Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-09-24

Sammanträde 2015-09-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

Tema: Flyktingar – så blir du familjehem eller volontär

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro - och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under § 1 - 16

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Tertialrapport 2 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

8 Redovisning av brukarundersökning för dagverksamhet

Dnr: 1.2.1. -358/15
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Medborgarförslag angående lekplatsen vid Skanörvägen

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -345/15
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

REMISSER

10 Socialnämndens förslag till strategi mot våldsbejakande extremism och missivbrev

Svar på remiss från KF/KS dnr 110-1166/2015 samt svar på skrivelse från Jesper Svensson och Jessica Sjönell (FP) dnr 1.6. -273/15
Dnr: 1.5.1. -312/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

12 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

13 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

14 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

15 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes senare)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

17 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes senare)
Handläggare: Ann Christin Jonsson Tel: 08-508 14 831

18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 1 föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Maria Larsén Helander Tel: 08-508 14 836

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 1 föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Maria Larsén Helander Tel: 08-508 14 836

20 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

§1 Genomgång av närvaro Närvaron redovisas separat på blad 1 ­ 4.

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro ­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen Ärendet utgår.

§8 Redovisning av brukarundersökning för dagverksamhet

§9 Medborgarförslag angående lekplatsen vid Skanörvägen

§10 Socialnämndens förslag till strategi mot våldsbejakande extremism och missivbrev

§11 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§13 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§15 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

§16 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§17 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB SEKRETESS

§18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken SEKRETESS

§19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken SEKRETESS

§20 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista