndarnämnden, en ersättare i fastighetsnämnden, en ersättare i arbetsmarknadsnämnden och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:15, i vad avser val av en ersättare i trafik- och renhållningsnämnden, en ledamot i förbundsstyrelsen för Storstockholms brandförsvar, en ersättare i stadsdelsnämnd, tre nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

40 Mem. 2011:16. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel I

42 Utl. 2011:158. Ändrat reglemente för utbildningsnämnden. Förslag från utbildningsnämnden.

43 Utl. 2011:159. AB Svenska Bostäders förvärv och överlåtelser av bostadsfastigheter i Hammarby Sjöstad, Kärrtorp och Bredäng. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 17 oktober 2011.

44 Utl. 2011:167. Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2011.

Renovering och ombyggnad av bankettkök samt Stadshuskällarens och Ekens kök i fastigheten Eldkvarnen 1. Genomförandebeslut. Idrottsnämnden: Förslag till ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun gällande Hägerstensbadet, dnr 667-2631/2008. Idrottsnämnden: Hjulstahallen, begäran om investeringsanslag för byggnation av ny idrottshall i anslutning till Hjulstaskolan, dnr 328-977/2007. Äldrenämnden: Uppföljning av stadsdelsnämndernas handlingsplaner och säkerhetsföreskrifter för hur anställda ska agera när äldre utsätts för övergrepp, dnr 327-1128/2007. Kommunstyrelsen: Utökning av lån för tillbyggnad på Enskede Rackethall Sockenvägen i Årsta, dnr 328-1062/2008. Trafik- och renhållningsnämnden: Redovisning av remissbehandling av utredningen "miljöbedömning av snöhantering i Stockholm" samt beslut om fortsatt inriktning, dnr 314-88/2008. Trafik- och renhållningsnämnden: Uppföljning och redovisning av vinterväghållningsinsatserna vintern 2010-2011, dnr 303-1462/2011. Kungsholmens stadsdelsnämnd: Alkoholförbud i Sankt Göransparken, dnr 667-1781/2011. Socialnämnden: Justering av avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, dnr 329-1492/2011. Trafik- och renhållningsnämnden: Rensa bland skyltarna. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige samt svar på uppdrag från trafik- och renhållningsnämnden den 18 december 2007, dnr 314-2551/2008. Kommunstyrelsen: Begäran om förlängt borgensåtagande för Grimsta Ishallsallians, dnr 328-1287/2009. Avveckling av den kommunövergripande dagverksamheten Utgångspunkten, dnr 326-1248/2011. Kommunstyrelsen: Skrivelse från Stefan Nilsson (MP) om att Stockholms stad ska finansiera Bryggan Östermalm och Bryggan Vantör, dnr 325-1663/2011. Kommunstyrelsen: Stiftelsen Hotellhem, framställan till socialnämnden och kommunstyrelsen om anslag för avvecklings- och investeringskostnader gällande genomgångsbostäder för familjer i Blackeberg och Svanholmen, dnr 023-1261/2011. Kommunstyrelsen: Avrapportering av ytterstadsarbetet mandatperioden 2007-2010, Vision Järva 2030 och Vision Söderort 2030, dnr 310-1706/2011. Kommunstyrelsen: Staden via stadsledningskontoret uppvaktar Post- och telestyrelsen med krav på att Stockholms och Sveriges kulturhistoriskt värdefulla byggnader undantas från kravet på att införa fastighetsboxar i entréerna, dnr 313-2005/2008. Kommunstyrelsen: Bidrag för information och utbildning av nämndemän, Stockholms Nämndemannaförening, dnr 019-1837/2011.

