Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-04-02

Sammanträde 2012-04-02

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2011:37 av Eivor Karlsson (MP) om åtgärder mot vräkning av barnfamiljer. RVII

Dnr 325-1797/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2011:38 av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i barnomsorgens öppettider i Stockholms stad under sommaren och skillnader mellan kommunala och privata utförare. RIV

Dnr 321-1798/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2011:39 av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i förskolornas öppettider och hur det påverkar föräldrars arbete. RIV

Dnr 321-1799/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2011:40 av Jonas Eklund (MP) om otydliga miljökrav i stadens upphandling. RI

Dnr 319-1800/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2011:41 av Ann Mari Engel (V) om den uteblivna satsningen på Götgatan som fungerande gågata. RII

Dnr 314-1908/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2011:42 av Ann-Margarethe Livh (V) om smygprivatiseringen för att slippa betala för marknadsvärdet. RI

Dnr 327-1909/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2011:43 av Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) om Ross Tensta gymnasium. RIV

Dnr 322-1973/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2011:44 av Eivor Karlsson (MP) om snabba åtgärder vid brister inom äldreomsorgen. RV

Dnr 327-2031/2011 (framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2011:45 av Jan Valeskog (S) om trafikforskares nedgörande kritik av spårvägsplaner i Stockholm. RII

Dnr 314-2032/2011 (framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2011:46 av Abdo Goriya (S) om långtidsarbetslösheten bland unga i Stockholm. RII

Dnr 331-2033/2011 (framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2011:47 av Kaj Nordquist (S) om livsfarliga övergångsställen. RII

Dnr 314-2196/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2011:48 av Kaj Nordquist (S) om stöd till elever med funktionsnedsättning i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-2197/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2011:49 av Ann Mari Engel (V) om åtgärder mot skolor som saknar skolbibliotek. RIV

Dnr 322-2198/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2011:50 av Karin Rågsjö (V) om det dåliga resultatet för staden i Skolinspektionens rapport om Komvux och SFI. RII

Dnr 331-2199/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2011:51 av Eivor Karlsson (MP) om bättre stöd till de "glömda barnen" med missbrukande föräldrar. RVII

Dnr 325-2200/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2011:52 av Awad Hersi (MP) om parker och kulturskatter i Västerort. RII

Dnr 319-2201/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2011:53 av Ann-Margarethe Livh (V) om Järvalyftet och hur revisorernas kritik mot hanteringen av ytterstadspengarna följs upp. RV

Dnr 336-2323/2011 (framställd 12/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2011:54 av Malte Sigemalm (S) om Brandstationen i Midsommarkransen - En plats för lokal utveckling i världsklass. RVIII

Dnr 313-2474/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2011:55 av Emilia Bjuggren (S) om tillgången till skogsmark för stockholmarna. RI

Dnr 302-2475/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2011:56 av Jan Valeskog (S) om förestående brist på förskollärare, grundskole- och gymnasielärare samt yrkeslärare i Stockholm. RIV

Dnr 322-2476/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2011:57 av Jan Valeskog (S) om den kraftiga överkapaciteten på gymnasieskolorna i Stockholms län. RIV

Dnr 323-2477/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2011:58 av Karin Rågsjö (V) om äldrepeng som gräddfil på äldremarknaden och ytterligare ett steg i privatiseringen. RV

Dnr 327-2478/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2012:1 av Roger Mogert (S) om elever kan rekommendera sin skola. RIV

Dnr 322-252/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2012:2 av Mirja Räihä (S) om vilket ansvar staden har när upphandlade äldreboenden går i konkurs. RV

Dnr 327-253/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2012:3 av Tomas Rudin (S) om nolltoleransens effekter och kostnader. RII

Dnr 329-254/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2012:4 av Eivor Karlsson (MP) om barnomsorg på obekväma tider. RIV

Dnr 321-255/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2012:5 av Karin Rågsjö (V) om förskolor som handelsvara. RIV

Dnr 321-349/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

29 Nr 2012:6 av Salar Rashid (S) om "Sovstäder". RV

30 Nr 2012:7 av Ann-Margarethe Livh (V) om varför inte all personal återanställs i verksamheten när entreprenör går i konkurs. RI

