Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-12-18

Sammanträde 2018-12-18

Datum
Klockan
17:30
Plats
Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

Allmänhetens frågestund klockan 18.00-18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor oc Läs mer...h diskutera
med politikerna i stadsdelsnämnden. Frågestunden inleds med information från Åsa Edlund om hembesöksprogrammet.

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

4 Information om inkommen utredning enligt patientsäkerhetslagen (lex Maria), enskild regi

5 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

7 Inkomna medborgarförslag

8 Månadsrapport till nämnden december 2018

Dnr 1.2.1.-607-2018 (Obs! Sent utskick.)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ny fristående förskola på Kista Äng

Genomförandeärende
Dnr 2.6.-429-2017

10 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm om laglighetsprövning enligt kommunallagen

11:a Fördelning av bidrag till föreningar 2019 - Vasalund IF

11:b Fördelning av bidrag till föreningar 2019 - Greater Jalalabad Association, Sweden

Dnr 5.4.-496-2018
(Obs! Sent utskick.)

11:c Fördelning av bidrag till föreningar 2019 - Naturskyddsföreningen

Dnr 5.4.-502-2018
(Obs! Sent utskick.)

11:d Fördelning av bidrag till föreningar 2019 - Akropol basket

Dnr 5.4.-534-2018
(Obs! Sent utskick.)

11:e Fördelning av bidrag till föreningar 2019 - Shanta idrottsförening

Dnr 5.4.-531-2018
(Obs! Sent utskick.)

11:f Fördelning av bidrag till föreningar 2019 - ABF Stockholm och Ung Gemenskap

Dnr 5.4.-542-2018
(Obs! Sent utskick.)

11:g Fördelning av bidrag till föreningar 2019 - Verdandi

11:h Fördelning av bidrag till föreningar 2019 - Norra Järva Scoutkår

Dnr 5.4.-539-2018
(Obs! Sent utskick.)

11:i Fördelning av bidrag till föreningar 2019 - AIF Kista

Dnr 5.4.-541-2018
(Obs! Sent utskick.)

11:j Fördelning av bidrag till föreningar 2019 - Svensk-Grekiska föreningen i Norra Stockholm

Dnr 5.4.-543-2018
(Obs! Sent utskick.)

11:k Fördelning av bidrag till föreningar 2019 - Somaliska Minoritets kvinnor och barn förening

Dnr 5.4.-545-2018
(Obs! Sent utskick.)

11:l Fördelning av bidrag till föreningar 2019 - Svensk-Grekiska Kvinnoföreningen i Rinkeby

Dnr 5.4.-544-2018
(Obs! Sent utskick.)

11:m Fördelning av bidrag till föreningar 2019 - Eritreanska föreningen i Husby, Kista och Akalla

Dnr 5.4.-503-2018
(Obs! Sent utskick.)

11:n Fördelning av bidrag till föreningar 2019 - Husby Fotbolls Förening

Dnr 5.4.-538-2018
(Obs! Sent utskick.)

11:o Fördelning av bidrag till föreningar - sammanställning

Dnr 5.4.-618-2018
(Obs! Sent utskick.)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Förordnande att begära handräckning enligt 43 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

13 Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen till Kista vård- och omsorgsboende samt Rinkeby vård- och omsorgsboende

Remissärenden

14 Betänkande "Nya regler om faderskap och föräldraskap" SOU 2018:68

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-485-2018

Anmälningsärenden

15 Brukarundersökning inom funktionsnedsättning

16 Brukarundersökning inom socialpsykiatri

17 Brukarundersökning inom äldreomsorgen i Rinkeby-Kista 2018

18 Markanvisning för bostäder och handel i Akalla

19 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

22 Konferenser och utbildningar

23 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

24 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

25 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

26 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§4 Information om inkommen utredning enligt patientsäkerhetslagen

§5 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§7 Inkomna medborgarförslag

§8 Månadsrapport till nämnden i december 2018

§9 Ny fristående förskola på Kista Äng

§10 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm om laglighetsprövning

§11:a Fördelning av bidrag till föreningar 2019 ­- Vasalund IF

§11:b Fördelning av bidrag till föreningar 2019 -­ Greater Jalalabad Association, Sweden

§11:c Fördelning av bidrag till föreningar 2019 -­ Naturskyddsföreningen

§11:d Fördelning av bidrag till föreningar 2019 ­- Akropol basket

§11:e Fördelning av bidrag till föreningar 2019 ­- Shanta idrottsförening

§11:f Fördelning av bidrag till föreningar 2019 -­ ABF Stockholm och Ung Gemenskap

§11:g Fördelning av bidrag till föreningar 2019 -­ Verdandi

§11:h Fördelning av bidrag till föreningar 2019 ­- Norra Järva Scoutkår

§11:i Fördelning av bidrag till föreningar 2019 ­- AIF Kista

§11:j Fördelning av bidrag till föreningar 2019 ­- Svensk-Grekiska föreningen i Norra Stockholm

§11:k Fördelning av bidrag till föreningar 2019 ­- Somaliska Minoritets kvinnor och barn förening

§11:l Fördelning av bidrag till föreningar 2019 ­- Svensk-Grekiska Kvinnoföreningen i Rinkeby

§11:m Fördelning av bidrag till föreningar 2019 -­ Eritreanska föreningen i Husby, Kista och Akalla

§11:n Fördelning av bidrag till föreningar 2019 ­- Husby Fotbolls Förening

§11:o Fördelning av bidrag till föreningar -­ sammanställning

§12 Förordnande att begära handräckning enligt 43 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§13 Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen till Kista vård- och omsorgsboende samt Rinkeby vård- och omsorgsboende

§14 Betänkande "Nya regler om faderskap och föräldraskap" SOU 2018:68 Svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Brukarundersökning inom funktionsnedsättning

§16 Brukarundersökning inom socialpsykiatri

§17 Brukarundersökning inom äldreomsorgen i Rinkeby-Kista 2018

§18 Markanvisning för bostäder och handel i Akalla

§19 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§22 Konferenser och utbildningar

§23 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

§24 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

§25 Anmälan av delegationsbeslut

§26 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.