Dnr 113-1651/2011, 667-2631/2008, 328-977/2007, 327-1128/2007, 328-1062/2008, 314-88/2008, 303-1462/2011, 667-1781/2011, 329-1492/2011, 314-2551/2008, 328-1287/2009, 326-1248/2011, 325-1663/2011, 023-1261/2011, 310-1706/2011, 313-2005/2008, 019-1837/2011
(utsändes senare, behandlas av kommunstyrelsen den 23 november 2011)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel II

45 Utl. 2011:160. Tillgänglighetsprojektet åren 1999 - 2010. Slutredovisning från trafik- och renhållningsnämnden.

Rotel V

46 Utl. 2011:161. Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre. Förslag från äldrenämnden.

BORDLAGDA MOTIONER

47 Utl. 2011:89. En årlig "Återvinningsdag" i Stockholm. Motion (2010:11) av Stellan Hamrin (V). RII

Dnr 303-1087/2010 (bordlagd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

48 Utl. 2011:93. Fler grönområden för en bättre folkhälsa. Motion (2010:12) av Maria Hannäs (V). RIII

Dnr 319-1088/2010 (bordlagd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Utl. 2011:96. Fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum. Motion (2010:41) av Tomas Rudin (S). RVI

Dnr 303-2806/2010 (bordlagd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Utl. 2011:105. Bevarande av den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fylla den med kultur. Motion (2010:19) av Ylva Wahlström m.fl. (MP). RVIII

51 Utl. 2011:124. En inventering av våra idrottsanläggningar och se över eventuella upprustningsbehov samt nybyggnadsbehov av idrottsanläggningar. Motion (2011:11) av Mehdi Oguzsoy (V). RIII

52 Utl. 2011:125. Namnsättning av del av Norra Bantorget till "Brantingparken". Motion (2011:15) av Tomas Rudin (S). RIII

Dnr 312-433/2011 (bordlagd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Utl. 2011:126. Framtagande av ett skyltprogram för ökad kunskap om Stockholms fantastiska gatunamn och deras historia. Motion (2011:16) av Tomas Rudin (S). RIII

Dnr 319-434/2011 (bordlagd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Utl. 2011:131. Lokaler för föreningarna - checksystem. Motion (2010:36) av Tomas Rudin (S). RVIII

Dnr 328-2640/2010 (bordlagd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

55 Utl. 2011:132. Bildandet av ett Evert Taubemuseum i Stockholm. Motion (2010:38) av Tomas Rudin (S). RVIII

Dnr 328-2642/2010 (bordlagd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

56 Utl. 2011:133. Skydd för Järvafältet. Motion (1998:69) av Michael Arthursson m.fl. (C). RIII

57 Utl. 2011:134. En ny stadsdels namnsättning. Motion (2011:6) av Tomas Rudin (S). RIII

Dnr 312-304/2011 (bordlagd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

58 Utl. 2011:144. Främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare. Motion (2010:23) av Margareta Johansson och Ann-Margarethe Livh (båda V). RV

59 Utl. 2011:145. Framtagande av plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv. Motion (2011:28) av Tomas Rudin (S). RV

Dnr 334-639/2011 (bordlagd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

60 Utl. 2011:146. Nedgrävning av Essingeleden. Motion (2010:43) av Jari Visshed (S). RI

61 Utl. 2011:147. Stöd till invånarna i Gaza. Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

62 Utl. 2011:148. Elevernas kunskaper om förtryck och svenska brott mot mänskliga rättigheter. Motion (2010:31) av Paul Lappalainen (MP). RIV

63 Utl. 2011:149. Religionsutbildning är en kvarleva från statskyrkans tid och bör därmed avvecklas. Motion (2010:35) av Paul Lappalainen (MP). RIV

64 Utl. 2011:152. Satsning på ungdomar, fritid och nykterhet. Motion (2010:42) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S). RVII

65 Utl. 2011:153. Stopp för utförsäljning av Vällingby Centrum och lära av misstagen från utförsäljningen av Centrumkompaniet till Boultbee. Motion (2011:23) av Ann-Margarethe Livh och Mehdi Oguzsoy (båda V). RI

66 Utl. 2011:154. Bättre information om områdets namn vid båtpassage av våra strandområden. Motion (2010:26) av Malte Sigemalm (S). RII

67 Utl. 2011:155. Tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten. Motion (2011:12) av Ann-Margarethe Livh m fl. (V). RV

NYA MOTIONER, Rotel I

68 Utl. 2011:162. Omvandling av stadens kajer till gröna strövområden. Motion (2010:40) av Tomas Rudin (S).

Rotel II

69 Utl. 2011:163. Strategi mot främlingsfientlighet och rasism. Motion (2010:25) av Teres Lindberg (S).

70 Utl. 2011:164. Medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition av städer mot rasism. Motion (2010:27) av Paul Lappalainen (MP).

