Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2018-04-17

Sammanträde 2018-04-17

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Underlag för budget 2019 med inriktning för 2020 och 2021

4 Tjänsteutlåtande - Säkerställandet att stadens alla elevers kan ta sig till skolan. Dnr: 1.1.5-190/2018

Anmälningsärenden

6 Förvaltningsgruppens protokoll 2018-04-10

7 Anmälan av ekonomisk månadsrapport

Övrigt

8 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§3 Underlag för budget 2019 med inriktning för 2020 och 2021 Dnr 1.3.1-180/2018

§4 Svar på skrivelse angående avtal om persontransporter från Henrik Sjölander (m) m.fl. Dnr 1.1.5-190/2018

§6 Förvaltningsgruppens protokoll 2018-04-10 Dnr 1.2.1-83/2018

§7 Anmälan av ekonomisk månadsrapport Dnr 1.3.2-191/2018

§8 Förvaltningschefens information

§9 Frågor från nämnden