Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2017-12-12

Sammanträde 2017-12-12

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor - inget protokoll finns att anmäla vid detta sammanträde

8 Ombyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7 Genomförandebeslut (Verksamhetsstöd + Fsk + Explk + Sbk + Tk)

9 Riktlinjer för miljö- och hälsoskyddsnämndens EU-policyarbete (Verksamhetsstöd)

10 Svar på remiss Marknadskontrollmyndigheter - befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69) Remiss från kommunstyrelsen, dnr: 110-1631/2017 (Verksamhetsstöd)

11 Överklagande av beslut att inrätta värmepumpsanläggning på fastigheten Nyckelblomstret 12 Yttrande till länsstyrelsen - lst dnr 44011-2015 (Hälsoskydd)

12 Projektrapport - Buller från fasta installationer i förskolor 2017 (Hälsoskydd)

13 Statskontorets rapport - Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9). Remiss från kommunstyrelsen (Livsmedelskontrollen)

14 Stockholms biogasbehov 2040 Redovisning av konsultrapport (Plan och miljö)

15 Miljöprogrammet - Hållbar energianvändning. Revisionsrapport nr 9/2017 Remiss från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-94/2017 (Plan och miljö)

17 Anmälan om ändring av C-verksamhet, Södersjukhusets helikopterflygplats (Plan och miljö)

18 Åtgärdsplan Teknikskifte inom vägtrafiken till 2020. Redovisning av uppdrag (Plan och miljö + Tk)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§8 Ombyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7 Genomförandebeslut, Dnr 2016-16496

§9 Riktlinjer för miljö- och hälsoskyddsnämndens EU-policyarbete, Dnr 2017-16579

§10 Svar på remiss Marknadskontrollmyndigheter - befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-15545

§11 Överklagande av beslut att inrätta värmepumpsanläggning på fastigheten Nyckelblomstret 12 Yttrande till länsstyrelsen ­ lst dnr 44011-2015, Dnr 2015-14475

§12 Projektrapport - Buller från fasta installationer i förskolor 2017, Dnr 2017-16557

§13 Statskontorets rapport - Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9). Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-16258

§14 Stockholms biogasbehov 2040 Redovisning av konsultrapport, Dnr 2017-16508

§15 Miljöprogrammet - Hållbar energianvändning. Revisionsrapport nr 9/2017 Remiss från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-94/2017, Dnr 2017-16459

§17 Anmälan om ändring av C-verksamhet, Södersjukhusets helikopterflygplats, Dnr 2017-14888

§18 Åtgärdsplan Teknikskifte inom vägtrafiken till 2020. Redovisning av uppdrag, Dnr 2017-13349

§20 Förvaltningschefens information