Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2014-08-26

Sammanträde 2014-08-26

Datum
Klockan
08:30
Plats
Edvard Griegsgången 9, Husby

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Förslag till reviderad vision 2030 - ett Stockholm i världsklass

Anmälningsärenden

5 Ekonomisk uppföljning per den sista maj

7 Anmälan av anskaffningar under perioden 2014-01-01 - 2014-07-31

Utsändes ej
Dnr 2.3.2-274/2014
Finns i pärm på bordet

8 Inkomna skrivelser och protokoll m.m

Övrigt

9 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (198 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§5 Ekonomisk uppföljning per den sista maj 2014

§7 Anmälan av anskaffningar under perioden 2014-01-01 ­ 2014-07-31 Dnr 2.3.2-274/2014

§8 Inkomna skrivelser och protokoll m.m.

§9 Förvaltningschefens information

§10 Frågor från nämnden