71 Utl. 2011:165. Europarådets rekommendationer för städers motverkande av rasism. Motion (2010:29) av Paul Lappalainen (MP).

Rotel IV

72 Utl. 2011:166. Avsevärda förbättringar av rutiner i förskoleköken i ett Stockholm i världsklass. Motion (2010:3) av Malte Sigemalm (S).

§3 Interpellation om synen på rådande lagstiftning med anledning av återkal­landebeslut av tillstånd att driva privata förskolor i Stockholm, m.m. (nr2011:18)

Dnr 321-628/2011

Jan Valeskog (S) hade lämnat in en interpellation om synen på rådande lagstift­ning med anledning av återkallandebeslut av tillstånd att driva privata förskolor i Stockholm, m.m..

Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Edholm.

§4 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr2011:20.

§5 Interpellation om hemtjänsten för de äldre i Husby (nr2011:25)

Dnr 327-823/2011

Mirja Räihä Järvinen (S) hade lämnat in en interpellation om hemtjänsten för de äldre i Husby.

Kommunfullmäktige beslutade den 2 maj 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Mirja Räihä Järvinen, borgarrådet Larsson, Karin Rågsjö och Eivor Karlsson.

§6 Interpellation om barns språkkapital och vårdnadsbidraget (nr2011:26)

Dnr 325-824/2011

Emilia Bjuggren (S) hade lämnat in en interpellation om barns språkkapital och vårdnadsbidraget.

Kommunfullmäktige beslutade den 2 maj 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Emilia Bjuggren, borgarrådet Nordin samt Awad Hersi.

§7 Interpellation om läxor och läxhjälp i Stockholms skolor (nr2011:27)

Dnr 322-1064/2011

Rana Carlstedt (S) hade lämnat in en interpellation om läxor och läxhjälp i Stockholms skolor.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Rana Carlstedt och borgarrådet Edholm.

§8 Interpellation om hemtjänstfusket (nr2011:28)

Dnr 327-1217/2011

Rana Carlstedt (S) hade lämnat in en interpellation om hemtjänstfusket.

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Rana Carlstedt, borgarrådet Larsson samt Karin Rågsjö.

§9 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 och 46 för år 2011.

§10 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2011:47) av Kaj Nordquist (S) om livsfarliga övergångsställen
Dnr 314-2196/2011;

2. (2011:48) av Kaj Nordquist (S) om stöd till elever med funktionsned­sättning i Stockholms skolor
Dnr 322-2197/2011;


3. (2011:49) av Ann Mari Engel (V) om åtgärder mot skolor som saknar skolbibliotek
Dnr 322-2198/2011;

4. (2011:50) av Karin Rågsjö (V) om det dåliga resultatet för staden i Skolinspektionens rapport om Komvux och SFI
Dnr 331-2199/2011;

5. (2011:51) av Eivor Karlsson (MP) om bättre stöd till de ”glömda bar­nen” med missbrukande föräldrar
Dnr 325-2200/2011;

6. (2011:52) av Awad Hersi (MP) om parker och kulturskatter i Västerort
Dnr 319-2201/2011.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§11 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Hur förklarar man felräkningen genom USK som därmed drabbade Bromma stadsdelsnämnd och äldreomsorgen med 20 miljoner kronor?

Mirja Räihä Järvinen (S) ställde frågan: Hur förklarar man felräkningen genom USK som därmed drabbade Bromma stadsdelsnämnd och äldreomsorgen med 20 miljoner kronor?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 2. Kompensation för kostnader för ekonomiskt bistånd

Awad Hersi (MP) ställde en fråga om kompensation för kostnader för ekonomiskt bistånd.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Awad Hersi och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 3. Vem sponsrar vem? Belysning

Karin Rågsjö (V) ställde frågan Vem sponsrar vem? – Belysning.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 4. Enskede Nya Servicehus

Borgarrådet Mogert (S) ställde en fråga om Enskede Nya Servicehus.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Larsson.

Fråga nr 5. Avknoppning av kommunal verksamhet

Jonas Eklund (MP) ställde en fråga om avknoppning av kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jonas Eklund och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 6. Äldrepeng

Karin Rågsjö (V) ställde en fråga om äldrepeng.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 7. Betygsinflation i Stockholms skolor

Emilia Bjuggren (S) ställde en fråga om betygsinflation i Stockholms skolor.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Emilia Bjuggren och borgarrådet Edholm.

§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsbeslut

av den 27 oktober 2011

Beslut (27 oktober) med anledning av överklagande i fråga avseende detaljplan för fastigheten Gladan 4 i stadsdelen Stadshagen i Stockholm, Stockholms kommun. Länsstyrelsens beslut (21 april 2010). M2010/2707/Ma/P Regeringen avslår överklagandet.

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 1 november 2011

Beslut (1 november) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrät­ten (beslut 21 september) avseende Ansökan om medlemskap i föreningen Spår­vagnsstäderna - en förening för spårvägsutbyggnader.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 022-515/2010

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

av den 7 november 2011

Beslut (7 november) med anledning av överklagat avgörande av Regeringen, Miljödepartementet (7 april) avseende Förslag till detaljplan för Norra Station, del av Vasastaden 1:16.

Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningarna om rättsprövning.

Dnr 311-2714/2009

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 8 november 2011

Beslut (8 november) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 8 augusti) avseende Förslag till detaljplan för Plankan 24 i stadsdelen Södermalm (119 lägenheter).

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Dnr 311-1640/2011

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 10 november 2011

Beslut (10 november) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (18 augusti) avseende detaljplan för Klamparen 10.

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.


Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 22 november 2011

Beslut (22 november) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (7 september 2009) avseende Anvisningar för upphandlingar inom omsorg om per­soner med funktionsnedsättning enligt LSS. Förvaltningsrätten avslår överkla­gandet.

Dnr 326-1430/2008

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 22 november 2011

Beslut (22 november) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (13 november 2009) avseende Nämndernas underlag till budget 2010 och inrikt­ning 2011 – 2012.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 111-859/2009

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 23 november 2011

Beslut (23 november) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (22 februari 2010) avseende Överenskommelse mellan Stockholms läns lands­ting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt personer med fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller autismspektrumstill­stånd samt för personer med förvärvad hjärnskada eller annan kognitiv svikt.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 327-2157/2009

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 24 november 2011

Beslut (24 november) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (21 juni 2010) avseende Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldre­omsorg.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 327-194/2010

§13 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 6.

§14 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 5december 2011 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§15 Fyllnadsval (mem. nr 14 och 19 för år 2010, mem. 1, 8, 9, 12, 13, 14 och 15 för år 2011)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 14 och 19 för år 2010 samt mem.1, 8, 9, 12, 13, 14 och 15 för år 2011 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i Spånga-Tensta stadsdels­nämnd, en ersättare i Östermalms stadsdelsnämnd (mem. 2010:14), sju nämn­demän i Solna tingsrätt, 19 nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2010:19), två nämndemän i Stockholms tingsrätt (mem.2011:1), en nämndeman i Söder­törns tingsrätt (mem.2011:8), en ersättare i servicenämnden (mem.2011:9), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2011:12), en nämndeman i Solna tings­rätt, (mem.2011:13), en ersättare i fastighetsnämnden, en ersättare i arbetsmark­nadsnämnden och två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2011:14), en ersättare i trafik- och renhållningsnämnden, en ledamot i förbundsfullmäktige för Storstockholms brandförsvar, en ersättare i Farsta stadsdelsnämnd, tre nämn­demän i Stockholms tingsrätt, en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2011:15).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2010:19

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Ann-Sofi Flygare (C);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Tommy Öberg (M);

Memorial 2011:12

i styrelsen för Stockholms Stadshus AB för tiden till och med ordinarie års­stämma 2015

till suppleant: Karin Ehlin Kolk (S);


Memorial 2011:13

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Simon Palme (C);

Memorial 2011:14

i kommunstyrelsen för tiden till och med 2014-10-20:

till ersättare: Dennis Wedin (M);

i överförmyndarnämnden för tiden till och med 2011:

till ersättare: Else Lundin (MP);

§16 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2011:16)

Kommunstyrelsens memorial nr2011:16 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Emma Lindqvist (S) – ledamot i arbetsmarknadsnämnden och i valberedningen, Pekka Koskenvoima (MP) – ledamot i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Mika Eskelinen (M) – ledamot i Skärholmens stadsdelsnämnd, Mikael Sundström (MP) – ledamot i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation – SIWI, Daniel Suhonen (S) – ersättare i idrottsnämnden, Linnéa Björnstam (S) – ersättare i utbildningsnämnden, Thomas Hvitfeldt (V) – ersättare i arbetsmarknadsnämnden, Mohamed El Abed (MP) – er­sättare i Södermalms stadsdelsnämnd, Anna Savelius (FP) – ersättare i Älvsjö stadsdelsnämnd, Karin Ehlin Kolk (S) – ersättare i kommunstyrel­sen, Johan Brege (M) – ersättare i kommunstyrelsens stadsmiljöråd, Rebecca Adami (MP) – ledamot i stiftelsen Hotellhem i Stockholm, Jonas Schneider (opol) – suppleant i styrelserna för Familjebostäder Fastighets­nät, Hemmahamnen Bostad AB samt Hemmahamnen Kontor AB – och förrätta i memorialet föreslagna val

2. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i arbetsmarknadsnämnden, en ersättare i idrottsnämnden, en ersättare i utbildningsnämnden, en ersättare i ar­betsmarknadsnämnden, en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stock­holms tingsrätt, två nämndemän i Södertörns tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i valberedningen för tiden till och med 2014-10-14:

till ledamot: Bengt Sandberg (S);

till ersättare: Karin Ehlin Kolk (S);

i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för tiden till och med 2011:

till ledamot: Sarah Johansson (MP);

till ersättare: Daniel Pollak (MP);

i Skärholmens stadsdelsnämnd för tiden till och med 2011:

till ledamot: Andreas Lundin (M);

till ersättare: Bengt Johansson (M);

i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation för tiden till och med 2011:

till ledamot: Catarina Johansson (MP);

i Södermalms stadsdelsnämnd för tiden till och med 2011:

till ersättare: Pernilla Stålhammar (MP);

i Älvsjö stadsdelsnämnd för tiden till och med 2011:

till ersättare: Jan Bressler (FP);

i kommunstyrelsen för tiden till och med 2014-10-20:

till ersättare: Emilia Bjuggren (S);

i kommunstyrelsens stadsmiljöråd för tiden till och med 2014:

till ersättare: Eva Runvald (M);

i styrelsen för stiftelsen Hotellhem i Stockholm för tiden till och med 2011:

till ledamot: Uno Olofsson (MP);

i styrelsen för Familjebostäder Fastighetsnät för tiden till och med ordinarie årsstämma 2015:

till suppleant: Erica Lawesson (opol);

i styrelsen för Hemmahamnen Bostad AB för tiden till och med ordinarie års­stämma 2015:

till suppleant: Lillemor Klockare (opol);

i styrelsen för Hemmahamnen Kontor AB för tiden till och med ordinarie års­stämma 2015:

till suppleant: Lillemor Klockare (opol).

§17 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att behandla punkt nr 73 på fö­redragningslistan före punkt nr 41.

§18 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2011:17; skrivelse 8)

Kommunstyrelsens memorial nr2011:17 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Per Bolund (MP)–leda­mot i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sam­manräkning med anledning av den uppkomna vakansen

2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Per Bolund (MP) – leda­mot tillika vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, ledamot i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, ledamot i styrelsen för Fortum Värme Holding AB, ersättare i kommunstyrelsen samt ombud för Kom­munförbundet i Stockholms län (KSL) – och förrätta i memorialet före­slagna val

3. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämn­den, en ledamot i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en ledamot i styrelsen för Fortum Värme Holding AB, en ersättare i kommunstyrelsen, ett ombud i Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning


i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med 2011:

till vice ordförande: Katarina Luhr (MP);

§19 Detaljplan för Slussen, Karl Johans Torg i stadsdelen Södermalm, Dp2005-08976-54 (utl. 2011:157)

Dnr 311-1960/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:157 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för Slussen, Karl Johans Torg i stadsdelen Södermalm. Vid sammanträdet fanns stadsbyggnadsnämndens beslutsunderlag tillgängligt.

Ordet innehades av Maria Hannäs samt borgarråden Wanngård, Helldén och Nordin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S), borgarrådet Helldén (MP) samt Maria Hannäs (V) att ärendet bordläggs.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp bordläggningsyrkandet och konstaterade att villkoren för minoritetsbordläggning var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga ärendet.

§20 Ändrat reglemente för utbildningsnämnden

Förslag från utbildningsnämnden (utl. 2011:158)

Dnr 661-1412/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:158 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag om ändrat reglemente för utbildningsnämnden.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Ändring av reglemente för utbildningsnämnden godkänns.

§21 AB Svenska Bostäders förvärv och överlåtelser av bostadsfastigheter i Hammarby Sjöstad, Kärrtorp och Bredäng

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 17 oktober 2011 (utl.2011:159)

Dnr 300-1744/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:159 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om AB Svenska Bostäders förvärv och överlåtelser av bostadsfastigheter i Hammarby Sjöstad, Kärrtorp och Bredäng.

Ordet innehades av borgarråden Larsson och Wanngård, Ann-Margarethe Livh, Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Ann Mari Engel, Björn Ljung, Ewa Larsson, Emilia Bjuggren, Erik Slottner, Malte Sigemalm, Karin Ehlin Kolk, Jonas Nilsson, Salar Rashid, Christian Valtersson, Mehdi Oguzsoy, borgarrådet Mogert, Helen Törnqvist, Maria Hannäs samt Jackie Nylander.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ewa Larsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarrådet Wanngårds (S), Ewa Larssons (MP) och Ann-Margarethe Livhs (V) respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad. Votering begärdes.

På begäran av borgarrådet Mogert (S) beslutade kommunfullmäktige utan om­röstning att ställa den likalydande att-satsen nr 1 i Socialdemokraternas, Miljö­partiets och Vänsterpartiets respektive reservationer i kommunstyrelsen under särskild proposition.

Votering verkställdes härefter över följande, dessförinnan föreslagna och god­kända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla den likalydande att-sat­sen nr 1 i Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive reservationer i kommunstyrelsen.

Omröstningen utföll med 52 ja och 49 nej. Såsom voteringslista nr 43:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 7.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat bifalla kommunstyrelsen förslag.

Slutligen tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes bor­garrådet Wanngårds (S), Ewa Larssons (MP) och Ann-Margarethe Livhs (V) respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dess yrkanden beslutade kom­munfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

1. AB Svenska Bostäders förvärv av tomträttsfastigheterna Redaren 2 och 3 i Hammarby Sjöstad från Primula Byggnads AB (org.nr. 556375-5767), ba­serat på ett fastighetsvärde om 352 mnkr och på övriga villkor som anges i utlåtandet, godkänns.

2. AB Svenska Bostäders överlåtelse av tomträttsfastigheterna Understen 1 och Viksten 2 i Kärrtorp samt Amarantern 1-3, Neptunieordern 1 samt Par Bricole 1 och 2 i Bredäng till Primula Byggnads AB (org.nr. 556375-5767), baserat på ett fastighetsvärde om 613 mnkr och på övriga villkor som anges i utlåtandet, godkänns.

3. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge AB Svenska Bostäder i upp­drag att genomföra köpet och försäljningen samt teckna erforderliga avtal.

4. AB Svenska Bostäders budgetjustering för investeringsutgifter om
352 mnkr godkänns.

5. Finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor.

6. Som svar på kommunfullmäktiges återremiss hänvisas till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2011 samt vad som sägs i utlåtandet.

§22 Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2011

(utl. 2011:167)

Dnr 113-1651/2011, 667-2631/2008, 328-977/2007, 327-1128/2007, 328-1062/2008, 314-88/2008, 303-1462/2011, 667-1781/2011, 329-1492/2011, 314-2551/2008, 328-1287/2009, 326-1248/2011, 325-1663/2011, 023-1261/2011, 310-1706/2011, 313-2005/2008, 019-1837/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:167 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2011.

