Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2015-11-17

Sammanträde 2015-11-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

Innan sammanträdet hålls nämndens årliga möte med rådet för funktionshinderfrågor, ca kl. Läs mer...16.30-17.00.

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Sammanträdestider 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd)

8 Nedskrivning av kundfordringar från år 2014 (Verksamhetsstöd)

10 Yttrande till mark- och miljödomstolen angående överklagan av länsstyrelsens beslut, mål nr 1524-15 (Hälsoskydd)

11 Överklagande av beslut från länsstyrelsen om att återförvisa olägenhetsärende till miljö- och hälsoskyddsnämnden Överklagande av beslut från länsstyrelsen 2015-10-23, länsstyrelsens beteckning 5051-23772-2015 (Hälsoskydd)

12 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 16741-14 gällande överklagande av föreläggande mot Arla Foods AB om åtgärder av märkningsbrister enligt livsmedelslagen (Livsmedelskontrollen)

13 Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 10456-15 gällande överklagande av förbud mot utsläppande av kosttillskott (Livsmedelskontrollen)

14 Remiss av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse (rapport 2015:34) Remiss från kommunstyrelsen, dnr 123-1529/2015 (Plan och miljö)

15 Förslag till program för östra delen av Hagastaden (Norrtull) Remiss från stadsbyggnadsnämnden, SDp 2014-14026 (Plan och miljö)

16 Motion av Lars Jilmstad (M) om laddstolpar (Plan och miljö)

17 Lokaliseringsutredning - Utbyggnad av tunnelbanan på sträckan Odenplan till Arenastaden. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Plan och miljö)

18 Medverkan vid BuildingEnergy 16 (Plan och miljö)

19 Resa till Singapore (Plan och miljö)

20 Building Sustainability, SGBC 2016 (Plan och miljö)

21 Avgifter i livsmedelskontrollen - Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1442/2015 (Livsmedelskontrollen)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Sammanträdestider 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Dnr 2015-15492

§8 Nedskrivning av kundfordringar från år 2014, Dnr 2015-16276

§10 Yttrande till mark- och miljödomstolen angående överklagan av länsstyrelsens beslut, mål nr 1524-15, Dnr 2012-2277

§11 Överklagande av beslut från länsstyrelsen om att återförvisa olägenhetsärende till miljö- och hälsoskyddsnämnden Överklagande av beslut från länsstyrelsen 2015-10-23, länsstyrelsens beteckning 5051-23772-2015, Dnr 2011-8588

§12 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 16741-14 gällande överklagande av föreläggande mot Arla Foods AB om åtgärder av märkningsbrister enligt livsmedelslagen, Dnr 2012-13765

§13 Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 10456-15 gällande överklagande av förbud mot utsläppande av kosttillskott, Dnr 2015-922

§14 Remiss av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse (rapport 2015:34) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2015-015612

§15 Förslag till program för östra delen av Hagastaden (Norrtull) Remiss från stadsbyggnadsnämnden, SDp 2014-14026, Dnr 2014-13874

§16 Motion av Lars Jilmstad (M) om laddstolpar, Dnr 2015-15938

§17 Lokaliseringsutredning - Utbyggnad av tunnelbanan på sträckan Odenplan till Arenastaden. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2015-015294

§18 Medverkan vid BuildingEnergy 16, Dnr 2015-16331

§19 Resa till Singapore, Dnr 2015-16453

§20 Building Sustainability, SGBC 2016, Dnr 2015-16239

§21 Avgifter i livsmedelskontrollen - Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering. Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2015-14910

§22 Förvaltningschefens information