Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2016-09-20

Sammanträde 2016-09-20

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 5/2016 och 6/2016

7 Tertialrapport 2 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd)

8 Ändring av delegationsordningen 2016 (Verksamhetsstöd)

9 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15) Remiss från kommunstyrelsen, dnr. 110-1212/2016 (Verksamhetsstöd)

10 Internationell strategi för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen, dnr. 171-482/2016 (Verksamhetsstöd)

11 Stockholms stads program för evenemang Remiss från kommunstyrelsen, dnr 171-1710/2015 (Hälsoskydd)

12 Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll Remiss från Livsmedelsverket, dnr 2015/8185 (Livsmedelskontrollen)

13 Remiss av betänkandet En Trygg Dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) Remiss från kommunstyrelsen dnr 110-1158/2016 (Livsmedelskontrollen)

14 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (Plan och miljö + Tk + Expl + Sbk + Östermalms stdf + Stockholms Hamn AB + Stockholm Vatten AB)

15 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Remiss från Kommunstyrelsen KS 171-908-2016 (Plan och miljö)

16 Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040 Remiss från Kommunstyrelsen KS Dnr 134-175/2015 (Plan och miljö)

17 Framtagande av riktlinjer vid upphandling av entreprenadmaskintjänster - nytt gemensamt projekt inom Scandinavian Green Public Procurement Alliance (Plan och miljö)

18 Rapportering av energianvändning och växthusgasutsläpp 2016 (Plan och miljö)

19 Vem kör i Stockholms innerstad? Redovisning av konsultrapport (Plan och miljö)

20 Årlig tillsynsrapport för energianläggningar 2015 (Plan och miljö)

21 Naturvårdsstrategiskt program för biologisk mångfald, Göteborgs stad Remiss från miljö- och klimatnämnden i Göteborgs stad (Plan och miljö)

22 Smartare Miljödata - Avrop via stadens ramavtal för anpassning och utveckling (Miljöanalys)

23 Revision av Programområde Luft inom den nationella miljöövervakningen Remiss från Naturvårdsverket dnr NV-01979-15 (SLB-analys)

24 Utvärdering av dubbdäckförbud på Kungsgatan och Fleminggatan (SLB-analys)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§8 Ändring av delegationsordningen 2016, Dnr 2016-13442

§9 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-11473

§10 Internationell strategi för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-10151

§11 Stockholms stads program för evenemang Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-12779

§12 Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll Remiss från Livsmedelsverket, dnr 2015-8185, Dnr 2016-9194

§13 Remiss av betänkandet En Trygg Dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-10870

§14 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden, Dnr 2016-6552

§15 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-9928

§16 Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-9423

§17 Framtagande av riktlinjer vid upphandling av entreprenadmaskintjänster ­ nytt gemensamt projekt inom Scandinavian Green Public Procurement Alliance, Dnr 2016-12731

§18 Rapportering av energianvändning och växthusgasutsläpp 2016, Dnr 2016-12427

§19 Vem kör i Stockholms innerstad? Redovisning av konsultrapport, Dnr 2015-016705

§20 Årlig tillsynsrapport för energianläggningar 2015, Dnr 2016-8163

§21 Naturvårdsstrategiskt program för biologisk mångfald, Göteborgs stad Remiss från miljö- och klimatnämnden i Göteborgs stad, Dnr 2016-10611

§22 Smartare Miljödata - Avrop via stadens ramavtal för anpassning och utveckling, Dnr 2016-13233

§23 Revision av Programområde Luft inom den nationella miljöövervakningen Remiss från Naturvårdsverket dnr NV-01979-15, Dnr 2016-10848

§24 Utvärdering av dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Fleminggatan, Dnr 2016-13185

§26 Förvaltningschefens information