31 Nr 2012:8 av Ann Mari Engel (V) om offentlighetsprincipens tillämpning inom stadens bostadsbolag. RV

32 Nr 2012:9 av Eivor Karlsson (MP) om dålig ventilation och radonproblem i skolor. RIV

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

38 Bordlagda valärenden.

Mem. 2010:19, i vad avser val av fem nämndemän i Solna tingsrätt och elva nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:8, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:12, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:14, i vad avser val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:15, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:16, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:17, i vad avser val av ett ombud i Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).
Mem. 2011:19, i vad avser val av tre ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2012:1, i vad avser val av tre nämndemän i Solna tingsrätt och fyra nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2012:4, i vad avser val av ett ombud i Kommunförbundet Stockholms Län (KSL), en nämndeman i Solna tingsrätt, en ersättare i socialnämnden, en ledamot i idrottsnämnden, en ersättare till Mälardalsrådets rådsmöte och en ersättare i stadsdelsnämnd.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

39 Mem. 2012:5. Avsägelser och fyllnadsval.

40 Utl. 2012:51. Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2011 jämte granskningsrapporter avseende bolagen samt revisionsberättelse för kommunalförbund (bih. 2012:1).

Rotel I

41 Utl. 2012:36. Årsredovisning 2011 med uppföljning av budget för Stockholms stad.

Kommunstyrelsen: Avrapportering och avslut av Miljömiljarden, dnr 451-2489/2011. Kommunstyrelsen: Slutrapportering av klimatinvesteringsprogram 2007, dnr 432-2975/2006. Kommunstyrelsen: Förslag med anledning av inventering av kulturstöd, föreningsstöd och lokalstöd inom Stockholms stad, dnr 328-2396/2008. Kommunstyrelsen: Skrivelse om justerad tilldelning för äldreomsorgen för Bromma SDN, dnr 327-1961/2011.

Dnr 123-108/2012, 451-2489/2011, 432-2975/2006, 328-2396/2008, 327-1961/2011

42 Utl. 2012:37. Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 12 mars 2012.

Rotel I+V

43 Utl. 2012:38. Infrastruktur i Hjorthagen inom Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut. Förslag från exploateringsnämnden.

Rotel II

44 Utl. 2012:39. Renovering av Sergels Torgs tätskikt. Inriktningsbeslut för hela renoveringen samt genomförandebeslut för etapp 1.

45 Utl. 2012:40. Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader där arbetsfordon och/eller arbetsmaskiner ingår. Förslag från trafik- och renhållningsnämnden.

Rotel V

46 Utl. 2012:41. Begäran om gemensamt utträde ur överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskild boendeform i annan kommun inom länet. Förslag från äldrenämnden.

Rotel V+VII

47 Utl. 2012:42. Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år 2011. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 3 år 2011, äldreomsorg.

Rotel VII

48 Utl. 2012:43. Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012 - 2014. Förslag från socialnämnden.

BORDLAGDA MOTIONER

49 Utl. 2011:144. Främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare. Motion (2010:23) av Margareta Johansson och Ann-Margarethe Livh (båda V). RV

50 Utl. 2011:145. Framtagande av plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv. Motion (2011:28) av Tomas Rudin (S). RV

Dnr 334-639/2011 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

51 Utl. 2011:146. Nedgrävning av Essingeleden. Motion (2010:43) av Jari Visshed (S). RI

52 Utl. 2011:147. Stöd till invånarna i Gaza. Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

Dnr 333-437/2011 (bordlagd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Utl. 2011:149. Religionsutbildning är en kvarleva från statskyrkans tid och bör därmed avvecklas. Motion (2010:35) av Paul Lappalainen (MP). RIV

54 Utl. 2011:152. Satsning på ungdomar, fritid och nykterhet. Motion (2010:42) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S). RVII

55 Utl. 2011:153. Stopp för utförsäljning av Vällingby Centrum och lära av misstagen från utförsäljningen av Centrumkompaniet till Boultbee. Motion (2011:23) av Ann-Margarethe Livh och Mehdi Oguzsoy (båda V). RI

56 Utl. 2011:154. Bättre information om områdets namn vid båtpassage av våra strandområden. Motion (2010:26) av Malte Sigemalm (S). RII

57 Utl. 2011:155. Tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten. Motion (2011:12) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (V). RV

58 Utl. 2011:162. Omvandling av stadens kajer till gröna strövområden. Motion (2010:40) av Tomas Rudin (S). RI

59 Utl. 2011:163. Strategi mot främlingsfientlighet och rasism. Motion (2010:25) av Teres Lindberg (S). RII

60 Utl. 2011:164. Medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition av städer mot rasism. Motion (2010:27) av Paul Lappalainen (MP). RII

61 Utl. 2011:165. Europarådets rekommendationer för städers motverkande av rasism. Motion (2010:29) av Paul Lappalainen (MP). RII

62 Utl. 2011:166. Avsevärda förbättringar av rutiner i förskoleköken i ett Stockholm i världsklass. Motion (2010:3) av Malte Sigemalm (S). RIV

63 Utl. 2011:177. Industriprogram för Stockholm. Motion (2011:4) av Carin Jämtin (S). RI

64 Utl. 2011:178. Genomförande av jämställdhetsanalys och upprättande av ett jämställdhetsbokslut för att Stockholm ska bli jämställt. Motion (2011:36) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

65 Utl. 2011:179. Skolans roll i att stärka de nationella minoriteternas ställning i Stockholm. Motion (2008:45) av Roger Mogert (S). Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 11 oktober 2010. RIV

66 Utl. 2011:180. Utveckling av Jämför Service för skolorna i Stockholm. Motion (2011:37) av Jan Valeskog (S). RIV

67 Utl. 2012:11. Namn på plats eller gata uppkallad efter Elise Ottesen Jensen. Motion (2011:40) av Karin Hanqvist (S). RIII

68 Utl. 2012:12. Ett dokumenterat arbetssätt för att fler ska fullfölja sin gymnasieutbildning. Motion (2011:45) av Per Olsson (MP). RIV

69 Utl. 2012:13. Hemtjänsten. Motion (2011:34) av Mirja Räihä Järvinen (S). RV

70 Utl. 2012:14. Avgiften till familjerådgivning. Motion (2011:5) av Roger Mogert (S). RVII

71 Utl. 2012:20. Stadens ansvar för användandet av hela Stockholm vid lokalisering av förvaltningar. Motion (2011:14) av Karin Wanngård (S). RV

72 Utl. 2012:21. Internationellt språklyft inom äldreomsorgen. Motion (2011:30) av Christopher Ödmann (MP). RV

73 Utl. 2012:22. Levande förortscentrum. Motion (2011:32) av Ann-Margarethe Livh (V). RV

74 Utl. 2012:23. Nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden. Motion (2011:1) av Malte Sigemalm (S). RVIII

75 Utl. 2012:24. Inrättande av "offentliga ateljéer", ytor för gatukonst. Motion (2011:27) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S). RVIII

76 Utl. 2012:25. Minnesmärke/monument till minne av offren för den transatlantiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna. Motion (2011:39) av Awad Hersi (MP). RVIII

77 Utl. 2012:26. Kulturbussar. Motion (2011:46) av Ann Mari Engel (V). RVIII

78 Utl. 2012:27. Traineeprogram för Stockholms stad. Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP). RI

79 Utl. 2012:34. Teaterverksamhet i S:t Jacobi, Vällingby. Motion (2011:58) av Kaj Nordquist och Bengt Roxne (båda S). RVIII

NYA MOTIONER, Rotel I

80 Utl. 2012:44. Avskaffande av vårdnadsbidraget - fattigdomsfällan för kvinnor i förorter. Motion (2011:8) av Ann-Margarethe Livh (V).

81 Utl. 2012:45. Jämställd lönepolitik. Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V).

Rotel II

82 Utl. 2012:46. Tidigare insatser vid flyktingmottagande i Stockholms stad. Motion (2011:22) av Rebecca Adami (MP).

Rotel III

83 Utl. 2012:47. Uppkallande av en plats och en gata efter Sonja Kovalevsky. Motion (2011:74) av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S).

Rotel V

84 Utl. 2012:48. Ersättningsnivåer inom demensvården. Motion (2011:48) av Mirja Räihä (S).

85 Utl. 2012:49. Utevistelser för äldre. Motion (2011:49) av Katarina Luhr m.fl. (MP).

Rotel VII

86 Utl. 2012:50. Tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa. Motion (2011:7) av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S).

