Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-06-14

Sammanträde 2016-06-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.
Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.
Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 6/2016-05-19, § 18-§ 52

Svar på skrivelser

4 Flexibel dagverksamhet för äldre, dnr 7./198-2016

Beslutsärenden

5 Månadsrapport per maj 2016, dnr 1.2.1./518-2016

6 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2015, dnr 1.2.1./433-2016

6:a Godkännande av medverkan i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2016, ledningsorganisationen inom avdelningen förskola och fritid, dnr 1.2.1./579-2016

6:b Godkännande av medverkan i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2016, socialtjänstens administrativa enhet, dnr 1.2.1./580-2016

6:c Godkännande av medverkan i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2016, resursenheten, KBT-teamet, dnr 1.2.1./582-2016

6:d Godkännande av medverkan i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2016, relationsvåldsteamet, dnr 1.2.1./583/2016

7 Sommarsemester för stadsdelsdirektören 2016, dnr 1.6./519-2016

9 Ändring av mandatperioder, sammansättning m.m. och ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och stadsdelsnämndernas pensionärsråd, dnr 1.5.1./440-2016

10 Svar på remiss av motion om att kvaliteten ska vara avgörande i upphandlingsbeslut, dnr 1.5.1./269-2016

10:b Förslag till detaljplan för fastigheten Hemholmen 1 m.fl. i stadsdelen Vårberg, S-Dp 2015-12986, dnr 1.5.3/527-2016

10:c Förslag till Detaljplan för del av Hjorthagen 1:3 m.fl., Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden i stadsdelen Hjorthagen S-Dp 2013-01629, dnr 1.5.3./480-2016

Anmälningsärenden

11 Överenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och Löparakademin, dnr 2.2.1./535-2016

12 Beslut om verksamhetsbidrag för pensionärsföreningar i Skärholmens stadsdel 2016, dnr 5./177-2016

13 Beslut om verksamhetsbidrag för pensionärsföreningar i Skärholmens stadsdel 2016, dnr 5./182-2016

14 Beslut om verksamhetsbidrag för pensionärsföreningar i Skärholmens stadsdel 2016, dnr 5./261-2016

15 Beslut om verksamhetsbidrag för pensionärsföreningar i Skärholmens stadsdel 2016, dnr 5./276-2016

16 VHEK (Varken hora eller kuvad) svar på skrivelse, dnr 1.6./323-2016

17 Anmälan om studieresa till Wien, Österrike, dnr 1.1./265-2016

18 Inbjudan till gemensam upphandling av ramavtal för inhyrning av socialsekreterare och biståndsbedömare, dnr 2.2.2./467-2016

18:a Förslag till detaljplan för nya flerbostadshus vid Vita Liljans väg, del av fastigheten Sätra 2:1 i stadsdelen Bredäng, Dp 2014-16297, dnr 1.5.3./317-2015

Protokoll

19:a Protokoll från Förvaltningsgruppen 2016-05-12

19:b Protokoll från Gruppledarmöte 2016-05-19

19:c Protokoll från Pensionärsrådet 2016-03-10

19:d Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2016-03-11

19:e Minnesanteckningar från Demokratiberedningen 2016-04-07

20 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Balanslista uppdrag SDN 7/2016-06-14, dnr 1.2.1./001-2016

§12 Val av protokollsjusterare och datum för justering

§13 Godkännande av dagordning

§14 Anmälan av protokollsjustering, Sammanträdesprotokoll 6/2016-05-19, § 18 - § 52

§15 Flexibel dagverksamhet för äldre - Svar på skrivelse

§16 Månadsrapport per maj 2016

§18 Godkännande av medverkan i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2016, ledningsgruppen inom avdelningen förskola och fritid

§19 Godkännande av medverkan i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2016, socialtjänstens administrativa enhet

§20 Godkännande av medverkan i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2016, resursenheten, KBT-teamet

§21 Godkännande av medverkan i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2016, relationsvåldsteamet

§22 Sommarsemester för stadsdelsdirektören 2016

§24 Ändring av mandatperioder, sammansättning m.m. och ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och stadsdelsnämndernas pensionärsråd - Svar på remiss, dnr 101-671/2016

§25 Motion om att kvaliteten ska vara avgörande i upphandlingsbeslut - Svar på remiss, dnr 106-230/2016

§26 Förslag till detaljplan för fastigheten Hemholmen 1 m.fl. i stadsdelen Vårberg, S-Dp 2015-12986 - Svar på remiss

§27 Förslag till Detaljplan för del av Hjorthagen 1:3 m.fl., Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden i stadsdelen Hjorthagen S-Dp 2013-01629 - Svar på remiss

§28 Överenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och Löparakademin

§29 Beslut om verksamhetsbidrag för pensionärsföreningar i Skärholmens stadsdel 2016

§30 Beslut om verksamhetsbidrag för pensionärsföreningar i Skärholmens stadsdel 2016

§31 Beslut om verksamhetsbidrag för pensionärsföreningar i Skärholmens stadsdel 2016

§32 Beslut om verksamhetsbidrag för pensionärsföreningar i Skärholmens stadsdel 2016

§33 VHEK (Varken hora eller kuvad) svar på skrivelse

§34 Anmälan om studieresa till Wien, Österrike

§35 Inbjudan till gemensam upphandling av ramavtal för inhyrning av socialsekreterare och biståndsbedömare

§36 Förslag till detaljplan för Sätra 2:1 i stadsdelen Bredäng, Dp 2014-16297 - Granskningsärende för kännedom

§38 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§39 Balanslista uppdrag SDN 7/2016-05-14

§40 Skrivelse till SISAB