Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-02-12

Sammanträde 2015-02-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2/2015-01-29, öppna delen

5 Verksamhetsberättelse 2014 för medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS), dnr 1.1/003-2015

Remissärenden

8 Gångplan för Stockholm, dnr 1.5.3/1318-2014

Anmälningsärenden

9 Anmälan om patientsäkerhetsberättelser 2014 för äldreomsorgens och socialpsykiatrins särskilda boenden, dnr 1.2/004-2015

10 Protokoll

a. Protokoll från Gruppledarmöte 2015-01-29
Dukas

11 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Balanslista uppdrag SDN 3/2015-02-12, dnr 1.2.1/001-2015

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (217 kb)

§11 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§12 Godkännande av dagordning

§13 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2015-01-29, öppna delen

§15 Verksamhetsberättelse 2014 för medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

§18 Anmälan om patientsäkerhetsberättelser 2014 för äldreomsorgens och socialpsykiatrins särskilda boenden

§19 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

§20 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§21 Balanslista uppdrag SDN 2/2015-01-29