87 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av motioner

§2 Interpellation om åtgärder mot vräkning av barnfamiljer (nr2011:37)

Dnr 325-1797/2011

Eivor Karlsson (MP) hade lämnat in en interpellation om åtgärder mot vräkning av barnfamiljer.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet König Jerlmyr hänvisade till utdelat interpellationssvar --- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson, Jackie Nylander, borgarråden König Jerlmyr, Mogert och Larsson samt Jonas Eklund.

§4 Interpellation om otydliga miljökrav i stadens upphandling (nr2011:40)

Dnr 319-1800/2011

Jonas Eklund (MP) hade lämnat in en interpellation om otydliga miljökrav i stadens upphandling.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Jonas Eklund och borgarrådet Nordin.

§5 Interpellation om den uteblivna satsningen på Götgatan som fungerande gågata (nr2011:41)

Dnr 314-1908/2011

Ann Mari Engel (V) hade lämnat in en interpellation om den uteblivna sats­ningen på Götgatan som fungerande gågata.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Ann Mari Engel och borgarrådet Hamilton.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 och 58 för år 2011 samt nr 1, 2, 3, 4 och 5 för år 2012.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2012:6) av Salar Rashid (S) om ”Sovstäder”
Dnr 336-429/2012;

2. (2012:7) av Ann-Margarethe Livh (V) om varför inte all personal åter­anställs i verksamheten när entreprenör går i konkurs
Dnr 201-431/2012;

3. (2012:8) av Ann Mari Engel (V) om offentlighetsprincipens tillämpning inom stadens bostadsbolag
Dnr 016-432/2012;

4. (2012:9) av Eivor Karlsson (MP) om dålig ventilation och radonpro­blem i skolor
Dnr 322-434/2012.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Ungas möjlighet att få jobb

Borgarrådet Wanngård (S) ställde en fråga om ungas möjlighet att få jobb.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Wanngård och Hamilton.

Fråga nr 2. Avser borgarrådet att göra något för att minska mängden partiklar som förorsakar sjukdomar och dödsfall i Stockholm?

Åke Askensten (MP) ställde frågan: Avser borgarrådet att göra något för att minska mängden partiklar som förorsakar sjukdomar och dödsfall i Stockholm?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åke Askensten och borgarrådet Hamilton.


Fråga nr 3. Upprustning i Bredäng och Kärrtorp

Ann-Margarethe Livh (V) ställde en fråga om upprustning i Bredäng och Kärr­torp.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Margarethe Livh och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 4. Anställningstrygghet vid verksamhetsövergångar

Mirja Räihä (S) ställde en fråga om anställningstrygghet vid verksamhetsöver­gångar.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mirja Räihä och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 5. Hiv-smittade

Jackie Nylander (V) ställde en fråga om Hiv-smittade.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jackie Nylander och borgarrådet König Jerlmyr.

Fråga nr 6. Förskolan och vinstutdelning

Jan Valeskog (S) ställde en fråga om förskolan och vinstutdelning.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 7. Stadens uteblivna satsning på nationella minoriteter

Ann Mari Engel (V) ställde en fråga om stadens uteblivna satsning på nationella minoriteter.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Hamilton.


Fråga nr 8. Förskolans kvalitet

Karin Ehlin Kolk (S) ställde en fråga om förskolans kvalitet.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Ehlin Kolk och borgarrådet Edholm.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.55 – 18.00.

§9 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 28 februari 2012

Beslut (28 februari) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 16 januari) avseende Förslag till detaljplan för Slussen, Karl Johans Torg i stadsdelen Södermalm, Dnr 2005-08976-54. Mål nr 515-12. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast

Dnr 311-1960/2011

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 28 februari 2012

Beslut (28 februari) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 12 januari) avseende Förslag till detaljplan för Slussen, Karl Johans Torg i stadsdelen Södermalm, Dnr 2005-08976-54. Mål nr 727-12. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast

Dnr 311-1960/2011

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 12 mars 2012

Beslut (12 mars) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (12 december 2011) avseende Förslag till detaljplan för Slussen, Karl Johans Torg i stadsdelen Södermalm, Dnr 2005-08976-54. Förvaltningsrätten avvisar överkla­gandet.