Revisorernas bedömning till kommunfullmäktige över granskning av delårsrap­port – uppföljning av budget 2011 – anmäldes ----------------------------- Bilaga 8.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Wanngård, Mirja Räihä Järvinen, borgarråden Helldén och Edholm, Karin Rågsjö, borgarrådet Hamilton, Abdo Goriya, borgarrådet Ankersjö, Stellan Hamrin, Ann Mari Engel, Stefan Nilsson, borgarrådet Larsson, Emilia Hagberg, Per Olsson, Emilia Bjuggren, borgarråden Kevius och Mogert, Daniel Forslund, Berit Kruse, borgarrådet König Jerlmyr, Måns Almqvist, Maria Östberg Svanelind, Maria Hannäs samt Awad Hersi.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Tertialrapport 2 med delårsbokslut per 31 augusti 2011 för Stockholms stad godkänns, bilaga till utlåtandet.

2. Förändring av indikatorer, årsmål eller ansvarig nämnd/bolag godkänns enligt ärendets bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

3. För 2011 ska utdelningen från koncernen Stockholms Stadshus AB uppgå till 0 kr med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskontorets tjäns­teutlåtande. Stockholms Stadshus AB uppmanas att sammankalla extra bolagsstämma i enlighet med detta beslut.

4. Effektivare inköpsprocesser samt implementering av it-stöd i staden i en­lighet med projektet Effektivt inköp införs. Finansiering motsvarande 37,0 mnkr sker genom disposition av eget kapital för detta ändamål.

5. Idrottsnämndens ersättning 2011 till fastighetsägaren för anpassning av Liljeholmshallen, godkänns som en förutbetald hyra med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

6. Fastighetsnämnden medges genomföra ombyggnation av bankettkök, Gyl­lene Salens kök samt Stadshuskällarens och Ekens kök till en total utgift om 98,0 mnkr. Utgifterna för åren 2011 och 2012 får inrymmas i fastig­hetsnämndens investeringsbudget för respektive år.

7. Idrottsnämndens förslag om ändring i allmänna lokala ordningsföreskrif­ter för Stockholms kommun, dnr 667-2631/2008, avslås med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

8. Idrottsnämndens hemställan om ekonomiska medel för uppförande av ny idrottshall i anslutning till Hjulstaskolan, dnr 328-977/2007, avslås med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

9. Utökning av lån för tillbyggnad på Enskede Rackethall Sockenvägen i År­sta, dnr 328-1062/2008, avslås med hänvisning till vad som sagts i stads­ledningskontorets tjänsteutlåtande.

10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra central upphandling av företagshälsovård.

11. Stadens bolag anmodas, genom Stockholms Stadshus AB, att delta i cen­tral upphandling av företagshälsovård.

12. Redovisning av remissbehandling av utredningen ”miljöbedömning av snöhantering i Stockholm” samt beslut om fortsatt inriktning, dnr 314-88/2008, godkänns med hänvisning till vad som sagts i stadslednings­kontorets tjänsteutlåtande.

13. Uppföljning och redovisning av vinterväghållningsinsatserna vintern 2010-2011, dnr 303-1462/2011, godkänns med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

14. Med ändring av tidigare fattat beslut den 9 juni 2008, § 17 (utl. 2008:87) angående ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad ska Sankt Göransparken omfattas av totalförbud mot alkoholförtä­ring.

15. Socialnämndens förslag till justering av avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, dnr 329-1492/2011, godkänns med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

16. I tidigare bokslut avsatta medel ianspråktas för stadens åtagande och sam­arbete med universitet och högskolor för medfinansiering av stiftelsen Electrum inklusive Kista Science City.

17. I bokslut för 2011 ska stadens andel av Storstockholms brandförsvars återställande av balanskrav för 2010 och 2011 regleras. Finansiering sker inom ramen för Kommunfullmäktige m.m.

18. Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad inklusive däri an­givna ramar för total extern upplåning och intern utlåning till och bor­gensteckning för bolagen samt utlåning till stadens slutna redovisningsen­heter fastställs, bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

19. Inledande projektkostnader, upp till 1,0 mnkr, för idrottsnämndens och stadsledningskontorets funktionsupphandling av en ny idrottshall vid Stora Mossen, får finansieras inom Kommunfullmäktige m.m.

20. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att teckna erforderliga avtal för att genomföra ombyggnaden av trafikplats Lindhagensgatan.

21. Trafik- och renhållningsnämndens svar på uppdrag från kommunfullmäk­tige om att rensa bland skyltarna, dnr 314-2551/2008, godkänns med hän­visning till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

22. Begäran om förlängt borgensåtagande för Grimsta Ishallsallians, dnr 328-1287/2009, avslås med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskonto­rets tjänsteutlåtande.

23. Bidraget till Stockholm Science Foundation/Vetenskapsstaden, SSCi, ökas med 50,0 tkr till 2,6 mnkr, ökningen ska rymmas i budget 2011 för Kommunfullmäktige m.m. med hänvisning till vad som sagts i stadsled­ningskontorets tjänsteutlåtande.

24. Dagverksamheten Utgångspunkten avvecklas från och med den 1 oktober 2011, dnr 326-1248/2011, med hänvisning till vad som sagts i stadsled­ningskontorets tjänsteutlåtande.

25. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om förfrågningsunderlag, till­delning av kontrakt samt teckna avtal med valda leverantörer vid upp­handling inom områdena drift och förvaltning av centrala och gemen­samma verksamhetssystem, telefoni, datakommunikation, terminaler samt support av ovan nämnda varor och tjänster.

26. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge stadens alla bolagsstyrelser i uppdrag att lämna fullmakt för att delta i upphandlingar och avtalsförvalt­ning inom områdena drift och förvaltning av centrala och gemensamma verksamhetssystem, telefoni, datakommunikation, terminaler samt support av ovan nämnda varor och tjänster.

§23 Tillgänglighetsprojektet åren 1999 - 2010

Slutredovisning från trafik- och renhållningsnämnden (utl.2011:160)

Dnr 326-1282/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:160 behandlades. Utlåtandet gäller en slut­redovisning från trafik- och renhållningsnämnden av Tillgänglighetsprojektet åren 1999 - 2010.

Ordet innehades av Maria Hannäs, Eivor Karlsson, Kaj Nordquist, Erik Slottner, Åke Askensten, Malte Sigemalm, Mark Klamberg samt borgarrådet Hamilton.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Trafik- och renhållningsnämndens slutredovisning av Tillgänglighetsprojek­tet åren 1999-2010 godkänns.

§24 Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Förslag från äldrenämnden (utl.2011:161)

Dnr 327-1060/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:161 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från äldrenämnden om riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre.

Ordet innehades av Karin Rågsjö, Åke Askensten, Mirja Räihä Järvinen, Eivor Karlsson, Christopher Ödmann samt borgarrådet Larsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stock­holms stads särskilda boenden och dagverksamheter godkänns, bilaga.

2. Äldrenämnden ges i uppdrag att årligen, vid behov, revidera riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dag­verksamheter.

§25 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 89, 93, 96, 105, 124, 125, 126, 131, 132, 133, 134, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154 och 155 för år 2011.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtan­den nr 162, 163, 164, 165 och 166 för år 2011.

§26 Motioner

Under tiden 18 – 28 november 2011 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2011:73) av Karin Rågsjö (V) om införandet av en hbt-policy i Stock­holms stad
Dnr 325-2324/2011;

2. (2011:74) av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S) om uppkallande av en plats och en gata efter Sonja Kovalevsky
Dnr 312-2326/2011;

3. (2011:75) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S) om uppkallande av en plats efter författaren Emelie Flygare-Carlén
Dnr 312-2327/2011;

4. (2011:76) av Tomas Rudin och Eva-Louise Erlandsson Slorach (bådaS) om uppkallande av en plats efter Margareta Krook
Dnr 312-2328/2011;

5. (2011:77) av Tomas Rudin och Tara Twana (båda S) om uppmärk­sammande av Siri Derkerts insatser för konsten i Stockholms offentliga rum
Dnr 328-2329/2011;

6. (2011:78) av Kaj Nordquist (S) om principer för och hantering av bi­drag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsätt­ning
Dnr 326-2330/2011.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.17.