Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-08-27

Sammanträde 2015-08-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 7/2015-06-16, öppna delen

Medborgarförslag

4 Utemiljö, inkommet medborgarförslag, dnr 1.2.4./410-2015

5 Mötesplats för ungdomar mellan 19 och 24 år, inkommet medborgarförslag, dnr 1.2.4./432-2015

6 Lekparker; inspringningsskydd kring linbana och rutschkana, svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4./253-2015

Svar på skrivelser

7 Redogörelse för tillsyn av folköl och tobak samt möjligheten att uppmärksamma värdeautomatspel i dessa lokaler, dnr 1.3.1./224-2015

Beslutsärenden

8 Förlängning av avtal avseende driften av fritidsverksamhet för barn och unga, dnr 2.2.2./037-2013

9 Hyresgästanpassning av arkivlokal, dnr 2.6./361-2015

10 Inventering av tillgängliga lokaler för föreningslivet att hyra eller låna, dnr 2.6./401-2015

11 Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Södra Stockholm, dnr 5./136-2015

Remissärenden

13 Motion (2015:14) om ett breddat utbud av feriejobb, dnr 1.5.1./335-2015

14 Motion (2015:12) om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter, dnr 1.5.3./244-2015

15 Motion (2015:09) om upprättande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum, dnr 1.5.3/246-2015

16 Strategi för hur förvaltningar och bolag kan flytta till ytterstaden, dnr 1.5..3/245-2015

17 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag med mera, dnr 1.5.1./329-2015

18 Riskhanteringsplan för Mälaren, Oxundaån och Tyresån, dnr 1.5.3./322-2015

Anmälningsärenden

19 Förslag till detaljplan för nytt bostadshus längs Bredängs Allé, del av Sätra 2:1 i stadsdelen Bredäng, Dp 2009-11958, dnr 1.5.3./1325-2014

20 Brukaravtal tillfällig stadsodling, Djursätra LSS, dnr 2.2.1./353-2015

21 Brukaravtal tillfällig stadsodling, Föreningen Siden och sammet, dnr 2.2.1./354-2015

22 Brukaravtal tillfällig stadsodling, Parken Kulan, dnr 2.2.1./355-2015

23 Uppföljning av stadens Lex Sarah-rapportering för år 2014, dnr 7./387-2015

24 Inbjudan till gemensam upphandling av Bårtransporter av avlidna, dnr 2.2.2/385-2015

Protokoll

25 a. Protokoll från Gruppledarmöte 2015-06-16

b. Protokoll från Pensionärsrådet 2015-06-11
c. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2015-08-19
Dukas till sammanträdet
d. Protokoll från Pensionärsrådet 2015-08-20 Dukas till sammanträdet

26 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Balanslista uppdrag SDN 8/2015-08-27, dnr 1.2.1/001-2015

§23 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§24 Godkännande av dagordning

§25 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2015-06-16, öppna delen

§27 Mötesplats för ungdomar mellan 19 och 24 år

§28 Lekparker; inspringningsskydd kring linbana och rutschkana

§29 Redogörelse för tillsyn av folköl och tobak samt möjligheten att uppmärksamma värdeautomatspel i dessa lokaler

§31 Hyresgästanpassning av arkivlokal

§32 Inventering av tillgängliga lokaler för föreningslivet att hyra eller låna

§33 Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Södra Stockholm

§35 Motion (2015:14) om ett breddat utbud av feriejobb

§36 Motion (2015:12) om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter

§37 Motion (2015:09) om upprättande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum

§38 Strategi för hur förvaltningar och bolag kan flytta till ytterstaden

§41 Förslag till detaljplan för nytt bostadshus längs Bredängs Allé, del av Sätra 2:1 i stadsdelen Bredäng, Dp 2009-11958

§42 Brukaravtal tillfällig stadsodling, Djursätra LSS

§43 Brukaravtal tillfällig stadsodling, Föreningen Siden och sammet

§44 Brukaravtal tillfällig stadsodling, Parken Kulan

§45 Uppföljning av stadens Lex Sarah-rapportering för år 2014

§46 Inbjudan till gemensam upphandling av Bårtransporter av avlidna

§48 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§49 Balanslista uppdrag SDN 8/2015-08-27

§50 Ytterligare åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i socialtjänsten, Skärholmen

§51 Rädda Jakobsbergs gård