Dnr 311-1960/2011


Mark- och miljödomstolens beslut

av den 14 mars 2012

Beslut (14 mars) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 9 februari) om förslag till detaljplan för fastigheten Sim­pan 55 i stadsdelen Långbro i Stockholms kommun.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Länsstyrelsen i Stockholms Läns beslut

av den 19 mars 2012

Beslut (19 mars) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (23 maj 2011) i fråga om Förslag till detaljplan för kvarteret Fredriksdal, Ham­marby Allé/Fredriksdalsgatan, i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen Dnr2007-36164-54.

Länsstyrelsen avvisar överklagandet.

Dnr 311-794/2011

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 21 mars 2012

Beslut (21 mars) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (28 november 2011) avseende AB Svenska Bostäders förvärv och överlåtelser av bostadsfastigheter i Hammarby Sjöstad, Kärrtorp och Bredäng.

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling.

Dnr 300-1744/2011

§10 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 4.

§11 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske tisdagen den 10april 2012 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Fyllnadsval (mem. 2010:19, mem. 8, 12, 14, 15, 16, 17 och 19 för år 2011 samt mem. 1 och 4 för år 2012)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2010:19, memorial 8, 12, 14, 15, 16, 17 och 19 för år 2011 samt mem. 1 och 4 för år 2012 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av fem nämndemän i Solna tingsrätt, 11nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2010:19), en nämndeman i Söder­törns tingsrätt (mem.2011:8), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2011:12), två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2011:14), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2011:15), en nämndeman i Solna tings­rätt, två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2011:16), en ersättare i Ens­kede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, en ersättare i Spånga-Tensta stadsdels­nämnd, en ersättare i Östermalms stadsdelsnämnd (mem. 2011:19), två nämn­demän i Solna tingsrätt, fyra nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2012:1), ett ombud i Kommunförbundet Stockholms Län (KSL), en nämndeman i Stock­holms tingsrätt, en nämndeman i Solna tingsrätt, en ersättare i socialnämnden, en ersättare till Mälardalsrådets rådsmöte (mem. 2012:4).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2011:17

i Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) för tiden till och med 2014:

till ombud: Åsa Jernberg (MP);

Memorial 2012:1

i Solna tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Guleed Abdi (S);

Memorial 2012:4

i idrottsnämnden för tiden till och med 2012:

till ledamot: Daniel Somos (M);

i Norrmalms stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ersättare: Manne Bergnehr (S).

§13 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2012:5)

Kommunstyrelsens memorial nr2012:5 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att


1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Rebecka Carlsson (MP) – ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Johan Knutz (FP) – ersättare i idrottsnämnden, Gabrielle Gjerswold (MP) – ledamot i exploaterings­nämnden – och förrätta i memorialet föreslagna val

2. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant

3. återta felaktigt beslut av den 12 mars 2012 om att utse Joar Horn (M) till nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2012:4).

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i exploateringsnämnden, en nämndeman i Stockholms tingsrätt, en nämndeman i Södertörns tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med 2012:

till ersättare: Belinda Hellberg (MP);

i idrottsnämnden för tiden till och med 2012:

till ersättare: Gulan Avci (FP);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Carolina Neuman (MP);

i Solna tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Zelal Ölcer (M);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndemän: Agneta Falck-Rodriguez (S), Gustav Sahlström (V).

§14 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2011 jämte granskningsrapporter avseende bolagen samt revisionsberät­telse för kommunalförbund (bih. 2012:1) (utl.2012:51)

Dnr 124-476/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:51 behandlades. Utlåtandet gäller revi­sionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2011 jämte granskningsrapporter avseende bolagen samt revisionsberättelse för kommunal­förbund.

Ordet innehades av revisor Bengt Akalla, ordförande i revisorsgrupp 1,

revisor Bengt Leijon, ordförande i revisorsgrupp 2 samt revisor Bosse Ringholm, ordförande i revisorsgrupp 3, angående revisionsberättelserna.


Beslut

Efter förslag från revisorerna beslutade kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Ansvarsfrihet beviljas för 2011 års verksamhet för kommunstyrelsen samt för kommittéer, beredningar och delegationer tillsatta av kommun­fullmäktige eller kommunstyrelsen.

