Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2016-02-02

Sammanträde 2016-02-02

Datum
Klockan
17:00
Plats
Piperska muren, Scheelegatan 14

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

8 Stockholms miljöprogram 2016-2019. Remiss från kommunstyrelsen, KS 303-1200/2014 (Verksamhetsstöd)

9 Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond. Remiss från kommunstyrelsen, KS 173-968/2015 (Verksamhetsstöd)

10 Ge kommunerna verktyg för ett tryggt och snyggt offentligt rum, motion (2015:59) av Anna König Jerlmyr (M) och Cecilia Brinck (M) Remiss från kommunstyrelsen, KS 106-1381/2015 (Verksamhetsstöd)

11 Utvärdering av feriejobb för unga Remiss från kommunstyrelsen, KS 149-1952/2015 (Verksamhetsstöd)

12 Förbud gällande avfallshanteringen på Restaurang Prinsen, Wienerkonditoriet och Zink Grill; yttrande till länsstyrelsen angående överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut, beteckning 5051-43419-2015, 5051-43453-2015 och 5051-241-2016 (Hälsoskydd)

13 Utred möjligheten till bad i Hammarby sjöstad - motion av Hanna Gerdes och Anne-Lie Elfvén (båda FP) Remiss från kommunstyrelsen, dnr: 106-1597/2015 (Hälsoskydd)

14 Rapport från tillsyn av kosmetiska produkter 2014-2015 (Hälsoskydd)

15 Enklare byggregler - motion (2015:69) av Anna König Jerlmyr (M) Remiss från kommunstyrelsen dnr 110-1569/2015 (Plan och miljö)

16 Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar i stadens planer och program Remiss från Stadsrevisionen dnr 3.1.3-171/2015 (Plan och miljö)

17 Inbjudan till samråd för planprogram för Slakthusområdet i stadsdelen Johanneshov Remiss från stadsbyggnadsnämnden dnr 2010-20437 (Plan och miljö)

18 Samråd om program för Solvalla Remiss från stadsbyggnadsnämnden SDp 2012-17035-53 (Plan och miljö)

19 Energicentrums verksamhetsrapport 2015 (Plan och miljö)

20 Ansökan om deltagande i URBACT III fas 2 (Plan och miljö)

21 Förbud mot försäljning och produktion av livsmedel samt föreläggande om att redovisa spårbarhet (Livsmedelskontrollen)

22 Förbud mot försäljning och produktion av livsmedel samt föreläggande om att redovisa spårbarhet (Livsmedelskontrollen)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§8 Stockholms miljöprogram 2016-2019. Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2015-17533

§9 Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond. Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2015-17509

§10 Ge kommunerna verktyg för ett tryggt och snyggt offentligt rum, motion (2015:59) av Anna König Jerlmyr (M) och Cecilia Brinck (M). Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2015-17006

§11 Utvärdering av feriejobb för unga. Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2015-18320

§12 Förbud gällande avfallshanteringen på Restaurang Prinsen, Wienerkonditoriet och Zink Grill; yttrande till länsstyrelsen angående överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut, beteckning 5051­43419-2015, 5051­43453-2015 och 5051-241-2016, Dnr 2015-16725, 2015-16729, 2015-16693

§13 Utred möjligheten till bad i Hammarby sjöstad - motion av Hanna Gerdes och Anne-Lie Elfvén (båda FP). Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2015-17710

§14 Rapport från tillsyn av kosmetiska produkter 2014-2015, Dnr 2015-18684

§15 Enklare byggregler - motion (2015:69) av Anna König Jerlmyr (M). Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2015-17584

§16 Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar i stadens planer och program. Remiss från Stadsrevisionen, Dnr 2015-17488

§17 Inbjudan till samråd för planprogram för Slakthusområdet i stadsdelen Johanneshov. Remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr 2012-3587

§18 Samråd om program för Solvalla. Remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr 2015-18253

§19 Energicentrums verksamhetsrapport 2015, Dnr 2015-17086

§20 Ansökan om deltagande i URBACT III fas 2, Dnr 2016-546

§24 Förvaltningschefens information