Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-24

Sammanträde 2019-01-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks Kulturhus

Tema: Verksamhetsplan 2019

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1-16

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

8 Utseende av skolchef

Dnr 1.1.-608/18
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Återtagande av verksamhet, dagverksamhet med demensinriktning i Enskededalen

10 Personligt stöd; personlig assistans, avlösarservice och ledsagning

11 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

12 Inkomna medborgarförslag enligt lista

14 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

15 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

16 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

17 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

18 Anmälan av beslut om ställningstagande i lex Sarah-ärende, dnr 1.2.2.-433/18

19 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-523/18

20 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-533/18

21 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-561/18

22 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-572/18

23 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-576/18

24 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-577/18

25 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-581/18

26 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-600/18

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Verksamhetsplan 2019 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

§8 Utseende av skolchef

§9 Återtagande av verksamhet, dagverksamhet med demensinriktning i Enskededalen

§10 Återtagande av verksamhet. Personlig assistans, avlösarservice och ledsagning

§11 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§12 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§13 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

§14 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

§15 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§16 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§17 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

§18 Anmälan av beslut om ställningstagande i Lex Sarah-ärenden, dnr 1.2.2.-433/18

§19 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-523/18

§20 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-533/18

§21 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-561/18

§22 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-572/18

§23 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-576/18

§24 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-577/18

§25 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-581/18

§26 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-600/18