2. Ansvarsfrihet beviljas för 2011 års verksamhet för facknämnderna ar­betsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, id­rottsnämnden, kulturnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälso­skyddsnämnden, revisorskollegiet, servicenämnden, skönhetsrådet, soci­alnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, utbildningsnämnden, valnämnden, äldrenämnden och överförmyndar­nämnden.

3. Ansvarsfrihet beviljas för 2011 års verksamhet för stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Häs­selby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby-Kista, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Södermalm, Älvsjö och Östermalm.

§15 Årsredovisning 2011 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Kommunstyrelsen: Slutrapportering av klimatinvesteringsprogram 2007, dnr 432-2975/2006

Kommunstyrelsen: Förslag med anledning av inventering av kulturstöd, föreningsstöd och lokalstöd inom Stockholms stad, dnr 328-2396/2008

Kommunstyrelsen: Skrivelse om justerad tilldelning för äldreomsorgen för Bromma SDN, dnr 327-1961/2011 (utl.2012:36)

Dnr 123-108/2012, 451-2489/2011, 432-2975/2006, 328-2396/2008, 327-1961/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:36 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om årsredovisning 2011 med uppföljning av budget för Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarråden Nordin, Wanngård, Helldén och Ankersjö, Mirja Räihä, Ann-Margarethe Livh, Karin Rågsjö, borgarrådet Hamilton, Erik Slottner, borgarrådet Edholm, Jan Valeskog, Måns Almqvist, Åsa Jernberg, Ann Mari Engel, Kajsa Stenfelt, Karin Ehlin Kolk och Inger Stark.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Jackie Nylander (V) i en ordningsfråga angående störande samtal i salen samt att socialborgarrådet ej fanns i salen.

Vidare yttrade sig Jonas Nilsson, Awad Hersi, Salar Rashid, borgarrådet Larsson, Marie Ljungberg Schött, Jackie Nylander, Mikael Magnusson, borgarrådet König Jerlmyr, Mehdi Oguzsoy, borgarrådet Kevius, Åke Askensten, Jari Visshed och Abebe Hailu.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S), borgarrådet Helldén (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) bifall till följande:

Att kommunfullmäktige beslutar återremittera beslutspunkterna 7-9 i kom­munstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för att i detalj redovisa hur de medel som nu föreslås tas ut från bolagen bidrar till tillkommande nya bo­stadsförsörjningsåtgärder.

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen i övrigt,

dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen i övrigt,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen innebärande bl.a. återremiss avseende punkt 16.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp borgarrådet Wanngårds (S), borgarrådet Helldéns (MP) och Ann-Margarethe Livhs (V) gemensamma återremissyrkande och kon­staterade att villkoren för minoritetsåterremiss var uppfyllda. Kommunfullmäk­tige hade härmed beslutat att återremittera beslutspunkterna 7-9.

Härefter tog ordföranden upp Ann-Margarethe Livhs (V) återremissyrkande av­seende beslutspunkt 16 i kommunstyrelsens förslag. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Slutligen tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag i övrigt varemot ställ­des borgarrådet Wanngårds (S), borgarrådet Helldéns (MP) och Ann-Margarethe Livhs (V) respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden be­slutade kommunfullmäktige utan omröstning bifalla kommunstyrelsens förslag i övrigt.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera beslutspunkterna nr 7, 8 och 9 för att i detalj redovisa hur de medel som nu föreslås tas ut från bolagen bidrar till tillkommande nya bostadsförsörjningsåtgärder samt att i övrigt besluta – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

1. Årsredovisning 2011 med uppföljning av budget för Stockholms stad godkänns.

2. Redovisade avsättningar om 620,0 mnkr godkänns.

3. Avsättning för Miljömiljarden om 39,6 mnkr upplöses då projektet är av­slutat.

4. Totalt 550,0 mnkr av resultatet reserveras för att disponeras till verksam­hetsutveckling med IT.

5. Totalt 50,0 mnkr av resultatet reserveras för att disponeras till framtida satsningar inom Vision Järva och Vision Söderort.

6. Nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag under 2011 godkänns med vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande,

bilaga 6 till utlåtandet.

10. Stadens ombud får i uppdrag att vid AB Fortum Värme Holding, samägt med Stockholms stad, bolagsstämma rösta om utdelning på totalt 400 mnkr, varav stadens andel är 200 mnkr.

