Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-04-24

Sammanträde 2014-04-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skärholmens medborgarkontor, Bodholmsplan 2

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2014-03-27, öppna delen

Medborgarförslag

4 Inkommet medborgarförslag: Byt namn på Mälarhöjdsbadet, dnr 1.2.4/352-2014

Beslutsärenden

5 Månadsrapport per mars, dnr 1.2.1/428-2014

6 Stadsodling i Skärholmens stadsdelsnämndsområde, dnr 3.2/108-2014

Remissärenden

7 Motion (2014:5) om mätning av diskriminering på Stockholms krogar, dnr 1.5.1/139-2014

8 Strategi för ökad cykling i Stockholms stad, dnr 1.5.3/113-2014

9 Förslag till Kajstrategi för Stockholms hamnar, dnr 1.5.1/345-2014

10 Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019, dnr 1.5.1/011-2014

11 Remiss om kommunstyrelsen ska genomföra en detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt fatta beslut om nyttjande av den andra optionsperioden alternativt genomföra en ny upphandling, dnr 1.5.1/115-2014

Anmälningsärenden

12 Patientsäkerhetsberättelser 2013 för äldreomsorgen och socialpsykiatrins särskilda boenden, dnr 1.2/101-2014

13 Angående ansökan om tillstånd för att uppföra nya byggnader och anordningar för båtsporten vid Sätra varv, dnr 1.5.3/369-2014

14 Vägledning kiosker, dnr 1.5.3/381-2014

15 Så tycker företagen 2013

16 Revisionsplan 2014, dnr 1.6/391-2014

17 Anmälan av delegationsbeslut: Inbjudan till gemensam upphandling av tryckta och inlästa medier inriktade på lärande och pedagogik, dnr 2.2.2/380-2014

18 Anmälan av delegationsbeslut: Inbjudan till gemensam upphandling - Översättningstjänster till finska språket, dnr 2.2.2/385-2014

19 Anmälan av delegationsbeslut: Inbjudan till gemensam upphandling - Inbjudan till gemensam upphandling Servicedesk för Skolplattform Stockholm 2014, dnr 2.2.2/379-2014

19:A Anmälan av delegationsbeslut: Inbjudan till gemensam upphandling - Webbaserade informationstjänster, dnr 2.2.2/394-2014

20 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

a. Protokoll från Gruppledarmöte 2014-03-27
b. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2014-03-19
c. Protokoll från Pensionärsrådet 2014-03-20
d. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2014-04-16 Dukas till sammanträdet

21 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Balanslista uppdrag SDN 5/2014-04-24, dnr 1.2.1/012-2014

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (279 kb)

§14 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§15 Godkännande av dagordning

§16 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2014-03-27, öppna delen

§17 Byt namn på Mälarhöjdsbadet

§19 Stadsodling i Skärholmens stadsdelsnämndsområde

§20 Motion (2014:5) om mätning av diskriminering på Stockholms krogar

§24 Remiss om kommunstyrelsen ska genomföra en detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt fatta beslut om nyttjande av den andra optionsperioden alternativt genomföra en ny upphandling

§25 Patientsäkerhetsberättelser 2013 för äldreomsorgens och socialpsykiatrins särskilda boenden

§26 Angående ansökan om tillstånd för att uppföra nya byggnader och anordningar för båtsporten vid Sätra varv

§28 Så tycker företagen 2013

§29 Revisionsplan 2014

§31 Anmälan av delegationsbeslut

§32 Anmälan av delegationsbeslut

§33 Anmälan av delegationsbeslut

§35 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§36 Balanslista uppdrag SDN 5/2014-04-24