Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2014-03-25

Sammanträde 2014-03-25

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Fossilbränsleoberoende organisation 2030

4 Ändringar i reglemente för servicenämnden och instruktionen för stadsledningskontoret

5 Förlängning av hyresavtal

8 Anmälan av inkomna skrivelser och protokoll

Övrigt

9 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§4 Ändringar i reglemente för servicenämnden och instruktionen för stadsledningskontoret Remiss från Kommunstyrelsen Dnr 1.1.5-126/2014

§5 Förlängning av hyresavtal Dnr 2.4.1-185/2014

§8 Anmälan av inkomna skrivelser och protokoll

§9 Förvaltningschefens information

§10 Frågor från nämnden