11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genom centralupphandling besluta om förfrågningsunderlag, tilldelning av kontrakt, tecknande och löpande upp­datering av avtal med vald leverantör för ekonomisystem inom kommun­koncernen samt implementera upphandlat ekonomisystem.

12. Stadens bolag anmodas, genom Stockholms Stadshus AB, att lämna full-makt för att delta i upphandlingen och den kommande avtalsförvaltningen av koncerngemensamt ekonomisystem.

13. Finansiering för den del av upphandlingen som avser ett ekonomisystem för stadens nämnder sker genom disposition av de i eget kapital särskilt reserverade medlen för verksamhetsutveckling med IT. Finansieringen för den del av upphandlingen som avser stadens bolag finansieras av Stock­holms Stadshus AB.

14. Avrapportering och avslut av Miljömiljarden, dnr 451-2489/2011, god­känns med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänste­utlåtande, bilaga 8 till utlåtandet.

15. Slutrapportering av klimatinvesteringsprogram 2007, dnr 432-2975/2006, godkänns med hänvisning till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, bilaga 9 till utlåtandet.

16. Fastighetsnämndens revidering av inriktningsbeslut om 1 670 mnkr för Samverksanscentral och kontor inom Kristinebergs slott 11 m.fl. god­känns, bilaga 11 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

17. Fastighetsnämndens återrapportering av uppdraget att skapa en modell för avkastningsberäkning godkänns.

§16 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012 - 2015

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 12 mars 2012 (utl.2012:37)

Dnr 050-2895/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:37 behandlades. Utlåtandet gäller en mino­ritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 12 mars 2012 om kommunika­tionsprogram för Stockholms stad 2012 - 2015.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Ann Mari Engel, Elisabeth Brandt Ygeman, borgarrådet Helldén, Jonas Eklund, borgarrådet Sjöstedt, Åke Askensten och Leif Rönngren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Elisabeth Brandt Ygeman (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

1. Kommunikationsprogram för Stockholms stad, bilaga 2 till utlåtandet, fastställs att gälla för stadens nämnder och bolagsstyrelser från och med den 1 januari 2012 till och med 31 december 2015. Det ersätter i alla delar tidigare kommunikationspolicy, (Dnr 059-577/2006).

2. Nyckeltalen ”Andelen medarbetare som har en positiv attityd till visio­nen” stryks ur Mål för kommunikationen 2012-2015 (bilaga 2, del 2 till utlåtandet).

3. Som svar på kommunfullmäktiges återremiss hänvisas till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

4. Nämnder och bolagsstyrelser ska implementera kommunikationsprogram­met och agera för att nå de långsiktiga målen.

§17 Infrastruktur i Hjorthagen inom Norra Djurgårdsstaden

Genomförandebeslut

Förslag från exploateringsnämnden (utl.2012:38)

Dnr 302-2601/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:38 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från exploateringsnämnden om genomförandebeslut av infrastruktur i Hjorthagen inom Norra Djurgårdsstaden.

Ordet innehades av Åke Askensten och borgarrådet Larsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom Hjort­hagen 1:1 och 1:3 omfattande investeringsutgifter om 380 mnkr. Utgifterna för 2012 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2013.

§18 Renovering av Sergels Torgs tätskikt

Inriktningsbeslut för hela renoveringen samt genomförandebeslut för etapp1 (utl.2012:39)

Dnr 314-2155/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:39 behandlades. Utlåtandet gäller ett in­riktningsbeslut för hela renoveringen av Sergels Torgs tätskikt samt genomfö­randebeslut för etapp 1.

Ordet innehades av borgarråden Helldén och Hamilton.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Inriktningen för fortsatt arbete med renovering av Sergels Torgs tätskikt, till en beräknad totalutgift om 1400 miljoner kronor, godkänns i enlighet med trafik- och renhållningsnämndens förslag med beaktande av vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

2. Trafik- och renhållningsnämnden får för år 2012 inom ramen för sin inve­steringsbudget inrymma investeringsutgifter om 35,0 miljoner kronor för fortsatt utredningsarbete avseende renoveringsarbeten av Sergels Torgs tätskikt.

3. Trafik- och renhållningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och exploate­ringsnämnden ges i uppdrag att i samband med planeringen för tätskikts­renoveringen utreda möjligheterna att genomföra etapp 2 av ombyggna­den av Sergelgången.

