Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2018-11-13

Sammanträde 2018-11-13

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/34/2018
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2018-11-06 - publiceras senare
c) Protokoll arkivutskottet 2018-11-07 - utgår
d) Kulturdirektörens beslut enligt delegation
e) Kulturförvaltningens månadsrapport oktober - publiceras senare
f) Stadsarkivets månadsrapport oktober

4 Färdplan för ett Stockholm för alla - en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Kulturförvaltningens svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Färdplan för ett Stockholm för alla - en rapport från kommissionen för ett hållbart Stockholm. Stadsarkivets svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Redogörelse av förutsättningarna för kulturnämnden att återinträda i stiftelser

7 Nedläggning av snubbelstenar i Stockholm till minne av förintelsens offer. Svar på skrivelse från Forum för levande historia m.fl.

8 Val av ordförande och vice ordförande i arkivutskottet för tiden från och med den 13 november 2018 till och med den 31 december 2018

9 Val av ordförande och vice ordförande i kulturmiljöutskottet för tiden från och med den 13 november 2018 till och med den 31 december 2018

10 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§4 Färdplan för ett Stockholm för alla - en rapport från kommissionen för ett hållbart Stockholm. Kulturförvaltningens svar på remiss från kommunstyrelsen

§5 Färdplan för ett Stockholm för alla - en rapport från kommissionen för ett hållbart Stockholm. Stadsarkivets svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Nedläggning av snubbelstenar i Stockholm till minne av förintelsens offer. Svar på skrivelse från Forum för levande historia med flera

§8 Val av ordförande och vice ordförande i arkivutskottet för tiden från och med den 13 november 2018 till och med den 31 december 2018

§9 Val av ordförande och vice ordförande i kulturmiljöutskottet för tiden från och med den 13 november 2018 till och med den 31 december 2018

§10 Information och övriga frågor