§19 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader där arbetsfor­don och/eller arbetsmaskiner ingår

Förslag från trafik- och renhållningsnämnden (utl.2012:40)

Dnr 319-2593/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:40 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från trafik- och renhållningsnämnden om gemensamma miljökrav vid upp­handling av entreprenader där arbetsfordon och/eller arbetsmaskiner ingår.

Ordet innehades av Katarina Luhr, Kajsa Stenfelt, Malte Sigemalm och borgar­rådet Hamilton.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Katarina Luhr (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Kajsa Stenfelt (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

1. Gemensamma miljökrav vid upphandlingar av entreprenader och tjänster där arbetsfordon och/eller arbetsmaskiner ingår inom stadens nämnder godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge stadens alla bolagsstyrelser i uppdrag att godkänna Gemensamma miljökrav vid upphandlingar av ent­reprenader och tjänster där arbetsfordon och/eller arbetsmaskiner ingår, bilaga 2 till utlåtandet.

3. Trafik- och renhållningsnämnden medges rätt att genomföra smärre revi­deringar i miljökraven för att följa teknikutvecklingen.

§20 Begäran om gemensamt utträde ur överenskommelsen om bibehållet kost­nadsansvar vid flyttning till särskild boendeform i annan kommun inom länet

Förslag från äldrenämnden (utl.2012:41)

Dnr 327-117/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:41 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från äldrenämnden av begäran om gemensamt utträde ur överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskild boendeform i annan kommun inom länet.

Ordet innehades av borgarrådet Mogert, Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Larsson samt Leif Rönngren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå Kommunförbundet Stockholms län att ta upp frågan om en för kommunerna gemensam uppsägning av överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskild boendeform i annan kommun inom länet, utlåtande 2002:83 RVI (Dnr1052/02).

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, för det fall det inte blir en för kommu­nerna gemensam uppsägning, säga upp överenskommelsen för Stock­holms stads del.

§21 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år 2011

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 3 år 2011, äldreomsorg (utl.2012:42)

Dnr 325-2363/2011, 327-118/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:42 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år 2011 och dels ett ärende om Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 3 år 2011, äldreomsorg.

Ordet innehades av borgarrådet König Jerlmyr, Karin Rågsjö, Eivor Karlsson, Kaj Nordquist samt borgarrådet Larsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

1. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda gynnande beslut en­ligt 9 § och rapportering enligt 28 f § LSS samt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 3 år 2011, godkänns.

2. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 3 år 2011, äldreomsorg, godkänns.

§22 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga kommunsty­rel­sens utlåtande nr 2012:43.

§23 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 144, 145, 146, 147, 149, 152, 153, 154, 155, 162, 163, 164, 165, 166, 177, 178, 179 och 180 för år 2011 samt nr11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 och 34 för år 2012.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 44, 45, 46, 47, 48, 49 och 50 för år 2012.

§24 Motioner

Under tiden 13 mars – 2 april 2012 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2012:12) av Emilia Hagberg m.fl. (MP) om barns rätt till en giftfri vardag – inför miljödiplomering för giftfria skolor
Dnr 322-444/2012;

2. (2012:13) av Åke Askensten (MP) om ersättande av slogan ”The Capi­tal of Scandinavia”
Dnr 050-509/2012;

3. (2012:14) av Karin Wanngård (S) om genusanalys av stadens budget
Dnr 334-562/2012;

4. (2012:15) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S) om en trygghetskarta för Stockholm
Dnr 319-563/2012;

5. (2012:16) av Jan Valeskog och Kaj Nordquist (båda S) om byggna­tion och upprustning av Nälstaskolan i Vällingby
Dnr 322-564/2012;

6. (2012:17) av Jan Valeskog (S) om krav på ändrade byggregler så att energieffektivitet både mäts i tillförs energi och hur energin till fastig­heten produceras
Dnr 315-565/2012;

7. (2012:18) av Emilia Bjuggren och Gunnar Sandell (båda S) om ett friskare Stockholm
Dnr 329-566/2012;

8. (2012:19) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V) om finansiering av byggandet av bostäder och upprustning av stadens miljonprogram
Dnr 316-567/2012;

9. (2012:20) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V) om jour- och familjehem i kommunal regi
Dnr 325-568/2012.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.08.